1. Strona główna Nalco Water
 2. Zwalczanie COVID-19 – Pomoc w zakresie utrzymania czystości, dezynfekcji i procesów

Managing Through Challenging Times

Pandemia COVID-19 zakończy się, mimo że jeszcze nie wiemy kiedy. Do tego czasu przedsiębiorstwa różnej wielkości, działające w różnych branżach, zlokalizowane na całym świecie, poruszają się na niezbadanym gruncie. 

Firma Ecolab jest gotowa udzielić pomocy.

Bez względu na etap pandemii, w którym obecnie się Państwo znajdują, będziemy z Państwem współpracować w celu sprostania wyzwaniom i utrzymania efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, minimalizując ryzyko zakażenia Państwa klientów i pracowników oraz budując odporność operacyjną.

Supported by our solutions and industry and public health expertise, you’ll feel  ready to welcome back your customers and meet heightened expectations for safety, cleanliness and health as we move into better times.

 

_

Do you have questions around product safety and efficacy towards COVID-19? Check out these Frequently Asked Questions about products and technology efficacy answered by our regulatory experts.

Download FAQs

How Can My Business Address COVID-19?

No matter if your doors are opening for business, you're managing new protocols or you're getting ready to welcome customers and employees back for the first or second time, Ecolab can help provide disinfectant products, training and compliance education opportunities for your business. Zachęcamy do zapisania się do newslettera, aby być na bieżąco i otrzymywać najnowsze informacje o COVID-19, specjalistyczne dane, materiały i informacje dotyczące poszczególnych branż.

 

_

_

Jak moja firma może poradzić sobie z COVID-19?

No matter if your doors are opening for business, you're managing new protocols or you're getting ready to welcome customers and employees back for the first or second time, Ecolab can help provide disinfectant products, training and compliance education opportunities for your business. Zachęcamy do zapisania się do newslettera, aby być na bieżąco i otrzymywać najnowsze informacje o COVID-19, specjalistyczne dane, materiały i informacje dotyczące poszczególnych branż.

 

HEALTHCARE

Więcej

RESTAURANTS

WIĘCEJ

HOTELS

WIĘCEJ

QSR

Więcej

_

Cleaning workplace
5 praktycznych kroków ochrony miejsca pracy przed koronawirusem

Learn about the manageable, practical steps you can take to significantly boost workplace hygiene compliance, from Dr. Ruth Petran, Ecolab VP of Research, Development & Engineering, Food Safety and Public Health.

Learn from Our Experts

CDC Corona virus image, photo credit, Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.
Coronavirus Q&A with Ecolab Experts

This coronavirus is new and what we know about it continues to evolve. Our public health experts are committed to providing guidance and information to the most commonly asked questions around COVID-19. Please see your industry page to get business-specific information from our experts.

Webinar: Public Health Matters: Understanding Covid-19

Ecolab experts discuss COVID-19 and how healthcare, long term care, hospitality, restaurants and food and beverage processing businesses can take action to help protect employees and customers. This hour-long webinar includes :30 min of Q&A with Ecolab experts on business-specific actions.

Cleaning workplace
5 praktycznych kroków ochrony miejsca pracy przed koronawirusem

Learn about the manageable, practical steps you can take to significantly boost workplace hygiene compliance, from Dr. Ruth Petran, Ecolab VP of Research, Development & Engineering, Food Safety and Public Health.

Ochrona pracowników i klientów podczas pandemii COVID-19

„Pracujemy nad tym, aby ograniczyć rozprzestrzeniania się tej choroby, zapewniając rozwiązania i fachową wiedzę, które chronią pracowników niezbędnych do funkcjonowania Państwa i naszej firmy” — Doug Baker, CEO 

Zachęcamy do zapoznania się z krokami, które podejmujemy w celu ochrony naszego zespołu, zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy na miejscu u klientów i zaspokojenia zapotrzebowania na nasze rozwiązania oraz wiedzę.

 

What can I do to help combat COVID-19? 

Take Action: Focus on standard infection control practices, training and compliance.

Hand washing and environmental cleaning to protect against covid-19 infographic.

PERSONAL HYGIENE
Hand washing and environmental cleaning to protect against covid-19 infographic.
 
ENVIRONMENTAL HYGIENE
Coronavirus: Reducing the risk of infections

Ten materiał wideo pomoże poinformować pracowników o sposobach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Good Hand Hygiene

Odpowiednia higiena rąk odgrywa kluczową rolę w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się infekcji bakteryjnych i wirusowych. Częste mycie rąk z zachowaniem odpowiednich protokołów jest czymś, co może zrobić każdy z nas w celu ochrony zdrowia publicznego.

