Certyfikaty i zgodność

Ecolab Nalco Water jest zaangażowane w spełnianie wymagań klientów i ciągłe doskonalenie swoich rozwiązań, co umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Aby zrealizować to zobowiązanie, nieustannie identyfikujemy, analizujemy i oceniamy wymagania prawne, biznesowe oraz oczekiwania klientów. Poświęcamy także tyle samo czasu i energii na dobrowolne zobowiązania.

Zgodność z przepisami

Ecolab i Nalco Water spełniają wszystkie stosowne normy krajowe i międzynarodowe, w tym:

ISO 9001 – Zarządzanie jakością

Ten certyfikat potwierdza, że działania produkcyjne, kontrola jakości opracowywanych produktów oraz kontrola jakości Nalco Champion podlegają normom certyfikatu ISO 9001.

ISO 14001 – Zarządzanie środowiskowe

Ten certyfikat potwierdza, że Nalco Champion przestrzega przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz zachowuje zgodność z wymogami klientów.

Responsible Care® 14001 (RC14001®)

Ten certyfikat potwierdza zaangażowanie Nalco Champion w działania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem oraz środowiskiem.

OHSAS 18001 - Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy (OH&S)

Ten certyfikat potwierdza zdolność Nalco Champion w zakresie zarządzania ryzykiem i zwiększania wydajności.

EN ISO 13485:2016 — Wyroby medyczne

Ten certyfikat potwierdza zaangażowanie Ecolab w społeczność zajmującą się produkcją wyrobów medycznych.

Image15
REACH

Zapewniamy zgodność naszych produktów ze wszystkimi przepisami rządowymi, w tym z rozporządzeniem dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu ich zobowiązań REACH oraz współpracujemy z naszymi dostawcami w celu spełnienia naszych oczekiwań związanych z regulacjami REACH.