Two Ecolab associates working in the grass at Mexico Plant Certified as Water Stewardship Leader

Zakład Ecolab Cuautitlán Izcalli w Meksyku certyfikowany jako lider zarządzania zasobami wodnymi

Wdrażanie standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) — Studium przypadku
Opublikowano w grudniu 2021 r. | Aktualizacja w lipcu 2024 r.


Kontekst

Zakład Ecolab w Cuautitlán Izcalli w Meksyku to mieszalnia, która produkuje głównie przemysłowe środki do mycia i dezynfekcji. Zakład Cuautitlán Izcalli czerpie wodę ze zlewiska rzeki Cuautitlán. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, które po oczyszczeniu wpływają do rzeki Cuautitlán. Zgodnie z zobowiązaniem Ecolab do holistycznego podejścia do zarządzania wodą w swoich zakładach produkcyjnych wysokiego ryzyka, firma wdrożyła międzynarodowy standard Alliance for Water Stewardship w swoim zakładzie Cuautitlán Izcalli.

 

Sytuacja

Cele Pozytywnego wpływu Ecolab na rok 2030 obejmują zmniejszenie wpływu na wodę o 40% na jednostkę produkcji w całym przedsiębiorstwie oraz przywrócenie więcej niż 50% bezwzględnej ilości pobieranej wody w lokalizacjach wysokiego ryzyka. Zgodnie z tymi założeniami, celem lokalnego zespołu było zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu średnio o 3,3% każdego roku ze stanu wyjściowego w 2018 r. Po przeprowadzeniu dalszej oceny pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w różnych działaniach, osiągnięto cel polegający na zmniejszeniu intensywności zużycia wody w obiekcie o 7% każdego roku. 

Możliwości ograniczenia zużycia wody zostały zidentyfikowane w następujących obszarach: optymalizacja mycia w zbiornikach magazynowych i produkcyjnych, modernizacja zaworów oraz przeprowadzenie czynności konserwacyjnych w całym zakładzie. Priorytetyzacja tych możliwości wymagała współpracy między zespołami ds. korporacyjnego zrównoważonego rozwoju, inżynierii, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska Cuautitlán Izcalli.

Kompleksowa ocena ryzyka została przeprowadzona z wykorzystaniem informacji z Ecolab Smart Water Navigator, narzędzia Aqueduct Atlas Światowego Instytutu Zasobów (WRI, World Resources Institute) oraz WWF Water Risk Filter w celu zidentyfikowania wspólnych i lokalnych wyzwań związanych z wodą. Wdrażanie projektów ograniczających pobór wody zostało spriorytetyzowane pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu na poziomie zakładu i zainteresowanych podmiotów społeczności. Spośród pięciu wyników standardu AWS dotyczących wody, zakład Cuautitlán Izcalli skupił się na zrównoważonej gospodarce wodnej, dobrym stanie jakości wody oraz dobrym zarządzaniu wodą, równoważąc znaczenie i ryzyko dla obiektu. 

 

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Wdrożenie systemu zbierania i oczyszczania wody deszczowej do wykorzystania w całym zakładzie
 • Wymiana kul statycznych w celu zoptymalizowania wydajności wymywania i zmniejszenia zużycia wody do zmywania
 • Optymalizacja procesów mycia wyposażenia procesowego
 • Zmniejszenie zużycia wody do regeneracji systemów odwróconej osmozy i dejonizacji
 • Instalacja wysokowydajnej instalacji sanitarnej i zaworów
 • Ulepszenia systemu mycia zbiornika

Następujące projekty są rozpatrywane jako przyszłe ulepszenia:

 • Usprawnienia w zakresie oczyszczania ścieków, które umożliwią zakładowi recykling ścieków i ponowne ich wykorzystanie w zakładzie
 • Modernizacja zaworów, aby zmniejszyć straty wody w zlewach
 • Różne projekty dotyczące ponownego wykorzystania oraz zbierania wody z mycia zbiorników

Te połączone wysiłki przyczyniają się do postępów zakładu w Cuautitlán Izcalli w realizacji celu, jakim jest redukcja zużycia wody o 7% z roku na rok.


Wpływ

 • Water eROI icon

  Wody
  47%

  Zmniejszenie całkowitego zużycia wody w stosunku do roku bazowego 2018
 • Całkowita wartość dostarczona:

  $19,800
  Oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko

Stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi formalizuje globalne zobowiązanie Ecolab na rzecz odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie możliwości dla firmy i jej klientów do wykorzystywania zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści dla biznesu, społeczności oraz natury.

AWS Certification Plant Imagery

Wydajność

Zakład Cuautitlán Izcalli osiągnął
47% redukcję całkowitego zużycia wody w stosunku do roku bazowego 2018,
co odpowiada 19 800 USD​​​​​​​ oszczędności skorygowanych o ryzyko


Gospodarka wodna

W zakładzie to kierownik ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska jest odpowiedzialny za badania ścieków i zgodność z przepisami oraz rozliczenie wody wypływającej z zakładu. Konserwator obiektu jest odpowiedzialny za zrzut ścieków, kontrolę zużycia wody i projekty oszczędzania wody oraz odpowiada za działanie oczyszczalni ścieków, systemów wody miękkiej i dejonizowanej oraz systemu zbierania deszczu.

Aby zachować dobrą jakość wody technologicznej oraz ścieków, oprócz codziennych wewnętrznych testów wody wykonywane są cotrzymiesięczne testy ścieków przeprowadzane przez strony trzecie. Woda jest oczyszczana, aby usunąć ze ścieków koloidy, osady i zagrożenia. W przypadku wycieku lub wystąpienia problemów związanych z wodą zakład posiada solidny plan reagowania na takie zdarzenia, który obejmuje analizę pierwotnej przyczyny incydentu, przegląd przez zespół kierowniczy, dokumentację na wewnętrznej platformie sprawozdawczej oraz komunikację strategii łagodzenia skutków podczas comiesięcznych spotkań w zakładzie. W ciągu ostatniego roku na terenie obiektu nie odnotowano żadnych naruszeń związanych z wodą.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi oraz stanowisko Ecolab w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska są publicznie dostępne i służą jako zobowiązania oraz wsparcie dotyczące kwestii związanych z wodą oraz zgodności z przepisami. Stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi formalizuje globalne zobowiązanie Ecolab na rzecz odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie możliwości dla firmy i jej klientów do wykorzystywania zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści dla biznesu, społeczności oraz natury. Stanowisko w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska Ecolab określa zobowiązanie firmy do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i praktyk środowiskowych oraz wydajności w operacjach globalnych.

 

Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab w Cuautitlán Izcalli prowadzone są zewnętrzne działania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania dla zakładu i odpowiednich, lokalnych interesariuszy obejmują niedobory wody, infrastrukturę i finansowanie projektów związanych z wodą oraz jej jakością. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód. Zespół w Cuautitlán Izcalli podzielił się swoją podróżą do certyfikacji AWS z ponad 30 firmami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rządowymi działów wodnych. Dodatkowo Ecolab jest częścią koalicji biznesów w Cuautitlán, która zajmuje się wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem na tym obszarze.

Aby przyczynić się do uzdrawiania ważnych obszarów związanych z wodą, 100 wolontariuszy z ośrodków w Cuautitlán Izcalli i Lerma w Meksyku nawiązało współpracę z organizacją Nature Conservancy oraz ProNatura w celu zasadzenia 2000 drzew w społeczności San Andres Totoltepec w mieście Meksyk w 2019 roku.

W 2021 r. ponad 90 wolontariuszy z zakładów w Cuautitlán i Lerma pomagało budować przenośne cysterny dla rodzin o niskich dochodach w społeczności Piedra Grande i Huixquilucan w stanie Meksyk. Cysterny te umożliwią im magazynowanie i filtrowanie wody, która może być wykorzystana do spożycia przez ludzi i zwierzęta lub do produkcji żywności. Z pracy wolontariuszy skorzysta 20 rodzin i ponad 200 osób.

W 2023 zakład w Cuautitlán dołączył się do trzech programów wolontariatu, w tym poprowadził wydarzenie dotyczące edukacji mycia rąk w lokalnej szkole średniej. Posadzenie ponad 600 drzew i pomoc w przywróceniu oraz utrzymaniu terenów zielonych w parku poprzez porządki i sadzenie sukulentów oraz wolontariat na farmie chinampa w Xochimilco.

Poza lokalnymi działaniami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi globalny program Ecolab Solutions for Life wspiera misję firmy na rzecz zachowania i ochrony wody pitnej we współpracy z dwiema globalnymi organizacjami pozarządowymi: TNC i Project WET Foundation.


Niniejsze studium przypadku zostało stworzone w celu spełnienia wskaźników AWS 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 oraz 5.5.3. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem sustainability@ecolab.com.


Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.