Zapewnienie czystego środowiska podczas podawania szczepionek

illustration of doctor's office lobby

Niektórzy twierdzą, że ostatni etap każdego przedsięwzięcia jest najtrudniejszy i to właśnie w tym miejscu znajdujemy się teraz. Wraz z zakończeniem etapu opracowywania, testowania i wytwarzania szczepionek na COVID-19 i przejściem do kolejnej fazy polegającej na transporcie, magazynowaniu i podawaniu, stajemy przed nowymi wyzwaniami. Na całym świecie będziemy musieli zorganizować działanie punktów szczepień, które umożliwiają bezpieczne i wydajne podawanie szczepionek dla niezwykle dużej grupy ludzi. Dostępnych jest wiele dobrych źródeł informujących o tym, jak zorganizować i nadzorować punkty szczepień, skupiających się w głównej mierze na najlepszych praktykach bezpiecznego przechowywania i podawania szczepionek. Jednak higiena w placówkach jest równie ważna — zwłaszcza wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę skalę i zakres działania punktów szczepień w miejscach pozaszpitalnej opieki zdrowotnej.    

 

Oto sześć wskazówek na temat stworzenia bardziej higienicznych punktów szczepień:  

 1. Zapewnienie łatwych i ogólnie dostępnych szkoleń z zakresu higieny rąk i higieny powierzchni.   
  W najbliższych miesiącach będziemy koordynować duże punkty szczepień, co oznacza, że wystąpi potrzeba przeszkolenia nowego personelu i ponownego przeszkolenia obecnych pracowników. Najlepsze praktyki higieny rąk i higieny powierzchni powinny być najważniejszym elementem wszystkich organizowanych szkoleń. Wszelkie cyfrowe, drukowane, a także osobiście udzielane przypomnienia procesów w placówce mogą pomóc pracownikom w utrwaleniu najlepszych praktyk.   

 2. Zaplanowanie odpowiednich ilości mydła do rąk i preparatów do dezynfekcji rąk. 
  Personel powinien myć lub dezynfekować ręce przed każdym szczepieniem, pomiędzy pacjentami, po każdym zdjęciu rękawiczek oraz po każdym zabrudzeniu rąk. Aby zwiększyć poziom stosowania, należy upewnić się, że w placówce znajduje się wystarczająca ilość mydła do rąk oraz preparatu do dezynfekcji rąk i że są one dostępne w najbardziej potrzebnych miejscach. 

 3. Udostępnienie preparatów do higieny rąk w odpowiednich miejscach. 
  Po zagwarantowaniu odpowiedniej ilości produktów do higieny rąk należy upewnić się, że są one łatwo dostępne w całym punkcie szczepień wraz z chusteczkami, maseczkami oraz koszami na odpady — zarówno w strefach dla pracowników, jak i pacjentów. Każde stanowisko szczepień powinno być zaopatrzone w preparaty do dezynfekcji rąk do użytku przez personel. Preparaty do dezynfekcji rąk należy umieścić również w obszarze rejestracji pacjentów oraz poczekalni. Elastyczny punkt do dezynfekcji rąk umożliwia umieszczenie preparatu do dezynfekcji rąk niemal w dowolnym miejscu. Ponadto wysokiej jakości produkty o składzie wzbogaconym o środki zmiękczające skórę stanowią wartość dodaną i pomagają utrzymać zdrową skórę, ograniczając możliwość jej podrażnienia podczas częstego stosowania. Można także wyposażyć personel w osobiste, niewielkie pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk, które będą mogli mieć przy sobie i korzystać w każdym miejscu. 

Jak dużo preparatu do dezynfekcji rąk potrzebuję?
W przypadku produktów Ecolab z dozownikiem wystarczy jedna porcja produktu, ale ludzie często wykorzystują dwie porcje lub więcej, w związku z czym należy uwzględnić większą ilość środka do dezynfekcji. Jeśli na przykład planowane jest zaszczepienie 500 pacjentów danego dnia, potrzeba co najmniej 1000 porcji preparatu do dezynfekcji tylko dla personelu oraz kolejne 500 porcji dla każdego pacjenta dezynfekującego ręce jednokrotnie. Można więc założyć, że potrzeba przynajmniej 1500–1800 porcji preparatu do dezynfekcji rąk na każdych 500 zaszczepionych pacjentów.

