Teraz albo nigdy: Przedsiębiorstwa, cele klimatyczne i dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości

Ecolab wspiera szczegółowe ujawnianie informacji na temat klimatu, aby pomóc zlikwidować rozbieżności między tym, co się mówi, a tym, co faktycznie się robi.

nature, world water day 2020, water, climate, nature, environment, world water day, WWD 2020

W miarę jak globalne temperatury wciąż rosną, a czołowe głosy, takie jak IPCC, mówią, że działania na rzecz klimatu to kwestia „teraz albo nigdy", firmy na całym świecie wiedzą, że wybory, których dokonują dzisiaj, będą miały trwały wpływ na naszą wspólną przyszłość.

Aby ograniczyć najbardziej katastrofalne skutki rosnących temperatur globalnych, w 2019 r.  Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do 7,6% redukcji emisji gazów cieplarnianych rocznie. Dziś nadal obserwujemy, że temperatury i emisje zmierzają w złym kierunku. Pomimo śmiałych zobowiązań klimatycznych, Międzynarodowa Agencja Energii w zeszłym roku odnotowała historyczny, 6% wzrost globalnego zużycia węgla związanego z energią w porównaniu z pandemią 2020 r.

Nawet gdy przemysł czyni postępy w realizacji szczegółowych zobowiązań dotyczących klimatu i zerowej emisji netto, widzimy, że konsumenci, pracownicy oraz inwestorzy są sceptyczni co do tempa zmian. W miarę jak do rozmów wkradają się rozbieżności między tym co się mówi, a tym co się faktycznie robi, firmy wiedzą, że muszą dostarczać produkty oraz stawiać czoła trudnym pytaniom ze strony swoich społeczności.

Kiedy spotykam się z liderami myślącymi o zrównoważonym rozwoju na całym świecie, wielu z nich dąży do bardziej spójnego ujawniania informacji o emisjach, podobnego do tego, które proponuje Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jest to kluczowy powód, dla którego Ecolab popiera potrzebę stworzenia ram ujawniania informacji, takich jak proponowana zasada SEC dotycząca klimatu. Chociaż mamy zastrzeżenia do niektórych elementów obecnego wniosku (takich jak definicje i terminy) widzimy, że bardziej szczegółowe sprawozdania sprzyjają większej przejrzystości, konkretnym planom działania i pozytywnym rezultatom dla naszej planety. Uważamy, że przedsiębiorstwa powinny przyjąć tę zasadę jako okazję do konstruktywnego zaangażowania się w długo wyczekiwaną dyskusję na temat ujawniania informacji o klimacie.

Ecolab publikuje raporty prezentujące nasz wpływ na klimat od 2008 r. i nasze dzisiejsze raporty są w dużej mierze zgodne z proponowanymi przez SEC wymogami. Jest to bezpośredni wynik naszego dążenia do skupienia się na właściwych rzeczach oraz jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w podobnej podróży. Nasz najnowszy Raport zrównoważonego rozwoju firmy pokazuje, że osiągnęliśmy lub przekroczyliśmy nasze cele na rok 2021 i pozostajemy na dobrej drodze do realizacji naszych ambitnych celów Impact Goals na rok 2030. Wykazuje on również, że firmy mogą osiągać dobre wyniki finansowe bez uszczerbku dla zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie znaczące wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi będą wymagały od firm zajęcia się jednym szczególnie ważnym zasobem – wodą. W 2012 r. Organizacja Naródów Zjednoczonych ostrzegła, że bez konkretnych zmian, luka między podażą wody i jej popytem został prognozowana na 40% do 2030. Ale pomimo szeroko zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa wodnego, World Resource Institute przewiduje obecnie jeszcze większą lukę wynoszącą 56%. Wiemy, że globalne zużycie, magazynowanie oraz dystrybucja wody przyczyniają się do powstawania 10% globalnych gazów cieplarnianych, a największe 150 firm może mieć bezpośredni wpływ na jedną trzecią światowego zużycia słodkiej wody. Dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby przemysł przełożył zobowiązania na konkretne działania i wyniki.

W ubiegłym roku, we współpracy z naszymi klientami, pomogliśmy zaoszczędzić 215 miliardów galonów wody (wystarczającą ilość wody pitnej dla 734 milionów ludzi) i uniknąć 3,6 milionów ton emisji gazów cieplarnianych. Wyniki te zostały osiągnięte przy uniknięciu tzw. „opłaty premium za usługi eko" i bez dodawania kosztów netto. Firmy te wykorzystały sprawdzone, konkretne rozwiązania, aby działać bardziej efektywnie, zmniejszyć zużycie wody i energii oraz przyspieszyć swój rozwój. Dzięki szerszej współpracy w branży, wymianie informacji oraz nowym mechanizmom odpowiedzialności, wyniki te mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Jeżeli poważnie podchodzimy do kwestii zmian klimatycznych, to przemysł, inwestorzy oraz konsumenci muszą wiedzieć, na czym stoją. Wierzymy, że zwiększenie odpowiedzialności zachęci oraz stworzy warunki niezbędne do osiągnięcia przez firmy celów zrównoważonego rozwoju oraz celów biznesowych. A jeśli naprawdę to kwestia teraz albo nigdy, to wzywamy biznesy do wspierania środków, które budują zaufanie, informują o planach działania oraz zachęcają do osiągania rezultatów, które zlikwidują przepaść między słowami a czynami. Teraz albo nigdy – teraz jest czas na wspólne działanie zanim będzie za późno. 

O autorze

Christophe Beck

Christophe Beck

President i CEO

Powiązane artykuły