Ochrona pracowników i klientów podczas pandemii COVID-19

Ecolab associates assemble products for customers

Ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 jest najwyższym priorytetem dla społeczności, przedsiębiorstw i władz na całym świecie. Firma Ecolab jest skoncentrowana na spłaszczeniu krzywej i ograniczeniu rozprzestrzeniania się tej choroby, dostarczając rozwiązania i zapewniając specjalistyczną wiedzę, które pozwalają chronić pracowników niezbędnych do naszego i Państwa dalszego funkcjonowania.

Oznacza to dla nas pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa szpitali i czystości placówek opiekujących się chorymi. Oznacza to również umożliwienie funkcjonowania placówek wytwarzających niezbędne leki oraz żywność i produkty spożywcze, które trzeba dostarczyć na półki sklepowe. Mowa tu także o pomocy dla infrastruktury krytycznej, z której wszyscy korzystamy – od centrów danych po elektrownie i placówki uzdatniające wodę.

Pomimo panującego kryzysu opieki zdrowotnej wciąż wykonujemy naszą pracę – w domach, w naszych laboratoriach, biurach, placówkach produkcyjnych lub w placówkach klientów, aby mieć pewność, że nasi klienci otrzymują produkty, usługi i specjalistyczne informacje.

Jako że 1,5 miliarda ludzi na całym świecie musi zostać w domach, firma Ecolab podejmuje kroki, by chronić swoich pracowników i Państwa działalność. Podejmujemy także wiele dodatkowych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów podczas pandemii.

Ochrona pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników mają dla nas najwyższy priorytet i są niezbędne do tego, abyśmy mogli świadczyć obsługę naszych klientów oraz osób znajdujących się na pierwszej linii frontu globalnej pandemii. Aby chronić naszych pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne protokoły, których należy przestrzegać podczas podejmowania decyzji związanych z obsługą klientów, a także wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa, takie jak odpowiednie mycie rąk i dystansowanie społeczne.

Na czas pandemii wymagamy od wszystkich praowników, by pracowali z domu, jeśli jest to możliwe. Osoby, które należą do grupy ryzyka według definicji Centrów Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, także proszone są o pracę z domu. Wprowadziliśmy jasne i rygorystyczne protokoły dotyczące ekspozycji na COVID-19. W przypadku kontaktu pracownika z zakażoną osobą, nawet jeśli nie miała ona żadnych objawów, pracownik musi pójść na 14-dniową domową kwarantannę i nie może wrócić do pracy do czasu, aż nie ustąpią u niego wszystkie objawy. 

Bezpieczna praca w placówkach

Niektóre stanowiska wymagają, by pracownicy byli obecni na miejscu, świadcząc niezbędne usługi w lokalizacji klienta lub w jednej z naszych placówek. Aby pomóc chronić takich pracowników, zwiększyliśmy częstotliwość i dokładność naszych protokołów mycia i utrzymania higieny w naszych placówkach, a także podjęliśmy inne kroki, takie jak zamknięcie niektórych obszarów wspólnych. Pracujemy nad tym, by zapewnić maksymalną separację społeczną w celu ograniczenia ryzyka zbiorowego i dla poszczególnych osób. W celu ograniczenia ryzyka przenoszenia zakażeń wprowadziliśmy także ochrony twarzy (przyłbice medyczne) dla wszystkich pracowników poruszających się w naszych placówkach produkcyjnych. Chcemy mieć pewność, że nasi pracownicy nie czują się zmuszeni przyjść do pracy, gdy nie czują się dobrze, więc rozszerzyliśmy pakiet opieki zdrowotnej, świadczenia chorobowe oraz uruchomiliśmy program ochrony płac dla członków zespołu, na których wynagrodzenie w ogromnym stopniu negatywnie wpłynie pandemia z powodu ograniczonego zapotrzebowania popytu na produkty i usługi.

Dla pracowników zajmujących się sprzedażą oraz usługami, którzy pracują w terenie, obsługując najważniejsze przedsiębiorstwa w ich placówkach, opracowaliśmy bardziej szczegółowe wytyczne i plany pracy, by zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz zapewnić poprawny przebieg działań naszych klientów. Obejmuje to wcześniejszy kontakt z ich przełożonymi oraz naszym zespołem ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska przed pracą w miejscach i obszarach objętych kwarantanną, przestrzeganie lokalnych przepisów oraz protokołów klientów odnośnie używania środków ochrony indywitualnej, zakaz podróżowania pomiędzy rynkami i ograniczenie podróżowania na rynkach. Pracownicy mogą także skorzystać ze swojego prawa do zaprzestania pracy w dowolnej chwili, gdy czują zagrożenie odnośnie warunków pracy.

Bezpieczne spełnianie nagłych potrzeb

Dbając o naszych pracowników, umożliwiamy świadczenie obsługi naszych klientów. Bez względu na to, w jakich sektorach pracują nasi klienci, wiemy, że polegają na naszych produktach i specjalistycznej wiedzy, by ich pracownicy mogli wykonywać swoją pracę.

Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa teraz na nas duża odpowiedzialność związana z dostarczaniem produktów naszym klientom, co z kolei umożliwia im dalsze funkcjonowanie. Wiemy także, że musimy działać w sposób, który pozwoli zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów.

Jesteśmy przekonani, że do tej pory podjęte przez nas działania są skuteczne i wciąż będziemy je monitorować, a także zmieniać je w razie potrzeby. W dalszym ciągu będziemy blisko współpracować z naszymi klientami jak z zaufanymi partnerami i wspomagać ich działania. Nie mamy wątpliwości, że nastał trudny okres. Lecz tak jak robiliśmy to wcześniej, wspólnie przezwyciężymy również i to wyzwanie.  

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą Państwo chronić swoich pracowników i klientów, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo wskazówki i wiedzę Ecolab na temat walki z wirusem.

O autorze

Doug Baker headshot

Douglas Baker

Chairman

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły