Dlaczego higiena jest sposobem na wyjście z pandemii

Mother pouring hand sanitizer on her daughter's hands

Większość europejskich krajów wznawia działalność biznesową i otwiera się na turystów. Rosnące poczucie bezpieczeństwa obniża poczucie zagrożenia w całym regionie. Ludzie zaczynają być zmęczeni przestrzeganiem zasad dystansowania społecznego i higieny. Jednak w celu wyeliminowania tej choroby nie możemy zrezygnować z naszego zaangażowania w podwyższanie standardów higieny.  


Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 ujawniła mocne i słabe strony naszego systemu pracy, gospodarki i ochrony zdrowia.


Niemożność zwiększenia dostaw środków ochrony osobistej (PPE) od razu stała się widoczna.  Brak łóżek szpitalnych, sprzętu ochronnego i artykułów medycznych utrudniał opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w krajach, w których odnotowano największą liczbę zachorowań, w tym we Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Szczyt zakażeń w Europie minął, a trudności z nim związane przyniosły większe zbliżenie w regionie. W ramach skoordynowanych działań Komisja Europejska wprowadziła Program UE dla zdrowia (EU4Health) o budżecie w wysokości 9,4 bln EUR w celu zwiększenia gotowości i stworzenia wystarczających zasobów niezbędnych zapasów, aby chronić systemy ochrony zdrowia przed niedoborami1


Koronawirus wciąż powoduje zakażenia w Europie na mniejszą skalę, a klastry zachorowań pojawiają się w miarę ograniczania blokady w Europie. Teraz, gdy wracamy do normalności, nie możemy nie doceniać nadzwyczajnych środków, które zostały wprowadzone w momencie blokady.  Dr Andrea Ammon, dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz dr Hans Kluge, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Europie, wydali ostrzeżenia informujące, że Europa powinna przygotować się na drugą falę pandemii. Na etapie wkraczania do „nowej normalności” konsekwentna dbałość o wyższe standardy higieny jest najbezpieczniejszym i najbardziej zrównoważonym sposobem na wyjście z pandemii oraz powrót do wzrostu gospodarczego.


Jesteśmy na dobrej drodze do „nowej normalności”.  Większość rynków europejskich wznowiła już działalność, restauracje znów witają gości, biura są ponownie otwierane, a spotkania towarzyskie odbywają się w ciepłe, letnie dni. Globalna platforma rezerwacyjna dla restauracji Opentable wykazuje w Niemczech silne ożywienie — ilość rezerwacji znajduje się na wyższym poziomie niż w roku poprzednim (dane z dnia 28 czerwca 2020 r.)2


Jednak zachęcające dane z branży hotelarskiej nie mogą prowadzić do samozadowolenia. Ludzie zaczną zapominać o dystansowaniu społecznym i innych środkach bezpieczeństwa w miarę odchodzenia wspomnienia o blokadzie w niepamięć, co możne potencjalnie doprowadzić do drugiej fali pandemii. Badanie francuskiego organu ds. zdrowia publicznego z 29 maja wykazało, że przestrzeganie czterech zalecanych przez Światową Organizacje Zdrowia zasad higieny, takich jak częste mycie rąk lub zakrywanie ust i nosa podczas kasłania lub kichania, spadło już prawie o 10% od końca marca3. Kontynuacja kampanii edukacyjnych na rzecz znaczenia mycia rąk, czyszczenia i dezynfekcji może pomóc zmniejszyć to ryzyko w okresie oczekiwania na szczepionkę. 


Pandemia spowodowała, że warunki sanitarne i higiena, zwykle związane z zakulisową działalnością, wysunęły się na pierwszy plan. Gdy wybuchła pandemia, odnotowano gwałtowny wzrost popytu na środki do dezynfekcji powierzchni i do dezynfekcji rąk. Przykładowo nasza firma zwiększyła zdolność łańcucha dostaw w Europie siedmiokrotnie, aby wesprzeć wyższe standardy czystości, których opinia publiczna oczekuje po zakończeniu blokady.


To zapotrzebowanie nie zmieni się w najbliższym czasie. I nie powinno. Zwiększone w czasie pandemii przestrzeganie zasad higieny rąk i powierzchni już przynosi korzystne, pośrednie efekty. Zwiększenie stosowania środków higienicznych bezpośrednio obniża liczbę zakażeń szpitalnych i ogranicza stosowanie antybiotyków. Według nowego artykułu opublikowanego w American Journal of Infection Control i opracowanego dla Global Hygiene Council higiena w domu i poza nim może przyczynić się do zapobiegania setkom tysięcy zgonów rocznie, które powodowane są opornością na preparaty mikrobójcze (AMR).


Potrzebowaliśmy takiego dzwonka alarmowego. Przestrzeganie zasad higieny rąk zawsze stanowiło problem, szczególnie w placówkach ochrony zdrowia. Badania wykazały, że zaledwie 38,7% pracowników ochrony zdrowia myło ręce wystarczająco często i wystarczająco dobrze4. W miarę rozprzestrzeniania się wirusa w całej Europie, wszyscy zaczęli rozumieć, jak ważne jest zwykłe mycie rąk mydłem i wodą lub pocieranie rąk środkiem dezynfekcyjnym. 


W celu powstrzymania powrotu wirusa obowiązkiem każdego będzie przestrzeganie zasad higieny oraz utrzymywanie rąk i powierzchni w czystości. Obywatele będą musieli być stale edukowani w zakresie znaczenia środków higieny osobistej, podczas gdy firmy będą musiały wprowadzić zasady dotyczące czystości i bezpieczeństwa.  Widoczne przestrzeganie zasad w zakresie higieny, na przykład gdy pracownicy pocierają ręce środkiem dezynfekującym lub gdy kelnerka czy pracownik w supermarkecie myje powierzchnie, pomoże wszystkim czuć się bezpieczniej i zdrowiej. Trzy czwarte respondentów ankiety w Wielkiej Brytanii twierdzi, że dobra higiena znacznie bardziej niż przed blokadą wpłynie na ich decyzję dotyczącą odwiedzenia restauracji5. Niezbędne jest zapewnienie ochrony zdrowia pacjentom i placówkom badawczym, które biorą udział w wyścigu w celu opracowania szczepionki. Ma to również kluczowe znaczenie dla produkcji bezpiecznej żywności i zapewnienia czystej wody. 


Ochrona naszego stylu życia wymaga od nas nieprzerwanego, wspólnego wysiłku. Higiena jest bezpiecznym i zrównoważonym sposobem na wyjście z pandemii oraz zapewnianie czystszej i zdrowszej przyszłości. 


 


-------------------------------------------------------


(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_965

(2) https://www.opentable.com/state-of-industry

(3) https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie#block-242830

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668933/#R11 Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, Memish Z, Urroz O, Richet H, Storr J, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13:843–851.

(5) https://www.foodsafetynews.com/2020/05/survey-finds-hygiene-focus-when-eating-out-after-covid-19-lockdown/

O autorze

Sam de Boo, EVP & President Western Europe, Ecolab

EVP i President Western Europe, Ecolab

Powiązane artykuły