Ecolab przejmuje Purolite, światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokiej jakości separacji i oczyszczania dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz krytycznych gałęzi przemysłu

Ecolab zapłaci około 3,7 mld USD w gotówce

28 października 2021 r.
Sun over the earth's horizon from space.

Najważniejsze informacje dotyczące przejęcia:

  • Doskonałe dopasowanie strategiczne — nowa, znacząca, globalna platforma wzrostu, dodająca rozwiązania produktowe i usługowe o bardzo wysokiej marży w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i jakości produktów końcowych dla kluczowych klientów na rynkach przemysłowych oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
  • Duży, rozwijający się rynek — lider wzrostu obsługujący globalny rynek separacji i oczyszczania płynów o szacunkowej wartości 5 mld USD, z dwucyfrowym wzrostem w sektorze biofarmaceutycznym i jednocyfrowym w sektorze przemysłowym.
  • Historia dynamicznego wzrostu i oczekiwana długoterminowa perspektywa z bardzo atrakcyjnymi marżami — podwojenie naszej istniejącej i bardzo udanej, szybko rozwijającej się, wysokomarżowej działalności w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, przy jednoczesnym rozwinięciu nowych możliwości oraz stworzeniu dodatkowych szans w sektorze przemysłowym.
  • Globalny lider ze stałymi przychodami — globalny lider z blisko 0,4 mld USD w dziedzinie wysokiej klasy żywic jonowymiennych z około 95% przychodu pochodzącego z produktów używanych do rozwiązań w zakresie oczyszczania o krytycznym znaczeniu dla działalności klientów. Model biznesowy o wysokiej powtarzalności, który zwykle jest częścią wprowadzania leków przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
  • Przełomowe innowacje — lider innowacji, w tym unikalnych kulek z żywicy agarozowej, które są znane z wyjątkowej wydajności w produkcji szczepionek mRNA oraz oczyszczania przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nowotworów.
  • Przewiduje się, że przejęcie odbędzie się z zachowaniem neutralności w 2022 roku i spowoduje wzrost (0,10 USD) w 2023 roku ze skorygowanym zyskiem na akcję; amortyzacja transakcji przewidywana jest na około 0,26 USD na akcję.

ST. PAUL, Minnesota, 28 października 2021: Firma Ecolab Inc. zawarła umowę nabycia Purolite, wiodącego i szybko rozwijającego się globalnego dostawcy wysokiej klasy żywic jonowymiennych do separacji i oczyszczania roztworów. To niezwykle cenne uzupełnienie naszej obecnej oferty i ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej, wysokiej jakości produkcji leków i oczyszczania produktów biofarmaceutycznych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Dostarcza również rozwiązania w zakresie oczyszczania i separacji dla krytycznych rynków przemysłowych, takich jak mikroelektronika, energia jądrowa oraz żywność i napoje. Przejęcie zostanie przeprowadzone w formie transakcji gotówkowej o wartości około 3,7 mld USD. Purolite to firma z siedzibą w King of Prussia w stanie Pensylwania, która działa w ponad 30 krajach i zatrudnia około 1000 osób na całym świecie, z przewidywanymi przychodami na 2021 r. w wysokości około 0,4 mld USD.

Purolite będzie działać jako oddzielna, globalna jednostka biznesowa, a jej łączne wyniki będą raportowane w ramach działu Life Sciences firmy Ecolab.

Oczekuje się, że transakcja zostanie domknięta w czwartym kwartale 2021 roku, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków finalizacji. Żadne inne szczegóły nie zostały podane.

