2018 Corporate Sustainability Report Indian steel company

Zamykanie obiegu wody dla uzyskania korzyści
środowiskowych w ArcelorMittal

Wgląd w proces

Produkcja stali to pożerający energię proces, który obecnie jest w dużym stopniu uzależniony od zasobów kopalnych. ArcelorMittal to wiodąca na świecie firma z branży stalowej i górniczej, która stara się to zmienić, włączając do swojej działalności strategie zrównoważonego rozwoju, w miarę jak pracuje nad przejściem do działalności niskoemisyjnej i obiegowej. Obejmuje to recykling stali, zmniejszenie zużycia wody oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

W zakładzie firmy w Etxebarri w Hiszpanii produkowana są blachy cynowe, stal bez cyny oraz inne materiały, które są wykorzystywane w opakowaniach żywności i napojów w puszkach. Firma ArcelorMittal chciała poprawić jakość wody odprowadzanej przez firmę do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez usprawnienia operacyjne.

Ecolab Nalco Water Power Plant

Działania

Firma ArcelorMittal dążyła do poprawy jakości wody odpadowej, ograniczenia zużycia wody oraz ograniczenia związanych z wodą emisji gazów cieplarnianych. Nalco Water, firma Ecolab zajmująca się uzdatnianiem wody, podjęła współpracę z ArcelorMittal w celu opracowania zaawansowanego programu zarządzania wodą na terenie zakładu, który miał spełnić trzy kluczowe cele: uniknięcie zanieczyszczenia środowiska, doprowadzenie do zerowego zużycia wody słodkiej oraz ograniczenie poboru wody z rzek przez zakład. Firma Nalco Water wdrożyła program zarządzania wodą Total Water Management, który obejmował zarządzanie, obsługę oraz optymalizację całego cyklu wodnego 24/7 z wykorzystaniem zasobów i automatyki w zakładzie, a także projektowanie, budowę oraz obsługę najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak w pełni zautomatyzowany zakład recyklingu oraz technologia 3D TRASAR™.

Efekty

Optymalizując procesy wodne i wdrażając rozwiązania dotyczące recyklingu wody, Nalco Water pomogło ArcelorMittal ograniczyć zużycie wody słodkiej i energii. Dzięki temu firma zmniejszyła swój wpływ na środowisko w zakładzie w Etxebarri w Hiszpanii, korzystając jednocześnie z oszczędności operacyjnych i zmniejszenia kosztów poprzez obniżenie opłat za odprowadzanie ścieków oraz wyeliminowanie konieczności zakupu przemysłowej wody pitnej. Eliminując wykorzystanie wody słodkiej z swoich działań, firma ArcelorMittal zmniejszyła również presję wywieraną na lokalne zasoby wody pitnej, na czym skorzystała dzielnica mieszkaniowa, w której znajduje się zakład.

Rozwiązania Nalco Water zapewniły, że oczyszczalnia ścieków jest zgodna z lokalnymi przepisami. Ponadto usprawnienia Nalco Water doprowadziły do znacznego zmniejszenia zużycia energii, co zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych. Lepsza jakość wody poprawiła również niezawodność procesu produkcji stali, co doprowadziło do mniejszej liczby poprawek wykonywanych w produkcie końcowym.

Firma Nalco Water pomogła ArcelorMittal zredukować zużycie wody słodkiej oraz energii, umożliwiając firmie zmniejszenie jej wpływu na środowisko w Etxebarri w Hiszpanii, przy jednoczesnym osiągnięciu oszczędności operacyjnych i zmniejszenia kosztów.


Powiązane historie sukcesu

Współpraca z klientami w celu rozwiązania ich największych problemów

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii