1. Strona główna Nalco Water
  2. Zakład Ecolab City of Industry w Kalifornii uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab City of Industry w Kalifornii uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Ponowna certyfikacja w zakresie standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) w wersji 2.0

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab znajdujący się w City of Industry (COI) w Kalifornii jest mieszalnią, która produkuje głównie przemysłowe środki do mycia i dezynfekcji. Położony w południowej Kalifornii zakład COI jest zasilany wodą z Rowland Water District, który pozyskuje wodę z północnej Kalifornii i rzeki Kolorado.

Firma Ecolab holistycznie angażuje się w gospodarkę wodną w swoich zakładach produkcyjnych i wdrożyła międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewardship (AWS) w swojej placówce COI w 2016 r., a w 2020 roku dokonała ponownej certyfikacji placówki do wersji 2.0.


Sytuacja

Zespół w zakładzie COI firmy Ecolab ocenił obiekt pod kątem możliwości ograniczenia zużycia wody w różnych operacjach, aby osiągnąć cel zespołu, jakim jest zmniejszenie zużycia wody pitnej na tonę produktu o 10 procent do 2020 r. (od stanu wyjściowego w 2016 r.). Zidentyfikowane możliwości ograniczenia zużycia wody obejmowały optymalizację procesów i matryc wymywania, wdrażanie zmian behawioralnych na podstawie wyników badań w zakresie wymywania, wykrywanie i naprawę wycieków oraz uruchomienie formalnego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w celu identyfikacji projektów środowiskowych i nadawania im priorytetów.

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce. Priorytetowo potraktowano wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by zwiększyć oszczędności. Spośród pięciu korzyści standardu AWS związanego z wodą, placówka COI skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej i zachowaniu dobrego stanu jakościowego wody. Zakład zamierza także w jeszcze większym stopniu skupić się na bezpieczeństwie wody, sanityzacji i działaniach higienicznych (WASH).

Firma Ecolab jest współzałożycielem międzynarodowego standardu zarządzania zasobami wodnymi Alliance for Water Stewardship (AWS).

AWS Certification Plant Imagery

Łączne roczne ograniczenie zużycia wody o 4,3 miliona galonów (16 219 m3), co stanowi równowartość 87 000 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

  • Optymalizacja procesów wymywania, planowania i zachowań przekłada się na oszczędność 4,3 miliona galonów (16 194 m3) wody każdego roku.
  • Przeprowadzenie wydarzenia Kaizen skupionego na wykrywaniu i naprawieniu wycieków przełożyło się na roczną oszczędność wody wynoszącą 6500 galonów (25 m3).
  • Utworzono zespół z sektora zrównoważonego rozwoju, skupiający się na sporządzaniu kluczowych wskaźników skuteczności (KPI) i identyfikowaniu projektów związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz nadawaniu im priorytetów.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

  • Łączne ograniczenie zużycia wody o 4,3 miliona galonów (16 219 m3), co stanowi równowartość 87 000 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.
  • Ograniczenie zużycia wody o 2,0% na tonę produktu w 2020 r. w porównaniu do stanu wyjściowego na rok 2016.

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, dział ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska (Safety, Health and Environmental, SHE) jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami o ściekach. Kierownikiem SHE jest Donald Boyd, który odpowiada za te działania, a kierownik zakładu Steve Olson jest ostatecznie z nich rozliczany. Scott Lundin, kierownik korporacyjny ds. środowiska, odpowiada za konsultacje w zakresie aktualizacji przepisów i zgodności z przepisami o ściekach. Ponadto Jennifer Zehander, inżynier bezpieczeństwa procesów w placówce, jest odpowiedzialna za monitorowanie poziomu pH i służy wsparciem podczas kontroli zanieczyszczenia ścieków i zgodności z przepisami, gdy kierownik SHE jest niedostępny. Kadra kierownicza placówki produkcyjnej jest odpowiedzialna za monitorowanie poziomu pH i odprowadzanie ścieków.

Na poziomie korporacji, zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności.

W 2020 r. firma Ecolab ogłosiła swoje członkostwo w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz ambitne, wymierne zobowiązania.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab COI prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują niedobór wody z powodu ograniczonej ilości śnieżników z istniejących źródeł wody, starzenia się infrastruktury wodnej, odpływu wody miejskiej, intruzji wód słonych do wód gruntowych, narażenia na trzęsienia ziemi i powodzie, a także zmniejszenia ilości terenów podmokłych oraz gatunków. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód, a jednym z nich jest certyfikowany zakład AWS Ecolab w Carson w stanie Kalifornia.

Zakład COI prowadzi bliską współpracę z przedsiębiorstwem wodociągowym Rowland Water District w celu podjęcia spójnych działań związanych z obszarem zlewisk. Zakład Ecolab COI wykorzystywał Kontekstowe Określanie Celów Związanych z Wodą (CBWT) do oceny rezultatów zarządzania zasobami wodnymi. Przy pomocy Instytutu Pacific, działającego jako wspólny sekretariat inicjatywy CEO Water Mandate, Ecolab próbuje poznać kontekstowe cele wodne, które pokrywają się z kluczowymi wyzwaniami związanymi z wodą w Rowland Water District. W procesie oceny kluczowych uwarunkowań kontekstowych dla zakładu COI firma Ecolab była w stanie podjąć bardziej przemyślane podejście do swoich działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Analiza ta pozwoliła firmie Ecolab określić najbardziej efektywny sposób wykorzystywania zasobów, aby wywrzeć jak największy wpływ na wyzwania o najwyższym priorytecie w zakładzie. W listopadzie 2020 r. COI podzieliło się postępami w placówce z Rowland Water District i przedyskutowało możliwości dalszej współpracy w celu zajęcia się wspólnymi wyzwaniami związanymi z gospodarką wodną w basenie górnego San Gabriel.

Firma Ecolab bierze udział w inicjatywie California Water Action Collaborative (CWAC) i należy do grupy roboczej Południowego Wybrzeża (w ramach CWAC). Zespół Ecolab uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach, aby być na bieżąco ze wspólnymi wyzwaniami i wysiłkami związanymi z zużyciem wody w Kalifornii. Ecolab aktywnie poszukuje projektów działań zbiorowych w regionie, które są zgodne z celami firmy dotyczącymi uzupełniania zasobów.


Pobierz analizę przypadku

_

Powiązane historie sukcesu

No related success stories were found.