BRAZYLIJSKA ELEKTROWNIA ODWRACA NEGATYWNE EFEKTY SUSZY

waterdropicon

INFORMACJE O FIRMIE

Co robić w sytuacji, gdy przez pół roku zakład ma do dyspozycji obfite zasoby wody pochodzącej z ulewnych deszczów, a przez kolejne pół roku musi radzić sobie z suszą? Należy szukać sposobu, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną wodę i upewnić się, że jest ona czysta, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie optymalnej wydajności systemu i obniżenie kosztów związanych z okresami niedoboru wody.

Zakład Energias do Brasil (EDP) musiał zmierzyć się z tym problemem w elektrowni w północno-wschodniej Brazylii. Rozwiązaniem problemu było wdrożenie na miejscu systemu Purate™ z dwutlenkiem chloru.
ecolabservicetruckicon

INNOWACYJNOŚĆ

Elektrownia EDP do swojego systemu chłodzenia wykorzystuje wodę pochodzącą z jeziora. Podczas suszy, gdy poziom wody w jeziorze jest niższy, a jej cena rośnie, zakład wykorzystuje wodę ponownie, tak aby pobierać jej mniej z jeziora. Elektrownia dążyła do zwiększenia liczby cykli recyrkulacji średnio z sześciu lub siedmiu do 10. Aby można było tego dokonać, konieczne było kontrolowanie wysokich poziomów minerałów oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie, które miały negatywny wpływ na wydajność systemu chłodzenia.

Elektrownia musiała stawić czoło korozji oraz pienieniu. Aby sprostać tym problemom, korzystała z różnych rozwiązań, które niestety nie zapewniły czystości systemu chłodzenia.

Firma Ecolab wdrożyła technologię Purate w celu uzyskania kontroli nad jakością wody w systemie chłodzenia elektrowni. Ze względu na to, że technologia ta pozwala bardziej skutecznie radzić sobie z problemem korozji i pienienia niż poprzednio zastosowane rozwiązania, a jednocześnie jest efektywniejszym środkiem dezynfekcyjnym, możliwa była poprawa w kwestii kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych i mniejsze zużycie środków chemicznych. Zastosowanie technologii Purate oraz funkcji zdalnego monitorowania danych, elektrownia była w stanie zwiększyć liczbę cykli recyrkulacji chłodni kominowej do 10, sprostać normom jakości wody wychodzącej oraz efektywnie prowadzić działalność w trakcie suchych miesięcy w roku. Technologia Purate umożliwiła znaczną redukcję zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Współpraca z elektrownią zaowocowała przyznaniem Ecolab nagrody dostawcy roku EDP w latach 2017 i 2018
Zobacz wszystkie historie