Ecolab Smart Water Navigator:
praktyczna mapa drogowa prowadząca do lepszej gospodarki wodnej

Ecolab Smart Water Navigator logo

Niedobór wody stanowi coraz większe zagrożenie dla biznesu.

Jednak dzięki aplikacji Ecolab Smart Water Navigator firmy mogą promować umiejętność dostosowywania się i wspierać wzrost gospodarczy w każdym ze swoich obiektów.

Aplikacja Ecolab Smart Water Navigator to praktyczny plan działania na rzecz lepszego zarządzania wodą w dobie kurczących się zasobów wodnych. W oparciu o prostą ocenę składającą się z 13 pytań firmy będą mogły dokładnie sprawdzić, w jaki sposób każdy z ich zakładów postępuje w zakresie gospodarki wodnej. Aplikacja Smart Water Navigator zapewnia również przewodnik dostosowany do każdego obiektu, wraz ze wskazaniem konkretnych działań mających na celu poprawę praktyk w zakresie gospodarki wodnej.

Nowe narzędzie internetowe uruchomione w marcu 14 w Nowym Jorku jest bezpłatne i publicznie dostępne pod adresem www.smartwaternavigator.com. Może być wykorzystane przez każdą firmę bez względu na branżę – bez względu na to, czy zarządza jednym obiektem, czy setkami – i pomoże korporacjom zaoszczędzić wodę i pieniądze.

„ONZ przewiduje, że do 2030 r. nastąpi 40-procentowy niedobór wody słodkiej, o ile wkrótce nie podejmiemy działań”, powiedział Emilio Tenuta, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab. „Nadszedł czas, aby firmy upewniły się, że ich obiekty na całym świecie są przygotowane. Jednocześnie, jeśli zrobimy to na taką skalę, pomożemy zapobiec nadchodzącemu kryzysowi wodnemu”.

Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w zakresie wody

Wzrost gospodarczy, wzrost liczby ludności i zmiany klimatu przyczyniają się do ograniczenia zasobów naturalnych, dlatego niedobór wody jest problemem globalnym. Równocześnie, każda lokalizacja i każdy dział wodny różnią się między sobą, dlatego rozwiązania są dostarczane lokalnie.

To właśnie w tym miejscu wielu użytkowników wody w przedsiębiorstwach napotyka trudności. Coraz więcej z nich wyznacza sobie cele w zakresie redukcji zużycia wody, ale coraz częściej dobre intencje nie przynoszą rzeczywistych rezultatów w terenie. Istnieje rozdział pomiędzy centralą firmy a poziomem poszczególnych obiektów, gdzie kierownikom lokalnym i ich zespołom brakuje jasnego kierunku, wiedzy i narzędzi w celu ograniczenia zużycia wody w ich obiektach.

Aplikacja Smart Water Navigator ma na celu naprawę tego stanu rzeczy poprzez skupienie się na poszczególnych obiektach i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do każdej konkretnej lokalizacji. Za pomocą pulpitu firmowego użytkownicy mogą sortować swoje obiekty według kryterium geograficznego, poziomu deficytu wodnego i aktualnej wydajności gospodarki wodnej. Ułatwia to nadawanie priorytetowego znaczenia słabszym lokalizacjom i przydzielanie ograniczonych środków na inwestycje tam, gdzie stanowią one największą potrzebę.

Każdy obiekt znajduje się na „krzywej dojrzałości wodnej”, która przedstawia jego stan gospodarki wodnej na czterech poziomach. Obiekt na samym początku podróży jest oznaczony jako „niewykorzystany”. Obiekt wykorzystujący zasoby wodne w sposób dojrzały działa w sposób „inteligentny”.

Korzystając z przewodnika branżowego dostosowanego do potrzeb danego obiektu, kierownicy mogą podjąć odpowiednie kroki, aby przejść do następnego poziomu na krzywej dojrzałości wodnej. Może to obejmować przypisanie jasnego zakresu odpowiedzialności za gospodarkę wodną, informowanie o celach dotyczących działalności obiektu, budowanie bliższej współpracy z otaczającą społecznością w kwestiach związanych z wodą i przyjmowanie najlepszych praktyk, które obejmują naprawę przecieków i wyłączanie wody w weekendy, a także instalację inteligentnych wodomierzy i zaawansowanych systemów odzyskiwania wody podłączonych do Internetu.

Mniejszy wpływ, wyższe zyski

W miarę jak obiekt podąża w górę krzywej dojrzałości wodnej, wzrastają korzyści. „Oszczędność wody jest koniecznością z powodu narastającego niedoboru wody, ale nawet jeśli nie byłby to problem, ma to po prostu sens biznesowy”, powiedział Emilio Tenuta. „Oszczędzasz pieniądze, pracujesz wydajniej i stajesz się bardziej produktywny”.

Woda jest ciężka i należy ją pompować, ogrzewać, chłodzić i uzdatniać do użytku komercyjnego, w związku z tym oszczędności pochodzą nie tylko z niższych rachunków za wodę, ale również z niższego zużycia energii. Oznacza to, że oszczędność wody przyczynia się również do osiągnięcia celów klimatycznych, ponieważ mniejsze zużycie energii prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W świecie, w którym niedobór wody jest powszechnym zjawiskiem, biznesowi użytkownicy wody będą również czerpać korzyści z mądrzejszej gospodarki wodnej. Zmniejszą swój wpływ na społeczności lokalne, a ściśle współpracując z lokalną społecznością w zakresie gospodarki wodnej, zyskują szacunek jako firmy odpowiedzialne społecznie.

Aplikacja Smart Water Navigator pomaga firmom skoncentrować swoje wysiłki w zakresie redukcji zużycia wody w regionach najbardziej narażonych na niedobór wody, dlatego też będą one również przyczyniać się do zmniejszenia prognozowanego 40-procentowego niedoboru wody w 2030 roku. Dzieje się to na poziomie lokalnym, ponieważ galon wody zaoszczędzonej w obszarze bogatym w wodę nie daje takich samych pozytywnych rezultatów, jak galon wody zaoszczędzonej w miejscu, w którym występuje niedobór wody.

„W końcu nie można postrzegać tych rzeczy jako spraw odrębnych” - powiedział Tenuta. „Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji, w której przedsiębiorstwa działają w sprzeczności ze swoimi społecznościami z powodu konkurencji o te same zasoby wodne. Chcemy mieć pewność, że firmy będą mogły nadal się rozwijać w świecie o ograniczonych zasobach wodnych, ale jednocześnie każda firma przyczyni się do osiągnięcia ważniejszego celu: wystarczającej ilości czystej, przystępnej cenowo wody dla każdego, kto mieszka na Ziemi.

Powiązane historie

Odwiedzający, którzy przeczytali tę historię, przeczytali również

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.