Pomoc ADM w zaoszczędzeniu 2,3 mld galonów wody

waterdropicon

INFORMACJE O FIRMIE

Archer Daniels Midland (ADM), jedna z największych firm rolno-spożywczych na świecie, znalazła się na rozdrożu ze względu na kilka niezwykle istotnych globalnych wyzwań. Liczba ludności na świecie rośnie, a ludzie stają się coraz bogatsi. Większe dochody prowadzą do zmian w diecie, a coraz więcej ludzi przenosi się z obszarów wiejskich do miast. Skutkiem tych trendów jest rosnący i zmieniający się popyt na żywność, wodę i energię.


ADM odgrywa kluczową rolę w żywieniu świata i postrzega odpowiedzialność środowiskową jako jedną ze swoich podstawowych wartości. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ firma dąży do osiągnięcia następujących celów:

  • Redukcja intensywności zużycia wody o 15 procent do 2019 roku
  • Redukcja zużycia energii o 15 procent do 2020 roku
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 15 procent do 2020 roku
ecolabservicetruckicon

INNOWACYJNOŚĆ

Firma ADM podjęła współpracę z Ecolab w celu opracowania trwałego procesu ukierunkowanego na poprawę w kwestii gospodarki wodnej w swojej globalnej działalności. Wykorzystując siłę obu organizacji, od 2012 roku firma ADM wdrożyła 212 projektów Ecolab na całym świecie, co pozwoliło obniżyć zużycie energii i wody, a także zwiększyć wydajność operacyjną.


Najlepsze praktyki osiągnięte dzięki wprowadzeniu technologii i automatyzacji miały decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Jednym z przykładów jest wdrożenie 160 jednostek technologii wody chłodniczej 3D TRASAR™ na całym świecie. 3D TRASAR umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz kontrolę systemów chłodzenia w celu optymalizacji zużycia wody. Technologia ta pozwala ADM na ograniczenie zużycia wody, ponowne jej użycie i uzdatnienie w zakładach oraz wykorzystanie szarej wody (wody z recyklingu) do swoich procesów, zwiększając odporność zasobów wodnych na poziomie lokalnym.


Współpraca z Ecolab pozwoliła firmie ADM na prowadzenie bardziej wydajnej działalności, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Dzięki temu możliwe było znaczne obniżenie kosztów operacyjnych oraz osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Archer Daniels Midland (ADM) odgrywa kluczową rolę w żywieniu świata i postrzega odpowiedzialność środowiskową jako jedną ze swoich podstawowych wartości. Współpraca z Ecolab pozwoliła firmie ADM na obniżenie kosztów operacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych, takich jak woda i energia.
Zobacz wszystkie historie
ADM case study eROI bar

Rozwiązania