Szczyt Strategic ERG Leadership Summit w 2023 r.: Podkreślenie wpływu różnorodności, równości i integracji 

Ecolab associates participating in the 2023 Strategic Employee Resource Group Leadership Summit

W jaki sposób organizacje nadal napędzają innowacje i wzrost?

Niezależnie od branży czy sektora, to pytanie jest zawsze najważniejsze, ponieważ organizacje starają się dostarczać wartość dla swoich klientów poprzez nowe pomysły, produkty oraz procesy. I zawsze jest jeden wspólny mianownik sukcesu: ludzie. Mówiąc dokładniej, wysoce zaangażowany, wydajny zespół o zróżnicowanym pochodzeniu i perspektywach.

Ten ważny temat był głównym tematem szczytu Strategic Employee Resource Group (ERG) Leadership Summit 2023 zorganizowanego przez Centrum Efektywnych Organizacji Uniwersytetu Południowej Kalifornii Marshall School of Business, którego sponsorem był Ecolab. Razem, prawie 200 liderów ERG i specjalistów ds. liderów ERG i specjalistów ds. różnorodności, równości i integracji (DE&I) z ponad 50 amerykańskich firm badało kluczową rolę ERG w napędzaniu innowacji i wspieraniu wzrostu.

Podczas wydarzenia dr Sharoni Little naukowiec związana z Centrum Efektywnych Organizacji i dyrektor generalny The Strategist Company, powiedziała to najlepiej: „Biznes zaczyna się i kończy na ludziach”.

Jako wiceprezes ds. globalnej różnorodności, równości i integracji (DE&I) w firmie, której celem jest ochrona ludzi oraz zasobów niezbędnych do życia, słowa dr Little były ważnym przypomnieniem i potwierdzeniem podstawowych zasad DE&I Ecolab – zobowiązania do tworzenia bezpiecznych przestrzeni dla rożnorodności wypowiedzi oraz doceniania integracyjnego, opartego na ludziach przywództwa.

Sieci pracownicze ERG to tętniące życiem społeczności osób o wspólnych tożsamościach lub zainteresowaniach, które odgrywają kluczową rolę w napędzaniu poczucia zaangażowania i siły. Przez prawie dwie dekady ERG Ecolab zapewniały programy oraz wydarzenia związane z rozwojem osobistym i zawodowym, aktywnie kształtując kulturę miejsca pracy w Ecolab. Pomagają przyciągać, angażować, zatrzymywać oraz rozwijać najlepsze talenty, wspierając kulturę przynależności poprzez istotne kontakty i wspieranie inicjatyw firmy. Od 2019 firma zwiększyła liczbę członków sieci pracowniczych ERG o 21%, z członkami znajdujących się w ponad 60 krajach na całym świecie.

Przez lata obserwowałem zmiany firmy, szczególnie wśród naszych czołowych liderów, w odniesieniu do DE&I i naszych sieci ERG. W 2017 roku firma Ecolab powołała radę ds. różnorodności i integracji (Executive Diversity & Inclusion Council), której głównym celem było zwiększenie zaangażowania firmy w tworzenie różnorodnych zespołów i kultury integracji. Rada składająca się z 12 liderów biznesowych i funkcyjnych o stopniu seniorów z całej firmy wzięła na cel współpracę, aby poszerzyć swoje zrozumienie barier i wyzwań stojących przed niedostatecznie reprezentowanymi grupami i wykorzystać kluczowe wnioski do informowania o swojej pracy przy opracowywaniu strategii dla firmy.

Aby osiągnąć ten cel, Rada współpracuje z sieciami pracowniczymi ERG Ecolab przede wszystkim jako strategiczni partnerzy biznesowi, którzy oceniają i badają możliwości rozwoju oraz wspierania poczucia przynależności w firmie. Sieci ERG napędzają innowacje poprzez zachęcanie do niekonwencjonalnego myślenia oraz rozwiązywania problemów. To z kolei zapewnia Ecolab przewagę konkurencyjną w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Mówiąc ogólnie, firmy są tworzone przez ludzi i rozwijają się, gdy ci ludzie są zaangażowani, czują się pewnie i mogą wnieść swój unikalny punkt widzenia. Tegoroczny szczyt był okazją do świętowania osiągnięć sieci pracowniczych ERG w organizacjach w całych Stanach Zjednoczonych, a także do uznania, że wspieranie różnorodności, równości oraz integracji nie jest obowiązkiem dla tylko niektórych – to wspólne zobowiązanie. To coś, co wcielamy w życie w Ecolab, ponieważ jest to podstawa naszych wartości oraz dobrego biznesu.

Zwołanie tego szczytu wraz z Uniwersytetem Południowej Kalifornii to dopiero początek. Z niecierpliwością czekam na trwające dyskusje oraz dalszą współpracę z partnerami społeczności oraz zwolennikami różnorodności, równości oraz integracji podczas następnego szczytu. I wiem, że w Ecolab będziemy nadal opierać się na niesamowitej sile naszych własnych sieci pracowniczych ERG, wykorzystując różnorodne perspektywy członków, aby nadal wprowadzać innowacje, tworzyć wartość, napędzać wzrost oraz wywierać pozytywny wpływ na świat poprzez ochronę ludzi i zasobów niezbędnych do życia.

 

Powiązane artykuły