Komentując transakcję, Christophe Beck, prezes i dyrektor generalny Ecolab, powiedział: „Ze sprzedażą na poziomie 0,4 mld USD w 2021 r. i kilkunastoprocentowym wzrostem, Purolite jest nabytkiem, który daje nam szybko rozwijającego się lidera w dziedzinie biofarmacji i rozwiązań oczyszczania przemysłowego z bardzo wysokimi marżami. Dzięki tej transakcji znacznie zwiększymy możliwości naszej szybko rozwijającej się, wysokomarżowej działalności w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jak oczyszczanie szczepionek mRNA oraz przeciwciał monoklonalnych do leków przeciwnowotworowych. Łącząc najnowocześniejsze możliwości Ecolab w zakresie czystego i bezpiecznego przetwarzania z rewolucyjną technologią żywic Purolite, dostarczymy kompleksową i przełomową ofertę, dzięki której produkt końcowy klienta będzie lepszy, bezpieczniejszy, zdrowszy i skuteczniejszy. Jednocześnie dodatkowo rozszerzy to nasze możliwości w branżach, które uzupełniają nasze już istniejące, dominujące pozycje na rynkach, jak polerowanie zaawansowanej mikroelektroniki, ultraoczyszczanie wody w energetyce jądrowej, poprawa smaku oraz jakości produktów spożywczych i napojów, wydobywanie metali szlachetnych wysokiej klasy, takich jak lit do akumulatorów do pojazdów elektrycznych, a także w produkcji wodorowych ogniw paliwowych.

„Zapewnia kolejną silną i przyległą, globalną platformę wzrostu w ramach Ecolab, z przewidywaną dwucyfrową stopą wzrostu zarówno na naszych rynkach w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jak i przemysłowym. Otwiera to nowe możliwości innowacji, możliwości sprzedaży w kręgu klientów oraz przyszłych fuzji i przejęć. Ta nowa platforma wzrostu będzie dostarczać wysokiej klasy rozwiązania w zakresie oczyszczania, które jeszcze bardziej poprawiają jakość i bezpieczeństwo leków ratujących życie, wysokiej jakości żywności i ultraczystej wody dla branży zaawansowanych technologii. Zapewnia również nowe rozwiązania w celu dalszego ulepszania naszej oferty w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu wody, jak również innowacyjne rozwiązania umożliwiające ulepszenie naszych programów środowiskowych dla klientów, takich jak usuwanie związków per- i polifluoroalkilowych (PFAS).

„Jesteśmy także prawdziwie zainteresowani wyjątkowym talentem, wiedzą naukową i nowymi możliwościami, jakie daje nam Purolite, aby jeszcze bardziej poprawić naszą pozycję lidera i zapewnić ciągłe, wysokie zyski dla akcjonariuszy”.

Komentujący transakcję Steve Brodie, dyrektor generalny Purolite, powiedział: „Dzięki wsparciu i wkładowi naszych lojalnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników w ciągu ostatnich 40 lat rozwinęliśmy naszą firmę w dynamiczną siłę w branżach oraz dla klientów, którym służymy”. Jesteśmy naprawdę wdzięczni naszym pracownikom i zespołowi zarządzającemu za wspieranie naszej wizji i ducha przedsiębiorczości. Moja rodzina i ja jesteśmy przekonani, że Ecolab może kontynuować te tradycje. Jesteśmy pewni, że Purolite będzie w dobrych rękach, a nasze cele związane z wysokim wzrostem, innowacyjnością i jakością będą kontynuowane pod kierownictwem Ecolab”.

Ecolab zapłaci około 3,7 mld USD w gotówce, wykorzystując około 800 mln USD ze środków pieniężnych firmy oraz nisko oprocentowanego zobowiązania do pokrycia reszty. W związku ze strukturą transakcji spodziewamy się uzyskać korzyści podatkowe o szacunkowej wartości bieżącej netto w wysokości około 300 mln USD. Oczekuje się, że zyski będą znacznie przewyższać nasz średni ważony koszt kapitału.

Ponieważ jest to przejęcie oparte na synergiach wzrostu, Ecolab spodziewa się uzyskać jedynie skromne synergie kosztowe z transakcji z Purolite. Przewiduje się, że przejęcie odbędzie się z zachowaniem neutralności w 2022 roku i spowoduje wzrost (0,10 USD) w roku 2023 ze skorygowanym zyskiem na akcję; amortyzacja transakcji przewidywana jest na około 0,26 USD na akcję.

Ecolab spodziewa się utrzymania silnego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym po przejęciu i planuje powrót do wskaźnika „A” ratingów kredytowych w 2023 roku.

Firma J.P. Morgan Securities działała jako wyłączny doradca finansowy Ecolab w związku z transakcją, a firma Baker McKenzie pełniła rolę doradcy prawnego.

Szczegóły dotyczące webcastu

29 października o godzinie 8:30 rano czasu wschodniego Ecolab przeprowadzi webcast na żywo poświęcony ogłoszeniu przejęcia Purolite. Webcast, wraz z powiązanymi slajdami prezentacji, będzie dostępny publicznie na stronie internetowej Ecolab pod adresem www.ecolab.com/investor.