Kontrola jakości z ekspertami Ecolab

Eksperci Ecolab w dziedzinie zdrowia publicznego i zapobiegania zakażeniom udzielają wskazówek klientom w obliczu wyzwań związanych z COVID-19.

Ecolab Expert

Linda Homan, RN, BSN, CIC

Senior Manager, Usługi kliniczne

Linda Homan jest certyfikowanym specjalistą ds. zapobiegania zakażeniom z ponad 20-letnim doświadczeniem. Linda odpowiada za opracowywanie rozwiązań kliniczno-edukacyjnych, stosowane badania kliniczne oraz włączanie najlepszych praktyk klinicznych we wszystkie rozwiązanie oferowane branży opieki zdrowotnej.

Biografia

P. Jak personel ochrony zdrowia może chronić się w swoim środowisku pracy?
O. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom zaleca obecnie​​​​​​​ ostrożność podczas kontaktu z pacjentami, wobec których podejrzewa się zakażenie koronawirusem COVID-19. EPA oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom uznają, że powierzchnie środowiskowe mogą być wektorem przenoszenia koronawirusów:

Pracownicy ochrony zdrowia powinni zachować higienę rąk przed i po każdym kontakcie z pacjentem oraz kontakcie z potencjalnie zakaźnym materiałem, jak również przed założeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, w tym rękawic.

 • Jeśli ręce są wyraźnie zabrudzone, należy użyć mydła i wody przed zastosowaniem alkoholowych preparatów do dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy ochrony zdrowia wchodzący do sali chorych powinni stosować standardowe środki ostrożności, środki ostrożności przy kontakcie, środki ostrożności wymagane przy zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno-pyłową oraz środki ochrony oczu (np. okulary lub maseczka).
 • Aby uzyskać więcej informacji, w tym listy kontrolne Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony zdrowia.

Placówki opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność środków do higieny rąk w każdym miejscu opieki.

 • Pacjentów należy prosić o założenie maski chirurgicznej od razu po identyfikacji oraz przeprowadzenie badania w osobnym gabinecie przy zamkniętych drzwiach, najlepiej w pomieszczeniu AII. Dokładna higiena rąk i higiena powierzchni mają kluczowe znaczenie w przypadku tych środków ostrożności mających na celu izolację.
 • Rutynowe mycie i dezynfekcja są odpowiednim środkiem zwalczania COVID-19 w placówkach opieki zdrowotnej, w tym w obszarach, w których wykonywane są procedury powodujące wytwarzanie aerozolu. Upewnij się, że używasz zatwierdzonego środka dezynfekującego z listy EPA.

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom stwierdza, że placówki muszą zapewnić pracownikom ochrony zdrowia informacje i szkolenia​​​​ w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, w tym szkolenia przypominające.

Zachęcamy do kontaktu z zespołem Ecolab, aby omówić możliwości szkoleniowe.

P. Jeśli zakażona osoba przebywała w sali szpitalnej, w jaki sposób należy ją wyczyścić?
O.
Rutynowe mycie i dezynfekcja są odpowiednim środkiem zwalczania COVID-19 w placówkach opieki zdrowotnej, w tym w obszarach, w których wykonywane są procedury powodujące wytwarzanie aerozolu. Użyj środka dezynfekcyjnego zgodnego z listą pojawiających się wirusowych patogenów ​​​​​​​EPA. Wyczyść sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom stwierdza, że placówki muszą zapewnić pracownikom ochrony zdrowia informacje i szkolenia​​​​ w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, w tym szkolenia przypominające.

Ecolab Expert

Dr Tatiana A. Lorca

Dyrektor ds. programów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności, dział Global Food & Beverage

Dr Tatiana A. Lorca jest dyrektorem programu RD&E Food Safety & Quality w dziale Global Food & Beverage Ecolab. Dr Lorca regularnie współpracuje z klientami z branży przetwórstwa żywności i produkcji napojów w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności i zgodnością z audytem.

Biografia

P. Czy istnieją dowody na przenoszenie nowego koronawirusa przez żywność, taką jak mięso? Lub żywność pochodzącą z Chin?
O.
Pracownicy publicznej opieki zdrowotnej nie sądzą, aby spożywanie żywności, zwłaszcza mięsa, było sposobem przenoszenia koronawirusów. Oczywiście, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, ważne jest prawidłowe gotowanie surowego mięsa. Zalecamy czujność w zakresie standardowych praktyk bezpieczeństwa żywności, takich jak kontrola temperatury, prawidłowe gotowanie, unikanie zanieczyszczenia krzyżowego itp.

