Zakład Ecolab City of Industry w Kalifornii uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab City of Industry w Kalifornii certyfikowany jako lider zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 2016 grudnia | Aktualizacja 3 października 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab znajdujący się w City of Industry (COI) w Kalifornii jest mieszalnią, która produkuje głównie przemysłowe środki do mycia i dezynfekcji. Zlokalizowany w południowej Kalifornii, w basenie San Gabriel, zakład COI korzysta z wody z dystryktu Rowland Water District, który pozyskuje wodę z północnej Kalifornii i rzeki Kolorado.

Firma Ecolab holistycznie angażuje się w gospodarkę wodną w swoich zakładach produkcyjnych i wdrożyła międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewardship (AWS) w swojej placówce COI w 2016 r., a w 2020 roku wersję 2.0. Obiekt nadal jest na bieżąco z wymaganiami AWS, aby utrzymać podstawową certyfikację.


Sytuacja

Zespół w zakładzie COI firmy Ecolab ocenił obiekt pod kątem możliwości ograniczenia zużycia wody w różnych operacjach, aby osiągnąć cel zespołu, jakim jest zmniejszenie zużycia wody pitnej na tonę produktu o 13% do 2022 r. (od stanu wyjściowego w 2018 r.). Zidentyfikowane możliwości ograniczenia zużycia wody obejmowały optymalizację procesów i matryc wymywania, wdrażanie zmian behawioralnych na podstawie wyników badań w zakresie wymywania, wykrywanie i naprawę wycieków oraz uruchomienie formalnego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w celu identyfikacji projektów środowiskowych i nadawania im priorytetów.

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce. Priorytetowo potraktowano wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by zwiększyć oszczędności. Spośród pięciu korzyści standardu AWS związanego z wodą, placówka COI skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej i zachowaniu dobrego stanu jakościowego wody. Zakład zamierza także w jeszcze większym stopniu skupić się na bezpieczeństwie wody, sanityzacji i działaniach higienicznych (WASH).

water savings infographic

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

AWS Certification Plant Imagery

Średnia roczna redukcja zużycia wody o 850,000 galonów (3,200 m3), co odpowiada 17,000 USD w oszczędnościach skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

  • Optymalizacja procesów wymywania, planowania i zachowań przekłada się na oszczędność 4,3 miliona galonów (16,194 m3)​​​​​​​ wody każdego roku. Wypełnione w 2021 r.
  • Przeprowadzenie wydarzenia Kaizen skupionego na wykrywaniu i naprawieniu wycieków przełożyło się na roczną oszczędność wody wynoszącą 6500 galonów (25 m3). Wypełnione w 2021 r.
  • Utworzono zespół ds. zrównoważonego rozwoju (filar SHE), który koncentruje się na tworzeniu kluczowych wskaźników wydajności zrównoważonego rozwoju (KPI) oraz identyfikacji i priorytetyzacji projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zespół ten jest dostosowany do metodologii Total Productive Maintenance (TPM) i zajmuje się postępami w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Modernizacja myjki do butelek pozwalająca zaoszczędzić 42,000 galonów wody rocznie zakończona w 2023 r.

Trwają następujące projekty:

  • Projekt ponownego wykorzystania RO w celu zaoszczędzenia 1,2 miliona galonów wody
  • Instalacja paneli słonecznych w celu zrównoważenia 87% naszego zużycia energii elektrycznej.
  • Przewidujemy, że projekt redukcji wycieków powietrza pozwoli zaoszczędzić 64,000 USD w kosztach energii elektrycznej.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

  • Pozytywny wpływ na zużycie wody | Średnia roczna redukcja zużycia wody o 850,000 milionów galonów (~3,200 m3) skutkująca 9% redukcją zużycia wody na tonę produktu zrealizowaną w 2022 r. w stosunku do stanu wyjściowego w 2018r.
  • Skutki ekonomiczne | Średnio 17,000 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko 
Graph showing water withdrawal  and water intensity decreasing from 2018 to 2022

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, dział ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska (Safety, Health and Environmental, SHE) jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami o ściekach. Kierownik SHE odpowiada za te działania, a kierownik zakładu jest ostatecznie z nich rozliczany. Korporacyjny kierownik ds. środowiska jest dostępny do konsultacji w zakresie aktualizacji przepisów oraz zgodności z przepisami dotyczącymi ścieków. Ponadto kierownik SHE jest ostatecznie odpowiedzialny za monitorowanie pH. Kadra kierownicza placówki produkcyjnej jest odpowiedzialna za monitorowanie poziomu pH i odprowadzanie ścieków.

Na poziomie korporacji, zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności.  Informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi wody są dostępne na żądanie.

W 2020 r. firma Ecolab ogłosiła swoje członkostwo w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz ambitne, wymierne zobowiązania.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab COI prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują niedobór wody z powodu ograniczonej ilości śnieżników z istniejących źródeł wody, starzenia się infrastruktury wodnej, odpływu wody miejskiej, intruzji wód słonych do wód gruntowych, narażenia na trzęsienia ziemi i powodzie, a także zmniejszenia ilości terenów podmokłych oraz gatunków. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód, a jednym z nich jest certyfikowany zakład AWS Ecolab w Carson w stanie Kalifornia.

Zakład COI prowadzi bliską współpracę z przedsiębiorstwem wodociągowym Rowland Water District w celu podjęcia spójnych działań związanych z obszarem zlewisk. Zakład Ecolab COI wykorzystywał Kontekstowe Określanie Celów Związanych z Wodą (CBWT) do oceny rezultatów zarządzania zasobami wodnymi. Przy pomocy Instytutu Pacific, działającego jako wspólny sekretariat inicjatywy CEO Water Mandate, Ecolab próbuje poznać kontekstowe cele wodne, które pokrywają się z kluczowymi wyzwaniami związanymi z wodą w Rowland Water District. W procesie oceny kluczowych uwarunkowań kontekstowych dla zakładu COI firma Ecolab była w stanie podjąć bardziej przemyślane podejście do swoich działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Analiza ta pozwoliła firmie Ecolab określić najbardziej efektywny sposób wykorzystywania zasobów, aby wywrzeć jak największy wpływ na wyzwania o najwyższym priorytecie w zakładzie. W listopadzie 2020 r. COI podzieliło się postępami w placówce z Rowland Water District i przedyskutowało możliwości dalszej współpracy w celu zajęcia się wspólnymi wyzwaniami związanymi z gospodarką wodną w basenie górnego San Gabriel.

Firma Ecolab bierze udział w inicjatywie California Water Action Collaborative (CWAC) i należy do grupy roboczej Południowego Wybrzeża (w ramach CWAC). Zespół Ecolab uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach, aby być na bieżąco ze wspólnymi wyzwaniami i wysiłkami związanymi z zużyciem wody w Kalifornii. Ecolab aktywnie poszukuje projektów działań zbiorowych w regionie, które są zgodne z celami firmy dotyczącymi uzupełniania zasobów.

Firma Ecolab jest członkiem publicznej grupy zajmującej się przepisami dotyczącymi zasobów wodnych w Waszyngtonie D.C., która opowiada się za polityką dotyczącą zasobów wodnych, skupiając się głównie na obszarze Kalifornii. W 2023 r. firma Ecolab kontynuowała angażowanie się w globalne działania Alliance for Water Stewardship, dzieląc się strategią wodną firmy podczas licznych prelekcji i webinarów AWS oraz zachęcała inne międzynarodowe korporacje do dołączenia do AWS.


_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.