Sankcje wobec Rosji — prawne

Akceptując produkty, Kupujący potwierdza ścisłe przestrzeganie kontroli eksportu, kontroli reeksportu i sankcji gospodarczych, zgodnie z poniższym dokumentem PDF (w dodatkowych wersjach językowych):