Pielęgnowanie autentyczności: Nasze dążenie do stworzenia kultury przynależności

Dexter Davis, wiceprezes ds. globalnej różnorodności, równości oraz integracji, dzieli się podstawowymi założeniami kierującymi działaniami Ecolab w zakresie różnorodności, równości i integracji.

Dexter Davis, vice president, Global Diversity, Equity and Inclusion and Ecolab logo.

Głęboko wierzę, że ludzie czują się najlepiej, gdy mogą być autentyczni – gdy mogą w pełni wyrazić wszystko, co czyni ich tym, kim są, bez obawy o uprzedzenia, dyskryminację lub osądy.  

To kultura, do której dążymy w Ecolab. Taka, która zdaje sobie sprawę z faktu, że każdy z nas jest definiowany nie przez jedną, ale przez wiele tożsamości. Płeć, rasa, pochodzenie etniczne, seksualność, status społeczno-ekonomiczny oraz doświadczenia życiowe – wszystkie te i inne czynniki wpływają na to, kim jesteśmy.  

Postrzeganie ludzi jako pełnych osób, zrozumienie ich historii oraz uprzedzeń i barier, które utrudniają im codzienną pracę, jest ważne dla nas wszystkich. To nie jest łatwe zadanie. Nie zawsze jest komfortowe i czasem wymaga odważnych rozmów. Ale dzięki tym rozmowom odkrywamy wspólne podobieństwa, których inaczej byśmy nie znaleźli.  

Z mojej perspektywy kierownika działań na rzecz różnorodności, równości oraz integracji (DE&I) w Ecolab, uważam, że istnieje kilka podstawowych zasad tworzenia tych połączeń oraz pielęgnowania autentyczności:  

  • Tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla różnorodnych wypowiedzi i myśli, nie tylko słuchanie siebie nawzajem, ale także docenianie.
  • Wspieranie kultury przynależności, w której wszyscy możemy się dobrze czuć i rozwijać.
  • Praktykowanie inkluzywności z zapałem i oddaniem – robienie tego każdego dnia. 
  • Rozwijanie zespołu i perspektyw tak różnorodnych, jak nasi klienci oraz dostawcy.
  • Promowanie najlepszych w swojej klasie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zobowiązań społecznych, które są zakorzenione w działaniach DE&I.
  • Promowanie liderów skupionych na ludziach. 

Oznacza to także zachęcanie i rozwijanie nowego pokolenia liderów. Wiąże się to z dalszym wspieraniem naszych pracowników poprzez szeroki zakres działań DE&I, w tym rozwój naszych sieci pracowniczych (ERG).  

W Ecolab działa 11 sieci pracowniczych reprezentujących kultury i środowiska z całego świata, z tysiącami pracowników aktywnie zaangażowanych w grupowe inicjatywy. Współpraca z tymi grupami jest coraz ważniejsza, ponieważ staramy się zajmować takimi tematami jak intersekcjonalność – to ramy dla zrozumienia złożonej dyskryminacji, z którą boryka się wiele społeczności, opartej na uprzedzeniach wobec więcej niż jednej z ich tożsamości.   

Chcemy prowadzić otwarty, szczery dialog z naszymi pracownikami, nie tylko tymi, którzy identyfikują się z jedną lub kilkoma w przeszłości marginalizowanymi grupami, ale także ze społecznościami, które istnieją między tymi grupami i ich łączącymi je historiami. Istnieje tak wiele intersekcjonalności wśród naszych sieci pracowniczych i w całej naszej organizacji. Im bardziej będziemy to rozpoznawać i zachęcać do dialogu w celu budowania zrozumienia, tym lepiej będziemy w stanie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoimy i rozwijać naszą kulturę przynależności. 

Ta praca to dla mnie powołanie. W czasach, gdy świat może wydawać się coraz bardziej podzielony, mnie napędza nasz cel firmy, która przemawia do wspólnej potrzeby: ochrony tego, co istotne. Pielęgnowanie autentyczności pomaga każdego dnia realizować nasz cel. Chociaż osobiście jestem pasjonatem tego tematu, każdy może odegrać rolę w tworzeniu kultury, w której pielęgnowana jest autentyczność. Wszyscy mamy w sobie siłę wywierania wpływu, wpływania na to, dokąd zmierzamy i jak tam dotrzemy.  

 

„Głęboko wierzę, że ludzie czują się najlepiej, gdy mogą być autentyczni – gdy mogą w pełni wyrazić wszystko, co czyni ich tym, kim są, bez obawy o uprzedzenia, dyskryminację lub osądy”.

Dexter Davis

Wiceprezes ds. globalnej różnorodności, równości oraz integracji

Powiązane artykuły