Jak porzucić stare trendy w czyszczeniu na rzecz nowych możliwości 

Zwykle inicjatywy mające na celu stymulowanie innowacji na rynkach regulowanych nie uwzględniają innowacji w zakresie mycia i dezynfekcji.  W rzeczywistości mycie i dezynfekcja często nie są tematami, na których klienci się skupiają, przez co przestarzałe metody niepotrzebnie obciążają zasoby.

Bioquell Qube - Hydrogen Peroxide Vapor isolator

Istnieją trzy obszary, w których nastąpił postęp technologiczny, który może znacząco wpłynąć na mycie i dezynfekcję:

  • Dopasowane środki chemiczne
  • Zautomatyzowane technologie mycia
  • Ulepszone techniki dezynfekcji

Dopasowane środki chemiczne

Pierwszym obszarem, w którym nastąpiła poprawa, są środki chemiczne stosowane do mycia.  Przed powstaniem środków do czyszczenia powszechnie stosowano surowce.  W przypadku produktów konsumenckich, które były rozpuszczalne w wodzie, do mycia często używano samej wody.  Jeśli to nie zadziałało, wodorotlenek sodu, kwas cytrynowy lub sól mogły rozbić emulsję lub tłuszcz, aby ułatwić mycie.  W przypadku trudnych, wodoodpornych zabrudzeń często stosowano rozpuszczalniki, a w wielu przypadkach nadal stosuje się je do dziś.

Z tymi starszymi metodami wiąże się kilka problemów.  Mycie samą wodą może spowodować nieodpowiednie usunięcie zabrudzeń, które mogą nie ujawnić się – nadmierne pozostałości lub biofilm, powodują problemy z jakością.  Podobnie, surowe środki chemiczne mogą rozpuszczać niektóre składniki zanieczyszczenia, ale pozostawiają osady lub pozostałości po tych składnikach, które nie zostały rozpuszczone. Ponadto rozpuszczalniki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i powodują bóle głowy związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza w zakładzie.

Na szczęście nowe detergenty zostały opracowane z myślą o skutecznym i bezpiecznym rozwiązywaniu tego typu problemów.  Ich składniki są łączone w celu rozpuszczania, zawieszania i usuwania zabrudzeń występujących w środkach higieny i suplementach diety.  W przypadku zabrudzeń, które wymagają dłuższego czasu na rozpuszczenie dodatki, takie jak środki pieniące lub żelujące, mogą powodować zawieszenie roztworu czyszczącego na zabrudzeniu, wydłużając wymagany czas kontaktu.  Kluczem jest znalezienie odpowiedniego środka o odpowiednim składzie, który najskuteczniej radzi sobie z konkretnymi rodzajami zabrudzeń.


Zautomatyzowane technologie mycia

Kolejnym obszarem, w którym nastąpił postęp technologiczny, jest automatyzacja mycia.  Dawniej sprzęt był czyszczony ręcznie z pomocą procesów CIP i COP.  Oczyszczanie na miejscu mogło odbywać się metodą napełniania/namaczania lub wprowadzania do zbiornika/szorowania.  Czyszczenie poza miejscem pracy często oznacza demontaż sprzętu i mycie ręczne w 3-komorowej umywalce.  W obu przypadkach mycie jest pracochłonne i wiąże się z ryzykiem urazów u pracownika.  Ponadto producenci środków higieny osobistej i suplementów diety są zobowiązani do wykazania skuteczności i powtarzalności procesów czyszczenia oraz sanityzacj (tj. walidacji).  W przypadku mycia ręcznego trudno jest skutecznie przeprowadzić badania walidacyjne i zapewnić utrzymanie wymaganego stanu.  

Na szczęście postępy w dziedzinie technologii automatycznego mycia ułatwiają ten proces.  Ręczne czyszczenie sprzętu pozostawionego na miejscu można unowocześnić, stosując zautomatyzowane systemy mycia na miejscu.  Tradycyjna, scentralizowana instalacja CIP (Clean-in-place, mycia na miejscu) może wymagać znacznych nakładów instalacyjnych, zajmować cenną przestrzeń zakładu i zużywać znaczne ilości wody.  Nowsze rozwiązania obejmują przenośne wózki CIP lub satelitarne stacje CIP w hali zakładu.  Kule statyczne lub „maszyny” spryskujące mogą być zaprojektowane na zamówienie, aby zapewnić odpowiedni kontakt z detergentem i działanie mechaniczne umożliwiające skuteczne mycie.  Zużycie wody można zmniejszyć, stosując techniki mycia i płukania oraz strategiczne zbieranie wody z płukania w celu wykorzystania jej w kolejnych etapach płukania wstępnego.

