Optymalizowanie bezpiecznej wody w centrach danych SAP

waterdropicon

INFORMACJE O FIRMIE

Kiedy ludzie wchodzą do sieci, polegają na centrach danych, których zadaniem jest przechowywanie, zarządzanie i dystrybucja ich informacji. W miarę wzrostu ruchu w sieci cyfrowej centra danych na całym świecie gwałtownie się rozrastają.

Centra danych są budynkami z serwerami, które wytwarzają ciepło i w związku z tym wymagają chłodzenia, co wiąże się z zużyciem dużych ilości wody oraz energii. Zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym zawsze jest istotną częścią procesu. Jeżeli woda używana w centrach danych nie jest odpowiednio oczyszczana oraz utrzymywana, może zaistnieć ryzyko pojawienia się bakterii Legionella i rozwinięcia się legionellozy, która jest poważną, często prowadzącą do śmierci, formą zapalenia płuc. Wybuch choroby może wyrządzić znaczące szkody finansowe oraz spowodować szkody dla reputacji.

SAP jest międzynarodową firmą z branży technologicznej z Niemiec, która obsługuje wiele centrów danych na całym świecie. Firma dąży do poprawy życia ludzi poprzez technologię i jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. SAP, będąc liderem w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego pracowników oraz społeczności, w których działa, przykłada ogromną wagę do zapobiegania zagrożeniom bakteryjnym.
ecolabservicetruckicon

INNOWACYJNOŚĆ

W 2018 roku firma SAP zbudowała dwa centra danych w Colorado Springs w stanie Kolorado. Podczas projektowania tych zakładów, inżynierowie firmy współpracowali z Ecolab w celu zapewnienia, że wdrożono odpowiednie praktyki w zakresie bezpieczeństwa wody. Działania te objęły wdrożenie technologii 3D TRASAR™ Ecolab i kompleksowego planu gospodarki wodnej. Dzięki tym rozwiązaniom Ecolab pomógł firmie SAP przyjąć całościowe podejście do bezpieczeństwa wodnego poprzez odpowiednie oczyszczanie wody, a także jej ciągłe testowanie w celu minimalizacji zagrożenia pojawienia się bakterii Legionella oraz pomocy w zapewnieniu bezpiecznej wody.

Dzięki partnerstwu z Ecolab SAP w sposób proaktywny zarządza ryzykiem związanym z użyciem wody w centrach danych na całym świecie. SAP jest w ścisłej czołówce firm ze swojej branży i udowadnia swoje zaangażowanie oraz pozycję lidera w zakresie praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem wody. Ecolab pomaga SAP minimalizować ryzyko i unikać niespodziewanych kosztów, które stanowią wyzwanie dla branży centrów danych.

SAP jest nie tylko liderem w branży oprogramowania, ale również w stosowaniu praktyk zarządzania bezpieczeństwem wodnym. Współpraca z Ecolab pozwoliła firmie SAP przyjąć całościowe podejście do uzdatniania wody w celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się bakterii Legionella.

Zobacz wszystkie historie