Zmiana sposobu myślenia — mycie podstawą zaufania

Pięć kluczowych kwestii, które pozwolą wzbudzić zaufanie do czystości obiektów

Open office with two workstations

W miarę jak zmieniają się wytyczne, a chętni klienci, pracownicy i uczniowie powracają, obiekty wszelkiego rodzaju — od biur handlowych i sklepów po szkoły oraz uniwersytety — zdają sobie sprawę, że czystość i bezpieczeństwo przestrzeni odgrywa znacznie większą rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Osoby, które kiedyś wchodziły do toalety i zastanawiały się, czy wygląda i pachnie czysto, teraz zastanawiają się, kiedy była ostatnio dezynfekowana. Każdy obiekt musi skupić się na wzbudzaniu zaufania u osób do niego wchodzących, a to wymaga pewnej zmiany sposobu myślenia: od sprzątania dla wyglądu do sprzątania dla zaufania.


Light bulb Icon

Zwiększona świadomość zagrożeń dla zdrowia publicznego

W przeciągu ostatniego roku wzrosła nasza zbiorowa świadomość zagrożeń dla zdrowia publicznego, które czają się w miejscach codziennego użytku. Badanie konsumenckie przeprowadzone przez firmę Ernst & Young wykazało, że 7 na 10 osób potwierdza, że jest bardziej świadoma higieny i warunków sanitarnych w miejscach pracy. Świadomość ta wykracza daleko poza ostatnią pandemię: wszyscy wiemy więcej o tym, jak patogeny grypy, norowirusy, gronkowiec złocisty, a nawet rinowirusy powodujące przeziębienie mogą rozprzestrzeniać się w zamkniętych pomieszczeniach. W związku z tym oczekiwania co do czystości obiektu są wyższe. Organizacje wszystkich typów zaostrzyły w ubiegłym roku protokoły dotycące higieny, a badania Ecolab pokazują, że konsumenci chcą, aby nawet po rozpowszechnieniu szczepienia przeciwko COVID-191 nadal stosowano takie same, podwyższone standardy utrzymania czystości i dezynfekcji.

Hand wiping icon

Utrzymanie czystości dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

W większości miejsc pracy czystość tradycyjnie koncentrowała się raczej na jej postrzeganiu: Czy przestrzeń wygląda na czystą? Czy pachnie tu czystością? Te wizualne i zapachowe wskazówki służą jako niezawodne (często podświadome) wskaźniki dotyczące czystości obiektu. Jednak dziś, lepiej niż kiedykolwiek, wiemy, że w kwestii czystości wygląd może być mylący. Miejsca pracy i obiekty każdego rodzaju (oraz ich mieszkańcy) stają się coraz bardziej świadomi ogólnej higieny powierzchni. Zdajemy sobie sprawę, że czystość związana jest z bezpieczeństwem oraz zdrowiem w przestrzeniach i miejscach, w których żyjemy, bawimy się, robimy zakupy, uczymy się i pracujemy.

Pięć kluczowych kwestii

W miarę, jak miejsca pracy podejmują trwałe zmiany ku sprzątaniu dla zdrowia i bezpieczeństwa