P. Co mogę zrobić w moim zakładzie przetwórstwa żywności i produkcji napojów, aby chronić pracowników i klientów?
O. Po pierwsze trzeba pamiętać, że COVID-19 stanowi bardziej zagrożenie dla zdrowia publicznego niż dla bezpieczeństwa żywności. Kluczowym priorytetem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia wśród pracowników. Należy upewnić się, że personel rozumie, jak właściwie chronić siebie i współpracowników. Należy zapewnić personel, że praktyki dotyczące zdrowia i higieny są realizowane. Należy utrzymywać czyste i higieniczne środowisko produkcyjne, przestrzegając dobrych praktyk w zakresie produkcji codziennie, od jej rozpoczęcia do zakończenia. Należy upewnić się, że powierzchnie mające kontakt z żywnością i takie, które nie mają z nią kontaktu,​​​​​​​ są myte i dezynfekowane.

Ecolab Expert

Ruth Petran, Ph.D., CFS

Senior Corporate Scientist, Dział Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego

Dr Petran zapewnia wiedzę techniczną i konsultacje w firmie, a także klientom zewnętrznym, z zakresu problemów związanych z bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym, poprzez identyfikację i śledzenie rosnących trendów w bezpieczeństwie żywności oraz poprzez wprowadzanie nowych strategii kontroli.

Biografia

P. Czy muszę zwiększyć wskaźnik zużycia lub dawkę produktu do mycia lub dezynfekcji?
O.
Stosowanie określonych środków dezynfekujących może być pomocne w zwalczaniu COVID-19. Wszystkie środki dezynfekcyjne powinny być stosowane zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie / w instrukcji produktu. Jest to jednak świetny moment na wspieranie szkoleń oraz przestrzeganie przepisów, aby zapewnić, że powierzchnie i obszary często dotykane są odpowiednio czyszczone, a pracownicy stosują najlepsze praktyki zapobiegania zakażeniom podczas pracy.

P. Czy Ecolab posiada produkt przeciwko koronawirusowi?
O. Tak, oferujemy konkretne preparaty do dezynfekcji, które zapewniają skutecznoą ochronę przeciwko wirusom, takim jak ten powodujący COVID-19 (chorobę koronawirusową), gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami. Oferujemy również wskazówki i szkolenia dotyczące prawidłowych procedur czyszczenia, pomagających zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID-19. Jeśli są już Państwo naszymi klientami, można zwrócić się do przedstawiciela Ecolab w celu uzyskania szczegółowych informacji. W przeciwnym wypadku zachęcamy do odwiedzenia witryny Ecolab.com, aby skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

P. Jak długo koronawirusy mogą przetrwać na powierzchniach?
O.
Krótka odpowiedź brzmi: jeszcze nie wiemy. Jest to nowy wirus i badania nad nim dopiero się zaczynają. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że zakażenie COVID-19​​​​​​​ poprzez zakażoną powierzchnię jest mało prawdopodobne. W praktyce ryzyko będzie znacznie mniejsze w przypadku powierzchni niż w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa drogą kropelkową bezpośrednio od zakażonej osoby. Podobnie jak w przypadku każdego potencjalnego wybuchu epidemii, zalecane jest jest odpowiednie zapobieganie zakażeniom za pomocą środków dezynfekcyjnych do powierzchni i powierzchni najczęściej dotykanych.

P. Jak pracownicy w branży hotelarskiej mogą się chronić w swoim środowisku pracy?
O.
Pracownicy w branży hotelarskiej i turystycznej powinni przestrzegać standardowych technik zapobiegania zakażeniom –​​​​​​​ takich jak częste mycie rąk, pozostawanie w domu, gdy są chorzy, stosowanie zgodnie z określonymi procedurami środków dezynfekcyjnych zatwierdzonych na liście pojawiających się wirusowych patogenów EPA.

