Oznaczenia patentowe

Niniejsza strona ma formę publicznego zawiadomienia na mocy prawa patentowego Stanów Zjednoczonych (35 U.S.C. § 287 (a)) i innych krajów oraz dostarcza wybrane informacje patentowe na temat produktów Ecolab. Nie wymieniono tutaj wszystkich produktów i niekoniecznie podano wszystkie informacje patentowe dotyczące produktów Ecolab. Produkty Ecolab mogą być objęte jednym patentem lub kilkoma patentami w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Ponadto w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami Zjednoczonymi mogą być rozpatrywane dodatkowe zgłoszenia patentowe. Produkty Ecolab mogą być sprzedawane oddzielnie lub jako część procesu, systemu, produktu lub usługi łączonej, a powiązane numery patentowe mają zastosowanie w obu przypadkach. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia.