Redukcja przejechanych mil oraz emisji poprzez inicjatywy w łańcuchu dostaw

Flatbed trucks at a plant in Fresno, Texas

Jako firma, Ecolab podjął szereg działań, które pozwolą nam osiągnąć ambitne cele w zakresie redukcji emisji.   

Obejmuje to również nasz łańcuch dostaw. Kilka inicjatyw wprowadzonych w Ameryce Północnej w 2022 roku doprowadziło do redukcji ponad 5,2 milionów przejechanych mil oraz emisji ponad 10,700 ton metrycznych CO2. Projekty te obejmują przeniesienie produkcji bliżej klienta oraz rezygnację z transportu ciężarowego na rzecz innych form transportu. 

„Nasz zespół sumiennie pracował, produkując lokalnie, optymalizując wykorzystanie naszych naczep i przechodząc na transport intermodalny. Wszystkie te działania doprowadziły do zmniejszenia liczby przejechanych mil, co w rezultacie pomogło uniknąć emisji gazów cieplarnianych” – powiedział Ryan Hanson, starszy wiceprezes Ecolab ds. łańcucha dostaw w Ameryce Północnej. 

Większość redukcji 2022 dotyczyła emisji w zakresie 3, ponieważ większość dostaw Ecolab jest obsługiwana przez zewnętrzne podmioty trzecie, choć pewne oszczędności w zakresie 1 uzyskano dzięki flocie pojazdów dostawczych Nalco Water.

Oto najważniejsze inicjatywy 2022 i związane z nimi ograniczenia wpływu na środowisko:

  • 3744972 zaoszczędzonych mil oraz 8,482 zaoszczędzonych ton metrycznych emisji CO2 dzięki przejściu na intermodalny transport kolejowy
  • 846,796 zaoszczędzonych mil i 1,323 ton metrycznych  CO2 mniej zanieczyszczeń poprzez 14% wzrost zamówień z Q4 2021 do Q4 2022, czego wynikiem było zaoszczędzenie 31 mil przy jednej dostawie.  
  • 361451 zaoszczędzonych przejechanych mil oraz zaoszczędzone 566 ton metrycznych emisji CO2 dzięki przeniesieniu produkcji produktu bliżej klienta. 
  • 155,030 zaoszczędzonych przejechanych mil i 242 ton metrycznych CO2 emisji dzięki byciu bliżej klienta poprzez usprawnienie praktyk wysyłkowych i magazynowych, takich jak szybsza realizacja dostaw produktów między firmami i bardziej efektywne zarządzanie inwentarzem. 
  • 98,764 zaoszczędzonych przejechanych mil oraz zaoszczędzone 39 ton metrycznych  emisji CO2 dzięki wykorzystaniu pojazdów osobowych zamiast ciężarowych do małych dostaw, zwiększając w ten sposób oszczędności paliwa. 
  • 38,405 zaoszczędzonych przejechanych mil oraz zaoszczędzone 60 ton metrycznych emisji CO2 dzięki zmniejszeniu liczby zwrotów poprzez rozwiązania technologiczne i program zaangażowania logistyki zwrotnej rozpoczęty w sierpniu 2022 r.
  • 1,540 zaoszczędzonych przejechanych mil oraz zaoszczędzone 2 ton metrycznych emisji CO2 dzięki rozpoczętemu w grudniu 2022 r. programowi insourcingu (a nie outsourcingu) hurtowych ilości surowców do dwóch naszych zakładów, co pozwoliło zaoszczędzić dwie podróże w obie strony w ciągu jednego miesiąca.  

„Chociaż osiągnęliśmy wiele ​​​​​​​w 2022 r., wciąż jest więcej do zrobienia. W przyszłości nadal będziemy ​​​​​​​szukać dodatkowych sposobów na przekraczanie oczekiwań klientów przy jednoczesnym redukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Ponadto nasze zakłady produkcyjne oraz centra obsługi klienta Ecolab pracują nad wywieraniem pozytywnego wpływu na ochronę naszej planety poprzez ograniczenie zużycia energii i wody oraz wykorzystywanie energii słonecznej. Jestem bardzo dumny z naszego zespołu.

Ryan Hanson

Starszy wiceprezes Ecolab ds. łańcucha dostaw w Ameryce Północnej. 

Powiązane artykuły