 1. Regularne mycie i dezynfekcja często dotykanych powierzchni. 

  Stanowiska szczepień należy myć i dezynfekować co najmniej raz na godzinę oraz pomiędzy pacjentami, zmianami i w przypadku ich widocznego zabrudzenia.

 • Należy określić harmonogram utrzymania higieny, aby często myć wszystkie obszary obsługi pacjentów, w tym strefy rejestracji, badania pacjentów i poczekalni po szczepieniu.

 • Cały personel powinien mieć ściśle określone obszary odpowiedzialności związane z myciem i dezynfekcją.

 • Należy skupić się na często dotykanych obiektach i powierzchniach, takich jak blaty, osłony ze szkła akrylowego, stanowiska robocze, klawiatury, telefony, krzesła, stoły i klamki.

 • Duże tłumy i zapotrzebowanie na szybką rotację mogą utrudnić mycie pomiędzy pacjentami i zmianami. Należy stosować wcześniej nasączone ściereczki oraz gotowe do użycia preparaty, by zminimalizować czas i wysiłki potrzebne na mycie pomiędzy pacjentami, co przekłada się na bardziej bezpieczną i efektywną obsługę pacjentów.

 • Na koniec dnia, poza godzinami szczepień, należy przeprowadzić gruntowne mycie terminalu. Można zastosować skuteczny i wydajny środek do mycia w postaci elektrostatycznego sprayu do dezynfekcji powierzchni z krótkim czasem działania. Ponadto zastosowanie kompleksowego rozwiązania do dekontaminacji może sprawić, że cała strefa zostanie całkowicie zdezynfekowana i będzie gotowa do ponownego użycia. Zautomatyzowana technologia dekontaminacji wykorzystująca parę nadtlenku wodoru może pomóc w tym, by każda narażona powierzchnia w danym obszarze przeszła działanie sporobójcze (redukcja na poziomie (99,9999%) w skali logarytmicznej, zapewniając dodatkową warstwę ochrony i eliminując z procesu dezynfekcji ryzyko błędu ludzkiego.    

Bioquell to zautomatyzowana technologia dekontaminacji firmy Ecolab, wykorzystująca parę nadtlenku wodoru.

 1. Stosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych z odpowiednim czasem styczności. 
  Należy stosować środki dezynfekcyjne, które mają udowodnioną skuteczność przeciwko wirusom otoczkowym, zgodnie z europejską normą EN 14476, lub znajdują się na liście N agencji EPA z zarejestrowanymi produktami bakteriobójczymi do użytku przeciwko nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu COVID-19. Wszyscy członkowie personelu powinni znać czas kontaktu środka dezynfekcyjnego oraz sposób jego aplikacji, zgodny z instrukcją producenta. Przykładowo, jeżeli czas kontaktu dla produktu wynosi 10 minut, ale zostanie on starty natychmiast po aplikacji, najprawdopodobniej nie będzie mógł skutecznie zneutralizować wirusa.  

 2. Regularna komunikacja w celu zwiększenia zaufania i poziomu stosowania się do przepisów. 
  Higiena totalna jest sportem zespołowym i zaczyna się od dobrej komunikacji. Każdy ma do odegrania swoją rolę — również pacjenci. Przejrzysta sygnalizacja i dobrze przeszkolony zespół potrafią uspokoić ludzi i utwierdzić ich w tym, że personel robi wszystko, aby zapewnić czyste otoczenie.   

  Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą zapewnić czyste otoczenie w Państwa punkcie szczepień w trakcie ostatniego etapu wyścigu, którego celem jest zakończenie pandemii COVID-19. 

O autorze

Linda Homan headshot

Linda Homan

RN, BSN, CIC, Sr. Manager Clinical Affairs

Powiązane artykuły

Infographic, available for download, Creating a Clean Environment When Administering Vaccines

Infografika do pobrania: Zapewnienie czystego środowiska podczas podawania szczepionek

Czystość w punktach szczepień jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Zachęcamy do pobrania poniższego pliku PDF z najważniejszymi uwagami dotyczącymi stworzenia czystego otoczenia podczas podawania szczepionek.