1. Strona główna Nalco Water
  2. Odpowiedzialność korporacyjna
  3. Regulaminy i praktyki

Podtrzymywanie zasad etycznych

Działamy etycznie, odpowiedzialnie i uczciwie

Nurse comforting elderly person with walker - Ecolab human rights
Prawa człowieka

Szanujemy prawa człowieka we wszystkich naszych oddziałach na całych świecie. Kultywujemy środowisko pracy oparte na szacunku i współpracujemy z dostawcami, którzy uznają wartość i godność każdego człowieka.​​​​​​​


Three people outside of a factory in hard hats - Ecolab Practices & Policies
Praktyki i stanowiska

Jako firma odpowiedzialna społecznie, Ecolab dba o dobro ludzi i społeczności. Współpracujemy z ludźmi w sposób etyczny, szanując środowisko i przestrzegając przepisów prawa.

Employees in ideation whiteboard session - Ecolab Corporate Governance
Ład korporacyjny
W naszej pracy kierujemy się zobowiązaniem do realizacji wyznaczonych przez nas celów i wartości, ponieważ  zarówno praca, którą wykonujemy, jak i sposób jej wykonywania mają ogromne znaczenie. Stanowi solidny fundament, na którym budujemy zaufanie naszych klientów i społeczności.


Wyniki i wpływ

Man examining map graphic
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej

Zachęcamy do zapoznania się z naszym obszernym raportem na temat wyników Ecolab w zakresie ochrony środowiska, działań na rzecz społeczności i zarządzania.


Men inspecting equipment in facility - Ecolab suppliers
Dostawcy

Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy przestrzegają standardów zasad etycznych w zakresie wspierania bardziej sprawiedliwego globalnego łańcucha dostaw.