1. Strona główna
  2. Jeśli chcemy ochronić naszą planetę, musimy wzmóc nasze wysiłki

Jeśli chcemy chronić naszą planetę, musimy jeszcze bardziej wzmóc nasze wysiłki

Person kayaking

Trwa jedna z moich ulubionych pór roku.

Dlaczego? Poza letnią pogodą, z której korzystamy w Ameryce Północnej, właśnie wydaliśmy Raport zrównoważonego rozwoju Ecolab 2018, „Accelerating Meaningful Change (Przyspieszenie istotnych zmian)”.

Każdego roku nasz raport zrównoważonego rozwoju jest okazją, abyśmy mogli cieszyć się ze postępu w zakresie ochrony środowiska zarówno w naszych działaniach, jak i we współpracy z klientami z całego świata, gdyż pomagamy im osiągać cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz cele operacyjne.

Jest to także okazja do refleksji nad naszą wspólną pracą, której celem jest wywołanie pozytywnych zmian w środowisku. A postęp ten jest kluczowy. W 2018 r. wciąż dostrzegaliśmy przerażający wpływ ograniczenia zasobów i zmiany klimatu, od pożarów lasów w Kalifornii po rekordowe temperatury w Japonii i w obrębie koła podbiegunowego.

Raporty te mogą wywoływać uczucie bezradności i zniechęcenia. Musimy jednak pamiętać, że zrobiliśmy niesamowite postępy w sposobie, w który próbujemy zmierzyć się ze skutkami, jaki wzrost populacji i rozwój przemysłu mają na naszą planetę.

Można przywołać kilka przykładów: Ceny energii ze źródeł odnawialnych wciąż spadają. Zainteresowanie elektrycznymi pojazdami rośnie. Globalne firmy wspólnie starają się walczyć z zanieczyszczaniem środowiska tworzywami sztucznymi.

Obecność w niemal 3 milionach lokalizacji klientów w ponad 170 krajach oraz 27 000 pracowników sprzedaży i obsługi u klientów działających w różnych branżach sprawiają, że Ecolab znajduje się w niezwykłej pozycji, by obserwować z bliska zmiany na lepsze.

Nasz punkt widzenia umożliwił nam również poczynienie pewnych spostrzeżeń, które pomogą nam w udoskonalaniu naszego otoczenia. Wiemy, że ta współpraca umożliwi nam wdrożenie pozytywnych zmiany poprzez zastosowanie złożonych rozwiązań — zarówno dużych, jak i małych.

Jak więc możemy rozpocząć współpracę?

Przede wszystkim musimy przyjąć do wiadomości, w jaki sposób zmienia się nasz sposób korzystania z zasobów naturalnych, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. Przykładowo, czy wiesz, że zaledwie 3% wody przemysłowej zostaje ponownie wykorzystane? Te statystyki są frustrujące, ale pozwalają także zidentyfikować szansę na poprawę. Nie możemy zwlekać z podjęciem działań.

Co więcej, musimy rozwiązać problemy stosując podejście kontekstowe. Firma Ecolab przeprowadziła ankietę we współpracy z GreenBiz. Wynika z niej, że 75% firm wyznaczyło swoje cele związane z wodą, ale 82% z nich brakuje narzędzi i wiedzy, by je osiągnąć. Prowadzi to do czegoś, co określamy „przerwą w wykonaniu”, czyli rozłączeniem ustalonych celów korporacyjnych od możliwości ich osiągnięcia na poziomie placówek. Poprzez korzystanie z takich narzędzi, jak Ecolab Smart Water Navigator, możemy dzielić się rozwiązaniami umożliwiającymi oszczędzanie zasobów na poziomie placówek.

Prowadzi to do mojej ostatecznej sugestii — musimy zacząć korzystać z tych narzędzi i zasobów, które już są dostępne, oraz wymyślić nowe sposoby ich stosowania. Oto przykład: korzystając ze specjalistycznej wiedzy Ecolab z zakresu gospodarki wodnej, zbieramy spostrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób różne branże korzystają z wody i możemy monitorować obecne trendy oraz formułować zbiór najlepszych praktyk. Wykorzystujemy te dane, aby pomóc naszym klientom w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy w ich praktykach związanych z gospodarką wodną, by oszczędzać zasoby i obniżyć koszty.

Nasz najnowszy raport zrównoważonego rozwoju daje Państwu możliwość zapoznania się z naszą technologią i wiedzą, by mogli Państwo bardziej się skupić na celach związanych ze zrównoważonym rozwojem, jednocześnie osiągając wyznaczone cele biznesowe. Oto kilka najważniejszych informacji:

Taka współpraca prowadzi do wzrostu wyników — nie tylko pomagamy sobie nawzajem, ale możemy także dowiedzieć się nowych rzeczy i dostrzec nowe możliwości do wprowadzenia zmian w innych branżach.

Wciąż stoi przed nami wielkie wyzwanie, ale firmy mogą odgrywać kluczową rolę w odwróceniu skutków zmian klimatu. Pracujmy wspólnie i wprowadźmy pozytywne zmiany.

O autorze

Emilio Tenuta headshot

Emilio Tenuta

Vice President ds. zrównoważonego rozwoju

Dodatkowe perspektywy