O Ecolab

Jako zaufany partner obsługujący klientów w ponad trzech milionach lokalizacji, Ecolab (ECL) to światowy lider w zakresie rozwiązań i usług związanych z wodą, higieną oraz zapobieganiem zakażeniom. Osiągająca roczne obroty wynoszące 12 mld USD firma Ecolab zatrudnia 44 000 pracowników i zapewnia kompleksowe rozwiązania bazujące na danych oraz spersonalizowane usługi, które promują bezpieczną żywność, utrzymują czyste i bezpieczne środowiska pracy, optymalizują zużycie wody i energii, zwiększają wydajność eksploatacyjną oraz wspierają zrównoważony rozwój u klientów działających w branży spożywczej, usługach opieki zdrowotnej, turystyce oraz w przemyśle w ponad 170 krajach na całym świecie. www.ecolab.com

O Purolite

Purolite jest światowym liderem w dziedzinie technologii i usług związanych z żywicami. FIrma opracowuje i produkuje bardzo małe kulki, które są stosowane w najściślej regulowanych branżach na świecie. Branże takie, jak biofarmacja, farmacja, mikroelektronika i energetyka jądrowa, polegają na rozwiązaniach Purolite w zakresie separacji, usuwania lub odzyskiwania bardzo specyficznych pierwiastków i związków. Na szybko rozwijającym się rynku przemysłu farmaceutycznego i kosmetyczngo wartym 3 mld USD Purolite dostarcza kluczowe rozwiązania pomagające swoim klientom w produkcji wysokiej jakości leków, takich jak przeciwciała monoklonalne, terapie komórkowe i genowe, immunologiczne terapie chorób przewlekłych oraz szczepionki, także na COVID-19. Dzięki dużemu zespołowi sprzedaży technicznej, pięciu ośrodkom badawczo-rozwojowym i czterem zakładom produkcyjnym firma jest w stanie zapewnić wysokiej klasy, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania, które sprostają najbardziej złożonym wyzwaniom.

Stwierdzenia ostrzegawcze w odniesieniu do informacji prognozujących

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń oraz naszych zamiarów, przekonań, oczekiwań i przewidywań, które są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, zgodnie z definicją tego terminu w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa lub zwroty, takie jak „prawdopodobnie wyniknie”, „oczekuje się, że” , „będzie kontynuuowany”, „przewiduje się” , „wierzymy”, „spodziewamy się”, „szacujemy”, „planujemy”, „może”, „będzie”, „zamierzamy”, „cel”, „prognoza” (w tym przeczenia lub ich odmiany) lub podobna terminologia używana w związku z omawianiem przyszłych planów, działań lub wydarzeń, zasadniczo identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te wybiegające w przyszłość stwierdzenia obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące korzyści z przejęcia Purolite, przewidywanego terminu zakończenia nabycia, korzyści podatkowych, kosztów amortyzacji, zwrotów, wzrostu sprzedaży, skorygowanego zysku na akcję oraz ratingów kredytowych. Stwierdzenia te oparte są na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa spółki. Istnieje szereg czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych stwierdzeń zawartych w niniejszej informacji prasowej. Ryzyka te i niepewności obejmują (i) ryzyko, że nie zostaną uzyskane zgody organów regulacyjnych lub zezwolenia wymagane do przejęcia,lub że wymagane zgody organów regulacyjnych mogą opóźnić przejęcie lub spowodować nałożenie warunków, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na firmę lub spowodować odstąpienie przez firmę od przejęcia, (ii) ryzyko, że warunki zamknięcia przejęcia mogą nie zostać spełnione, (iii) ryzyko, że istotna niekorzystna zmiana, zdarzenie lub okoliczność może mieć wpływ na firmę lub Purolite przed zamknięciem przejęcia i może opóźnić przejęcie lub spowodować jego zaniechanie, (iv) problemy, które mogą pojawić się podczas udanego połączenia działalności firmy i Purolite, co może spowodować, że połączona działalność nie będzie tak skuteczna i efektywna, jak oczekiwano, (v) możliwość, że przejęcie może wiązać się z nieoczekiwanymi kosztami, nieoczekiwanymi zobowiązaniami lub nieoczekiwanymi opóźnieniami, (vi) ryzyko, że ratingi kredytowe firmy mogą być inne niż obecnie oczekiwane przez firmę, (vii) ryzyko, że działalność firmy lub Purolite może ucierpieć w wyniku niepewności związanej z przejęciem, (viii) nieoczekiwane ryzyko operacyjne w Purolite oraz (ix) ryzyko, że zakłócenia wynikające z transakcji zaszkodzą relacjom z klientami, pracownikami i dostawcami.

