Kolejne 10 lat jest decydującym czasem, aby wywierać pozytywny wpływ i dać dobry przykład przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ramach tych rozszerzonych, ambitnych celów, pracujemy z klientami i prowadzimy działania we własnej działalności, starając się wspierać bezpieczny i zdrowy świat, który zapewni wystarczającą ilość zasobów dla wszystkich.


Na świecie…

Pomagamy naszym klientom robić więcej dla ludzi i naszej planety.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
Wody

Każdego roku pomagamy klientom zaoszczędzić 300 miliardów galonów (1,1 mld m³) wody, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na wodę pitną 1 miliarda ludzi rocznie.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
Żywność

Pomagamy zapewnić naszym klientom wystarczającą ilość wysokiej jakości, bezpiecznej żywności, która pozwoli wyżywić 2 miliardy ludzi przez cały rok i tym samym zapobiec 11 milionom chorób przenoszonych drogą pokarmową.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
Zdrowie

Każdego roku pomagamy umyć 90 miliardów rąk i zapewnić bezpieczną opiekę medyczną 116 milionom ludzi, zapobiegając ponad 1,7 mln zakażeń.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
Klimat

Pomagamy klientom uzyskać neutralny poziom emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 6 milionów ton metrycznych, zapobiegając tym samym 10 milionom chorób spowodowanych zanieczyszczeniami środowiska.

Pomiar naszego wpływu

W naszej działalności…

Mamy świadomość, że oprócz wpływu, jaki wywieramy z naszymi klientami, możemy także wywierać pozytywny wpływ poprzez nasze własne działania.

Osiąganie pozytywnego wpływu na stan wód

Globalne wyzwania w zakresie wody są większe z roku na rok. Zgodnie z danymi Światowego Instytutu Zasobów (World Resources Institute, WRI), jeśli nie zmienimy naszego podejścia, do 2030 roku będziemy musieli stawić czoła 56% deficytowi słodkiej wody. W związku z tym Ecolab dąży do osiągnięcia pozytywnego wpływu na zasoby wodne. Do 2030 roku planujemy:

 • Przywrócić ponad 50% poboru wody i uzyskać certyfikat standardu AWS (Alliance for Water Stewardship Standard) w zbiornikach o wysokim ryzyku, które wykorzystujemy w naszej działalności.
 • Osiągnąć pozytywny wpływ na zasoby wodne (zarówno na wydajność wodną, jak i uzupełnianie wody) na poziomie 40% na jednostkę produkcji w całym przedsiębiorstwie.

Aby spełnić swoje zobowiązania, firma Ecolab:

Współpracuje z 16 zakładami w celu przywrócenia 50% pozytywnego wpływu na wodę w zbiornikach wodnych wysokiego ryzyka:

 • Opracowując projekt ulepszenia procesu, który w ciągu najbliższych 10 lat pozwoli na sprawniejsze wdrażanie standardu AWS w zakładach w zbiornikach wodnych o wysokim ryzyku, i który będzie obejmował wytyczne korporacji w celu zwiększenia odpowiedzialności na poziomie zakładu, znormalizowane narzędzia i szczegółowy harmonogram.

Działa w kierunku osiągnięcia 40% pozytywnego wpływu na zasoby wodne w całym swoim portfelu poprzez:

 • Opracowanie narzędzi na poziomie zakładu, które pomogą partnerom firmy w stworzeniu najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i staną się wiodącym wskaźnikiem dla przeglądów kwartalnych.
 • Przedstawienie swoich najnowszych technologii i usług, które pomagają zarządzać wodą w jej zakładach.
 • Stworzenie sieci procesów równorzędnych, mających na celu dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w obrębie całego jej globalnego łańcucha dostaw.
 • Ustanowienie rocznych celów na poziomie obiektu w celu zapewnienia obiektom osiągalnych punktów kontrolnych.
 • Współpracę z Koalicją na Rzecz Ochrony Zasobów Wodnych (Water Resilience Coalition), którą współtworzy z Global Compact CEO Water Mandate ONZ, aby zjednoczyć międzynarodowe korporacje w ramach kierowanego przez branżę ruchu na rzecz walki z globalnym kryzysem wodnym poprzez ambitne, wymierne zobowiązania i wspólne działanie.


Przeciwdziałanie emisjom dwutlenku węgla

Przyłączenie się do walki ze zmianami klimatycznymi nie jest już opcją, ale koniecznością. Cele oparte na badaniach naukowych zapewniają firmom jasno określoną strategię przyszłego wzrostu. Firma Ecolab postawiła sobie za zadanie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku, osiągnąć zerowe emisje dwutlenku węgla netto do 2050 roku oraz do 2030 korzystać w 100% z odnawialnej energii elektrycznej.

Firma Ecolab skupi się na:

 • Bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych ze źródeł, które posiada lub kontroluje (zakres 1).
 • Pośredniej emisji gazów cieplarnianych ze źródeł, które posiada lub kontroluje (zakres 2).
 • Emisji gazów cieplarnianych ze źródeł, które nie są własnością lub nie są bezpośrednio przez nią kontrolowane, ale związane z jej działalnością (zakres 3).

Aby spełnić swoje zobowiązania, firma Ecolab: 

 • Rozszerza projekty efektywności energetycznej w swoich zakładach.
 • Współpracuje z producentem energii odnawialnej, Clearway Energy Group, w ramach swojej wirtualnej umowy zakupu energii (VPPA) w celu pokrycia 100% rocznego zużycia energii elektrycznej Ecolab w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Rozpoczyna elektryfikację swojej floty pojazdów serwisowych w ramach programów pilotażowych, które będą wdrażane od 2021 roku.
 • Współpracuje z partnerami w łańcuchu dostaw, którzy także są gotowi podjęcia się realizacji podobnie ambitnych celów klimatycznych i ich realizacji do 2024 roku.

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników

Wierzymy, że zróżnicowany i zintegrowany zespół, który jest skupiony na celu, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu naszych indywidualnych pracowników, firmy, klientów i społeczności.Cele te są zamierzonym krokiem, aby wprowadzić znaczące zmiany w celu zwiększenia różnorodności, promowania sprawiedliwości i integracji w ramach naszej organizacji, ponieważ staramy się, aby nasz poziom zróżnicowania był taki sam lub nawet większy, jak na rynkach, na których działamy.

Firma Ecolab skupi się na:

 • Zobowiązaniu do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 5: Równouprawnienie płci dla kobiet i dziewcząt
 • Zapewnieniu równości wynagrodzeń w firmie w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
 • Zwiększeniu różnorodności płci na poziomie kierownictwa do poziomu 35% z ostatecznym celem osiągnięcia proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn.
 • Zwiększeniu różnorodności etnicznej/rasowej na poziomie kadry kierowniczej do 25% z uwagi na to, że dążymy do zapewnienia pełnej reprezentacji amerykańskich pracowników na wszystkich poziomach.

Aby spełnić swoje zobowiązania, firma Ecolab podjęła następujące działania:

 • W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła liczbę kobiet i osób BIPOC na stanowiskach kierowniczych o 40%.
 • Wprowadziła świadczenia integracyjne, takie jak płatny urlop rodzicielski w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczenia adopcji i bezpłodności, programy FlexWork i Caregiver Resources.
 • Współpracowała z zewnętrzną organizacją w celu przeprowadzenia w Stanach Zjednoczonych audytów w zakresie równości płac w 2018 r. i 2020 r., które potwierdziły, że firma Ecolab zapewnia sprawiedliwe i konkurencyjne płace w obrębie całej organizacji.
 • Włączyła do wszystkich swoich szkoleń dla managerów treści dotyczące różnorodności, równości i integracji. 
 • Wyznaczyła dynamiczne cele w zakresie zapewnienia różnorodności dostawców, podwajając ich liczbę do 2022 roku. 

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy za sprawą Celu Zero

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zapobieganie wypadkom, nawet najmniejszym. Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik. Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i edukacji, zarówno w naszych własnych zakładach, jak i w zakładach naszych klientów. Oceniamy ryzyko przed rozpoczęciem pracy, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym — w każdej placówce Ecolab i wszędzie, gdzie działamy.

Do 2030 roku zamierzamy:

Przeszkolić i wyedukować 100% naszej kadry pracowniczej tak, aby pracowała bezpiecznie przez 100% czasu.