Woda leży w interesie nas wszystkich

Ochrona ramowej dyrektywy wodnej w celu zapewnienia czystości i dostępności wody w Europie

Holding globe in two hands over water

Wraz z 20 innymi firmami, w tym The Coca-Cola Company, Heineken oraz Dupont, firma Ecolab podpisała wspólne oświadczenie o popraciu dla ramowej dyrektywy wodnej UE, jednego z najbardziej zaawansowanych aktów prawnych na świecie, której celem jest zapewnienie czystości i dostępności wody w Europie poprzez gospodarkę wodną w dorzeczach. Przepisy te podstawowy punkt lokalno-globalnej debaty dotyczącej rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.

Jako globalny lider w zakresie technologii wodnej i związanych z nią usług, firma Ecolab czuje się zobowiązana do nadania kwestii wody najwyższej rangi wśród globalnych działań na rzecz klimatu. Poza potrzebą ochrony wody jako cennego zasobu naturalnego, istnieje silny związek pomiędzy wodą i wydajnością energetyczną. Oszczędność wody prowadzi do oszczędności energii, a oba te elementy przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Już teraz w wielu regionach stoimy w obliczu niedoboru wody — niektóre z nich znajdują się bliżej niż sądzimy — co ogranicza rozwój społeczny i gospodarczy. Pracujemy nie tylko nad wdrożeniem inteligentnych praktych w zakresie gospodarki wodnej u naszych klientów, ale również nieustannie współpracujemy z innymi organizacjami, zachęcając do udziału w działaniach związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi.

Od 2016 r. uczestniczymy w rozmowach z firmami o podobnych poglądach, europejskimi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, zwiększając świadomość w zakresie potrzeby zajęcia się problemami związanymi z wodą na różnych płaszczyznach i w różnych plitykach. Obejmują one nie tylko przepisy UE w zakresie gospodarki wodnej, ale także dokumenty związane z wydajnością energetyczną, emisjami przemysłowymi, programami cyfrowymi oraz rolnictwem.

W kontekście holistycznego i wspólnego podejścia oraz w ramach mojej roli w prowadzeniu działań Government Relations firmy Ecolab z administracją rządową w Europie, z radością przekazuję, że wspólnie z 20 innymi firmami podpisaliśmy oświadczenie WODA LEŻY W INTRESIE NAS WSZYSTKICH, zachęcającego do podtrzymania ramowej dyrektywy wodnej UE w jej obecnej formie. To działanie jest zgodne z prowadzoną przez organizację pozarządową kampanią #Protectwater, która opowiada się za podtrzymaniem dyrektywy będącej w fazie analizy.

Doceniając wiodącą rolę UE w kwestiach środowiskowych, obecnie skupiamy nasze wysiłki na zademonstrowaniu niewykorzystanego potencjału wody i jej wkładu w cele Europejskiego Zielonego Ładu, a mianowicie zobowiązania dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz przekształcenia europejskich gospodarek w modele o obiegu zamkniętym.

Ramowa dyrektywa wodna jest niezbędna w celu zapewnienia ochrony i odbudowy ekosystemów słodkowodnych w Europie. Celem dyrektywy jest wprowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w lokalnych dorzeczach na całym świecie. Od wprowadzenia w 2000 r. modelu służy za przewodnik dla przedsiębiorstw, które zależą od społecznej i środowiskowej stabilności zdrowych rzek.

Wciąż dostrzegamy możliwości i wyzwania w związku z tym, jak zarządzamy naszymi zasobami wody pitnej. Funkcjonowanie i rozwój firm w całej Europie zależy od wody. Dostępność słodkiej wody nie tylko ma krytyczne znaczenie dla konsumentów, ale reprezentuje także stabilność, dobrobyt oraz spokój w społeczeństwie i gospodarce. Tego niezastąpionego zasobu nie można marnować. Woda jest zasobem wyczerpywalnym, a jeśli jej zapotrzebowanie wciąż będzie gwałtownie rosło zgodnie z przewidywaniami ONZ, do roku 2030 czeka nas 40-procentowy niedobór słodkiej wody. Wbrew obiegowej opinii Europa nie jest wyjątkiem od tego trendu, a to może nas drogo kosztować. Komisja Europejska stwierdziła, że tylko na terenach wzdłuż biegu Renu ponad 10 milionów ludzi żyje w obszarach zagrożonych ekstremalnymi powodziami, a potencjalne szkody spowodowane przez powodzie w tym regionie mogą sięgnąć 165 miliardów euro.

W przyszłości deficyt wody będzie się zwiększać, co mogliśmy zaobserwować zeszłego lata w Europie w postaci powodzi, pożarów lasów i susz. Niedobór wody stanowi realne zagrożenie dla firm w całym regionie, które polegają na wodzie do produkcji, mycia, ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania energii. W Ecolab uważamy, że jako społeczność nie możemy obniżyć poziomu naszych ambicji i musimy podtrzymać surowe standardy ochrony zasobów wodnych. Każde potencjalne wznowienie prac nad ramową dyrektywą wodną lub inną legislacją związaną z zasobami wodnymi musi spełnić określone warunki zmierzające do umocnienia przepisów. Nie możemy zaprzestać wysiłków prowadzonych przez rządy, przedsiębiorstwa i społeczności, których celem jest zapewnienie efektywnej gospodarki wodnej. Obecna ramowa dyrektywa wodna UE wchodzi w skład pakietu narzędzi, których celem jest zabezpieczenie i odbudowanie wszystkich europejskich wód do 2027 r., w związku z czym musi zostać zachowana.

O autorze

David Martin, Ecolab

David Martin

Ecolab VP Market Head FR i BE oraz VP Government Relations Europe

Powiązane artykuły