P. Ponieważ testowanie produktów ​​​​​​z wykorzystaniem COVID-19 nie jest możliwe, w jaki sposób można określić, jakie rodzaje chemicznych środków dezynfekcyjnych można stosować przeciwko COVID-19?
O: W przypadku nowych wirusów, takich jak COVID-19, firmy nie są w stanie pozyskać szczepu epidemiologicznego wirusa w celu przetestowania skuteczności swoich produktów dezynfekcyjnych. W niektórych krajach obowiązują zasady lub ogólne normy, które rozwiązują ten problem (np. Porady EPA dotyczące pojawiających się wirusowych patogenów w Stanach Zjednoczonych *, normy wirusowe w UE), wykorzystując hierarchię podatności wirusów na środki dezynfekcyjne. Zasadniczo regulaminy te opierają się na zdolności produktu do zabicia wirusa „trudniejszego do pokonania” i mogą wymagać lub nie wstępnej zgody na użycie w przypadku wybuchu epidemii. Należy zadbać o to, aby stosować odpowiednie rozcieńczenie we właściwym czasie kontaktu w celu uzyskania właściwych efektów opisanych na etykiecie produktu, co umożliwia dezynfekcję zapobiegającą zakażeniom SARS-CoV-2. Jeśli są już Państwo naszymi klientmi, można zwrócić się do przedstawiciela Ecolab w celu uzyskania szczegółowych informacji. W przeciwnym wypadku zachęcamy do odwiedzenia witryny Ecolab.com, aby skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

*W Stanach Zjednoczonych produkt musi być wstępnie zatwierdzony przez US EPA. Musi to być środek dezynfekcyjny przeznaczony dla szpitali i posiadać zatwierdzone określenie „Emerging Viral Pathogen” na etykiecie głównej.

Ecolab Expert

Ed Snodgrass

RD&E Program Lead, Institutional

Ed Snodgrass jest inżynierem chemikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w opracowywaniu nowych produktów i zapewnianiu ich skuteczności w branży hotelarskiej, w placówkach opieki długoterminowej i w branży spożywczej.

Q. Jak należy postępować z bielizną pościelową, pościelą i innymi tkaninami?
O. Obecnie nie ma dowodów na to, że wirusy układu oddechowego, takie jak COVID-19, rozprzestrzeniają się przez tkaniny, bieliznę pościelową lub pościel. Ponieważ choroby mogą być roznoszone drogą kropelkową, zaleca się stosowanie odpowiedniej procedury zapobiegającej zakażeniom podczas zmiany i prania bielizny pościelowej oraz pościeli.

Pracownicy hoteli i szpitali powinni zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z zabrudzoną pościelą. Jeśli gość lub pacjent jest zakażony COVID-19​​​​​​​, należy wykonać następujące czynności:

 • Podczas sprzątania pokoju należy spakować pościel i przechowywać ją w izolacji, dopóki nie zostanie włożona do pralki.
 • Do prania należy wykorzystywać co najmniej standardowy środek piorący i suszyć pranie zgodnie ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi suszenia bielizny pościelowej.
 • Należy dotykać czystej pościeli w ograniczonym stopniu, złożyć ją i przechowywać w czystym, suchym miejscu.
 • Nie należy dotykać czystej bielizny pościelowej natychmiast po zajmowaniu się zabrudzoną bielizną pościelową.

Zachęcamy do kontaktu przedstawicielem Ecolab, aby uzyskać informacje na temat właściwego protokołu i środków piorąco-dezynfekcyjnych.

P. Spa, jacuzzi – co robić?
O.
Osoby zakażone nie powinny korzystać z tych obszarów. Powierzchnie najczęściej dotykane powinny być regularnie dezynfekowane. Należy postępować zgodnie ze standardowymi procedurami dotyczącymi konserwacji basenu, spa lub jacuzzi. Obecnie nie ma dowodów na to, że transmisja wirusa odbywa się tą drogą.

Angela Becker Senior Program Leader for the Textile Care Division Ecolab

Angela Becker

Senior Program Leader, dział Textile Care, R&D Center

 Pełniąc tę funkcję odpowiada za zarządzanie Zespołem ds. rozwoju produktów pralniczych i Zespołem obsługi technicznej ds. badań i rozwoju w Ameryce Północnej. Angela pracuje dla Ecolab od 22 lat, a od sześciu lat zajmuje się rynkiem pralni komercyjnych, zapewniając wsparcie techniczne, wspierając badania i dzieląc się wiedzą z wszystkimi klientami Textile Care. Szczególnie zainteresowana jest procedurami prawidłowego prania i obchodzenia się z bielizną szpitalną, postulując rolę znaczenia zarządzania tymi procedurami przez cały cykl obiegu bielizny pościelowej.

Biografia

P. Jakie metody zapobiegania zakażeniom należy stosować w pralni komercyjnej w placówce ochrony zdrowia?
O.
Bielizna pościelowa w pralni komercyjnej w placówce ochrony zdrowia powinna być traktowana tak, jakby była skażona. W związku z tym należy przestrzegać standardowych środków ostrożności.