 1. Osiągnięcie czystości opartej na wiedzy naukowej
  Czystość może mieć wiele znaczeń. Jednak w dzisiejszych czasach większa świadomość społeczna na temat utrzymania czystości oznacza, że obiekty muszą wykraczać poza podstawowe kwestie estetyczne. Zdobycie zaufania klientów, studentów i/lub pracowników oznacza zapewnienie czystości opartej na wiedzy naukowej, która konsekwentnie eliminuje patogeny grypy, norowirusy, SARS CoV-2 i rinowirusy, wirusy wywołujące przeziębienie. Współpraca z firmą sprzątającą posiadającą rozległą wiedzę na temat higieny powierzchni zapewni wdrożenie solidnego i kompleksowego programu utrzymania czystości, opartego na produktach i procedurach popartych badaniami naukowymi, które pomogą w osiągnięciu takiego poziomu opartej na wiedzy naukowej czystości, który wymagany jest do zdobycia oraz utrzymania zaufania klientów.
 2. Zapewnienie zgodności z procesami i protokołami utrzymania czystości
  Należy upewnić się, że Państwa zespół postępuje zgodnie z instrukcją użycia podaną na etykiecie produktu, aby zapewnić skuteczność czyszczenia, oraz że stosuje produkty na powierzchniach, do których zostały stworzone (np. powierzchnie twarde i miękkie/tapicerowane, powierzchnie mające kontakt z żywnością i niemające kontaktu z żywnością itp.). Państwa dostawca środków chemicznych powinien być w stanie współpracować z Państwem w zakresie edukacji i szkoleń zespołu w zakresie najlepszych praktyk, aby zapewnić powtarzalne efekty, zwiększyć wydajność operacyjną i zachwycić użytkowników budynku.
 3. Ponowna analiza i uproszczenie szkoleń dla pracowników
  Jedną z największych przeszkód na drodze do „właściwego” sposobu utrzymania czystości jest szkolenie. W wielu przedsiębiorstwach członkowie zespołów sprzątających przechodzą gruntowne szkolenie podczas pierwszego wdrożenia, ale nie mają dostępu do bieżącej wiedzy, która mogłaby wzmocnić lub uzupełnić to szkolenie. W związku z rosnącymi i coraz bardziej złożonymi wymaganiami w zakresie czystości organizacje powinny ponownie przeanalizować programy szkoleniowe swoich pracowników, aby mieć pewność, że używają oni właściwych produktów we właściwy sposób. Przy rosnących kosztach pracy i brakach kadrowych, które wywierają presję na zespoły sprzątające, może być trudno znaleźć czas na ciągłe szkolenia pracowników. Na szczęście niektórzy główni sprzedawcy chemicznych produktów do utrzymania czystości mogą zapewnić dodatkowe szkolenie personelu i materiały edukacyjne — w tym dostępne na żądanie zasoby i filmy online dla personelu oraz szkolenia na miejscu w razie potrzeby.
 4. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie utrzymania czystości w celu zwiększenia wydajności
  Sprzątanie dla zaufania może ostatecznie podnieść standardy tego, co jest wymagane od zespołów sprzątających. Innowacje w dziedzinie środków chemicznych do utrzymania czystości pozwoliły stworzyć wyjątkowe produkty, które mogą pomóc zespołowi sprzątającemu zadowolić bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie czyszczenia — w bardziej efektywny sposób. Należy wybierać środki dezynfekcyjne o najlepszym w swojej klasie czasie działania, dzięki czemu zespół będzie mógł eliminować niebezpieczne patogeny pewnie i szybciej. Wykorzystanie produktów uniwersalnych może pomóc w osiągnięciu czystości i sanityzacji/dezynfekcji za jednym razem, oszczędzając w ten sposób personelowi dużo czasu. Metody aplikacji również mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności. Warto rozważyć stosowanie spryskiwaczy elektrostatycznych do bardziej wydajnego i skutecznego stosowania zatwierdzonych środków dezynfekcyjnych w obszarach, które mogą być sprzątane bez obecności innych osób lub formatów takich jak chusteczki, aby zapewnić wygodne, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie.
 5. Rozważenie programu z weryfikacją sprzątania
  Niebezpieczeństwo związane z patogenami polega na tym, że są one mikroskopijne — o wiele za małe, by dostrzec je gołym okiem. Nawet jeśli stosowane są odpowiednie procedury sprzątania, klienci nie mogą zobaczyć, czy wszystkie patogeny zostały wyeliminowane. Jak więc wzbudzić zaufanie? Prawda jest taka, że wygląd nadal ma decydujące znaczenie. Pierwsze wrażenia dotyczące wyglądu i zapachu przestrzeni będą wpływać na zachowania — a 85% osób twierdzi, że ważne jest, aby móc zaobserwować widoczne oznaki sprzątania.

  Ludzie ufają również wiedzy specjalistycznej — a 2 na 3 konsumentów twierdzi, że chce, aby firmy „udowodniły” swoje zaangażowanie w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa poprzez niezależne audyty. Z tego powodu coraz więcej organizacji zwraca się do niezależnych partnerów świadczących usługi weryfikacji sprzątania, aby upewnić się, że ich protokoły sprzątania są zgodne z najlepszymi praktykami i skuteczne w odniesieniu do konkretnych potrzeb w zakresie utrzymania czystości. Ci partnerzy mogą również pomóc w weryfikacji, czy stosowane są właściwe produkty i procesy, aby pomóc w ustanowieniu i utrzymaniu czystości na stałe.

Circular icon that says 95% inside

95% konsumentów twierdzi, że po szczepieniu nadal będzie chciało widzieć tyle samo (lub nawet więcej) praktyk dotyczących mycia i dezynfekcji.


Utrzymanie czystości dla zaufania
zapewnia wartość dla biznesu

Prawda jest taka, że sprzątanie dla zaufania może wymagać zmiany priorytetów pracowników i ogólnej działalności firmy, ale jest to opłacalna inwestycja, ponieważ zwiększone oczekiwania klientów nie znikną. 95% konsumentów twierdzi, że po szczepieniu nadal będzie chciało widzieć tyle samo (lub nawet więcej) praktyk dotyczących mycia i dezynfekcji. A jak ostrzega Deloitte, sprzątanie w celu zdobycia zaufania to wyzwanie, z którym nie należy dyskutować: „prowadzi albo do wzrostu zaufania, albo do jego całkowitego braku”.


Co więcej, sprzątanie z myślą o zdrowiu publicznym jest wartościową inwestycją, która przynosi korzyści biznesowe również na kilka innych sposobów, ponieważ większość organizacji konkuruje pod względem doświadczeń użytkowników, a ludzie coraz częściej szukają organizacji kierujących się wartościami zgodnych z ich wartościami:

 • Obranie za priorytet zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników może pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z nieobecnościami w pracy, zwiększeniu zadowolenia pracowników, może wpłynąć na utrzymanie ich w firmie i zmniejszyć wysokie koszty rotacji.
 • Sprzątanie dla zaufania może poprawić wrażenia użytkownika, wzmocnić markę i zbudować reputację.
 • Prezentowanie zaangażowania na rzecz czystszych, bezpieczniejszych przestrzeni pokazuje, że organizacja ceni sobie odpowiedzialne praktyki biznesowe, które są cenione przez ludzi — od promowania dobrego samopoczucia pracowników i gości, po pomoc w budowaniu czystszych, bezpieczniejszych przestrzeni.

 


1. „Post-Vaccine Consumer Attitude Study”, 5 stycznia 2021 (badanie opłacone przez Ecolab)

Pobierz artykuł w formacie PDF

Powiązane artykuły