Pierwsza w generacji Konferencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) na temat wody wzmacnia kluczową rolę przedsiębiorstw w działaniach na rzecz wody

Collage of Ecolab at the UN Water Conference

W obliczu nasilającego się kryzysu wodnego, światowi przywódcy zebrali się w marcu 2023 r., aby katalizować globalną reakcję na zbliżające się zagrożenie niedoborem wody podczas historycznej Konferencji wodnej ONZ, pierwszego tego rodzaju spotkania od 1977. Konferencja nie tylko stanowiła przełomowy moment dla świata, ale także zgromadziła czołowe światowe firmy, w tym Ecolab, w celu promowania wpływu, jaki sektor biznesowy może mieć na zużycie wody na świecie.

Nowe dane z ankiety dotyczącej wody, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych przeprowadzonej przez Ecolab wśród tysięcy konsumentów w ośmiu różnych krajach wykazały:

  • 74% konsumentów uważa, że przedsiębiorstwa powinny traktować oszczędzanie z wysokim lub najwyższym priorytetem;
  • Jedynie 25% konsumentów uważa, że firmy podejmują odpowiednie działania w celu oszczędzania wody; oraz
  • Ponad 60% konsumentów stwierdziło, że oni sami lub członkowie ich rodzin mieli problemy z dostępem do wody pitnej.

Konsumenci wyraźnie i głośno wysyłają wiadomość — jeśli liderzy biznesu nie traktują priorytetowo zarządzania zasobami wodnymi, to nie robią wystarczająco dużo. Praca Ecolab w minionym roku, której celem była ochrona zasobów niezbędnych do życia, pokazuje, że możliwe jest jednoczesne osiągnięcie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i wzrostem działalności. A nasze czołowe wysiłki na Konferencji wodnej ONZ są najlepszymi przykładami tego, jak firmy mogą coś zmienić:

  • Wzięliśmy udział w Open Call to Accelerate Action on Water, dołączając do innych firm z sektora prywatnego w zobowiązaniu do wywarcia zbiorowego pozytywnego wpływu na 100 dorzeczy wspierających ponad 3 miliardów ludzi do 2030 roku. Stanowi to kluczowy wkład w Agendę działań ONZ na rzecz wody.
  • ​​​​​​​Dołączyliśmy do Starbucks, Gap, Inc., Reckitt i DuPont oraz U.S. International Development Finance Corporation, inwestując prawie 140 milionów dolarów w WaterEquity Global Access Fund IV. Fundusz ma na celu dotarcie do 5 milionów ludzi z dostępem do wody, urządzeń sanitarnych i higieny i jest skierowany do gospodarstw domowych w co najmniej ośmiu krajach w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej i Ameryce Łacińskiej.
  • Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie jako członka-założyciela Water Resilience Coalition (WRC), aby wspólnie pracować nad osiągnięciem pozytywnego wpływu netto na wodę poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, politykę, technologię i mapę drogową, aby osiągnąć cele WRC dla 100 priorytetowych dorzeczy do 2030.

Konferencja ONZ w sprawie wody była katalizatorem w walce z kryzysem wodnym, ale ciężka praca dopiero się zaczyna. Ecolab będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby wypełnić lukę wodną i pomóc naszym klientom — którzy zarządzają 1,1 bilionami galonów wody na świecie — stać się pozytywną siłą na rzecz ochrony zasobów wodnych na całym świecie.

Powiązane artykuły