W przypadku urządzeń, które są demontowane do czyszczenia, opracowano technologie mycia poza miejscem pracy (COP, clean-out-of-place), dzięki którym proces ten jest również mniej pracochłonny.  Nowe technologie oferują zautomatyzowane zbiorniki do namaczania COP, tunele do mycia części oraz zamknięte szafy do mycia części.  W każdym z tych przypadków środek myjący i środek odkażający można podawać prosto do sprzętu, aby ograniczyć ekspozycję pracowników na środki.  Oddziaływanie mchaniczne jest zapewniane przez wymuszony przepływ cieczy (zbiornik do namaczania) lub strategicznie rozmieszczone dysze natryskowe (tunel i szafka).  W niektórych przypadkach dysze rozpylające można umieścić na wózku, aby skierować je bezpośrednio w trudną do wyczyszczenia szczelinę lub rurę.  Niezależnie od technologii, te zautomatyzowane technologie mycia COP zapewniają niezawodny proces, który można z całą pewnością zwalidować, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo pracowników i być może nawet umożliwiając im zajęcie się innymi zadaniami.


Ulepszone techniki dezynfekcji

Podczas gdy sanityzacja chemiczna jest powszechnie stosowana w produkcji żywności w celu zwalczania organizmów wpływających na psucie się, tradycyjną metodą sanityzacji w produkcji środków higieny osobistej i suplementów diety jest sanityzacja gorącą wodą lub parą.  Metoda ta wymaga podgrzania wody na miejscu lub zdalnie do temperatury bliskiej wrzenia, a następnie wystawienia wszystkich powierzchni sprzętu na działanie wody przez dłuższy czas, często 30 minut lub dłużej.  Jest to czasochłonny i energochłonny proces, który wymaga podgrzania układu, podrzymywania temperatury przez czas trwania procedury a następnie schłodzenia do następnej operacji.  Ponadto niektóre sprzęty ulegają uszkodzeniom na skutek powtarzających się cykli ogrzewania.

Nowsze zastosowania sanitarne opracowano wykorzystując dezynfekcję chemiczną.  Organy regulacyjne, takie jak EPA w Stanach Zjednoczonych i Komisja Europejska w Europie, zareagowały na naciski dotyczące dezynfekcji chemicznej powierzchni mających kontakt z produktami nieżywnościowymi, zatwierdzając zmodyfikowane metody badań odpowiednie dla tych branż.  W związku z tym dostępne są zarejestrowane środki odkażające, których celem jest sanityzacja, dezynfekcja, a nawet usuwanie biofilmu.  Te nowe środki można rozcieńczać wodą miejską lub oczyszczoną i stosować w temperaturze otoczenia przez znacznie krótszy czas niż w przypadku dezynfekcji z użyciem ciepła.  W rezultacie uzyskuje się skuteczną dezynfekcję przy jednocześnie mniejszym zużyciu wody, energii i czasu niż wcześniej.


Podsumowanie

Innowacje w dziedzinie chemii myjącej, metod mycia i technik dezynfekcji mogą zapewnić większą skuteczność, mniejsze zużycie zasobów (nakładu pracy, wody, energii) oraz bezpieczniejsze środowisko dla pracowników.  Technologie te są już od dłuższego czasu komercjalizowane i używane przez najlepszych w swojej klasie producentów.  Choć dla większości producentów mycie nie jest najbardziej efektowną operacją, skupienie się na usprawnieniu tych procesów może przynieść korzyści, których dynamicznie poszukują liderzy operacyjni.

 

Powiązane artykuły

Ecolab Life Sciences Driving Plant Performance through Modernized Cleaning eBook cover

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz naszego najnowszego eBooka: Zwiększanie wydajności zakładu poprzez zmodernizowane mycie: W jaki sposób przestarzałe rozwiązania w zakresie mycia ograniczają działalność produkcyjną i jak to naprawić?

  • Dlaczego wyzwania związane z myciem są trudniejsze niż kiedykolwiek
  • Jak przestarzałe i nieoptymalne protokoły mycia wpływają na wskaźniki wydajności KPI
  • Wskazówki dotyczące oceny wpływu (dobrego lub złego) programu mycia na działalność biznesu
  • Jak stworzyć zmodernizowany, poprawiający wydajność program mycia
Three ways to reduce cleaning time infographic

Wgląd w zwiększenie produkcji

Pobierz infografikę 3 sposoby na skrócenie czasu mycia, aby dowiedzieć się, jak zwiększyć produkcję.