Inne nieznane lub nieprzewidywalne czynniki także mogą mieć istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki, wydajność lub osiągnięcia firmy, Purolite oraz połączonych firm. Dalsze omówienie tych i innych czynników ryzyka oraz niepewności dotyczących firmy znajduje się w sekcji 1A naszego najnowszego Formularza 10-K oraz w naszych innych publicznych dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC, Securities and Exchange Commission). W świetle powyższych czynników ryzyka, niepewności, założeń i czynników, zdarzenia prognozujące omówione w niniejszej informacji prasowej mogą nie nastąpić. Ostrzegamy, że nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich złożenia. Firma Ecolab nie podejmuje się i wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy zmian oczekiwań, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Informacje finansowe nieprzewidziane w GAAP

Niniejsza informacja prasowa zawiera wskaźniki finansowe, które nie zostały obliczone zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości (GAAP, generally accepted accounting principles), w tym skorygowanym, rozwodnionym zyskiem na akcję. Podajemy te wskaźniki jako dodatkowe informacje dotyczące naszych wyników operacyjnych. Wykorzystujemy te wskaźniki wewnętrznie do oceny naszych wyników oraz podczas podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych, w tym w odniesieniu do wynagrodzenia motywacyjnego. Uważamy, że prezentowanie tych wskaźników zapewnia inwestorom większą przejrzystość w odniesieniu do naszych wyników operacyjnych oraz że miary te są przydatne do porównywania wyników w poszczególnych okresach.

Nasze skorygowane wskaźniki finansowe, które nie zostały obliczone w sposób powszechnie przyjęty w Stanach Zjednoczonych, dotyczące skorygowanego, rozwodnionego zysku na akcję nie uwzględniają wpływu zysków i obciążeń oraz wszystkich pozycji podatkowych. Uwzględniamy pozycje w ramach zysków i obciążeń, pozycje podatkowe oraz pewne czynniki zewnętrzne, które naszym zdaniem mogą znacząco wpływać na ocenę wyników operacyjnych w poszczególnych okresach i niekoniecznie odzwierciedlać koszty związane z trendami w przeszłości i przyszłymi wynikami.

Te miary finansowe nie zostały przewidziane w GAAP, nie stanowią dla nich alternatywy oraz mogą różnić się od miar innych niż GAAP stosowanych przez inne firmy. Inwestorzy nie powinni polegać na żadnym pojedyńczym wskaźniku finansowym podczas oceny naszej działalności. Zalecamy, aby inwestorzy obserwowali te wskaźniki w połączeniu ze wskaźnikami GAAP zawartymi w niniejszej informacji prasowej.

Nie przedstawiamy uzgodnień dla szacunków nieprzewidzanych w GAAP, dotyczących przyszłości (w tym tych zawartych w niniejszym raporcie), gdy nie jesteśmy w stanie przedstawić miarodajnego lub dokładnego obliczenia/szacunku pozycji uzgadniających, a informacje te nie są łatwo dostępne bez podejmowania uzasadnionego wysiłku. Wynika to z nierozłącznej trudności w prognozowaniu terminów oraz liczby różnych wydarzeń, które jeszcze nie wystąpiły, są poza naszą kontrolą i nie można ich racjonalnie przewidzieć, a które miałyby wpływ na raportowany zysk na akcję, najbardziej bezpośrednio porównywalny do skorygowanego zysku na akcję, który jest najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym GAAP odnoszącym się do przyszłości. Z tych samych powodów nie jesteśmy w stanie odnieść się do prawdopodobnego znaczenia niedostępnych informacji.

###

(ECL-A)

Kontakt:

Michael Monahan
+1 651 250 2809

Andrew Hedberg
+1 651 250 2185

28 października 2021 r.

Powiązane informacje