 • Należy unikać dotykania nosa, ust, oczu oraz twarzy podczas pracy ze skażoną pościelą. Ponadto, należy myć ręce dokładnie i często, używając preparatów do dezynfekcji rąk. Należy nosić wszystkie środki ochrony indywidualnej, aby chronić pracowników przed kontaktem z wirusem.
 • Należy odseparować czystą pościel od zabrudzonej zarówno w zakładzie, jak i podczas całego procesu transportu.
 • Wszystkie twarde powierzchnie, które mają kontakt z zabrudzoną i czystą bielizną pościelową, powinny być regularnie dezynfekowane za pomocą zarejestrowanego przez EPA środka dezynfekcyjnego do twardych powierzchni, który został zatwierdzony jako skuteczny przeciwko wirusowi COVID-19.
 • Pościel powinna być prana z zastosowaniem formuły prania zgodnie z zaleceniami Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom dotyczącymi skażonej bielizny pościelowej w placówkach ochrony zdrowia; czas / temperatura lub czas / temperatura / działanie przeciwdrobnoustrojom (środek dezynfekcyjny do prania) 1.
 • Należy przeprowadzać​​​​​​​ dodatkowe szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowego mycia rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej.

P. Jakie są wytyczne Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom lub Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące postępowania z potencjalnie skażoną pościelą?
O.
Obecnie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom oferuje następujące wytyczne w odniesieniu do pościeli potencjalnie skażonej wirusem COVID-19:

 • Postępowanie​​​​ z praniem, sprzętem kuchennym i odpadami medycznymi powinno odbywać się również zgodnie z rutynowymi procedurami. Żródło: CDC.gov
 • Rutynowe procedury dotyczące prania bielizny pościelowej w placówkach ochrony zdrowia Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom oraz Światowej Organizacji Zdrowia obejmują wytyczne w zakresie termicznych lub termiczno-chemicznych środkó​​​​​​​w dezynfekcyjnych: 
  • W przypadku dekontaminacji termicznej należy prać z zastosowaniem detergentu w temperaturze 160F lub wyższej przez 25 minut lub dłużej w przypadku bielizny szpitalnej.
  • W przypadku dekontaminacji termiczno-chemicznej i prania w temperaturze niższej niż 160F należy zastosować​​​​​​​ środek chemiczny odpowiedni do prania w niskiej temperaturze.
  • Produkt odpowiedni do prania w niskiej temperaturze zawiera środek antybakteryjny mający na celu skompensowanie niższej temperatury prania. AdvaCare Disinfectant, zarejestrowany przez EPA środek dezynfekcyjny do prania (EPA nr 1677-193), zawiera środek antybakteryjny, który zgodnie z instrukcjami na etykiecie przeznaczony jest do dezynfekcji (w temperaturze 140F przez 5 min w stężeniu 4 uncji/cetnar).
  • Jeśli nie można uzyskać temperatury 160F przez 25 min w trakcie prania bielizny szpitalnej, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest użycie środka dezynfekcyjnego do prania, mającego na celu skompensowanie niższej temperatury prania. Do dezynfekcji w pralniach zaleca się stosowanie środków dezynfekcyjnych AdvaCare firmy Ecolab.
  • Uwaga: żaden program ani produkt stosowany w procesie prania nie został uznany za skuteczny przeciwko wirusowi COVID-19.

 • Rutynowe pranie pozostałych tekstyliów i bielizny pościelowej obejmuje:
  • Formuły prania zostały opracowane w oparciu o optymalizację czterech głównych parametrów prania, które obejmują odpowiedni czas, temperaturę, działanie mechaniczne i chemiczne. Ponadto proces prania polega na wielu innych mechanizmach usuwania zabrudzeń, w tym rozcieńczaniu, zachowaniu odpowiedniej temperatury zwiększającej rozpuszczanie zabrudzeń oraz przesiąkalność tekstyliów; oraz środków chemicznych zmydlających oleje i tłuszcze, denaturujących białka i usuwających materiały organiczne. Wszystkie wyżej wymienione procesy pomagają w usuwaniu zabrudzeń i zanieczyszczeń, prowadząc do uzyskania czystych tekstyliów​​​​​​​.
  • Najlepszą rekomendowaną praktyką do ustalenia zoptymalizowanego procesu prania jest wykorzystanie w nim środków bakteriobójczych. Środek dezynfekujący AdvaCare jest zarejestrowaną w EPA substancją dezynfekującą (EPA nr 1677-193) w kwestii dezynfekcji lub sterylizacji prania.  Aby spełnić wymagania w zakresie dezynfekcji prania, należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Etykieta EPA określa również skuteczność produktu w procesie usuwania mikroorganizmów. Zachęcamy do konsultacji z przedstawicielem Ecolab w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z tego produktu.