1. Strona główna
  2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju
  3. Zarządzanie zasobami wodnymi
  4. Ecolab Smart Water Navigator

Wraz ze spadkiem dostępności wody słodkiej i wzrostem zapotrzebowania rośnie również presja na ograniczenie zużycia wody przez przedsiębiorstwa.

Smart Water Navigator pomaga w zwiększeniu odporności na niedobór wody i promuje odpowiedzialny rozwój działalności poprzez zamianę korporacyjnych celów związanych z gospodarką wodną w rzeczywiste, widoczne rezultaty.

Digital Realty Logo
Studium przypadku:
Opracowanie planu działania dotyczącego inteligentnej gospodarki wodnej z Digital Realty

Misją Digital Realty, czołowego globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie centrów danych, kolokacji i połączeń międzysystemowych, było ulepszenie strategii firmy w zakresie gospodarki wodnej, zminimalizowanie całkowitego zużycia wody, zapewnienie niezawodnego działania i ochrona działalności przed zagrożeniami związanymi z niedoborami wody.

Smart Water Navigator image on a tablet computer
Rozpoczęcie przygody ze Smart Water

Bez względu na to, czy dopiero zaczynają Państwo swoją przygodę ze Smart Water, czy próbują zwiększyć swoją coroczną wydajność w tej kwestii, Smart Water Navigator poprowadzi Państwa w kierunku efektywnej gospodarki wodnej w przejrzystym, czteroetapowym procesie:

  1. Identyfikacja: Ocena obecnego zużycia wody i ryzyka.
  2. Cel: Ustalenie celów obniżenia ryzyka związanego z wodą.
  3. Wdrożenie: Opracowanie planu i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na realizację celów związanych z gospodarką wodną.
  4. Monitorowanie: Śledzenie postępów związanych z gospodarką wodną w miarę upływu czasu.