REACH

Odpowiedzialność za produkty

Opracowujemy produkty i rozwiązania pozwalające sprostać wymogom naszych klientów, chronić środowisko naturalne i promować zdrowie.

REACH

Ecolab ściśle współpracuje w kwestii badań i działań nadzorujących z REACH, Regulacją Unii Europejskiej dotyczącą rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie substancji chemicznych. Zamiarem Ecolab jest osiągnięcie całkowitej zgodności z regulacjami REACH. Nasze zaangażowanie obejmuje zabezpieczenie długofalowej przyszłości istotnych rozwiązań w zakresie sprzątania, dezynfekcji, gospodarki wodnej i energetycznej, na których polegają klienci, pomoc klientom w zrozumieniu ich obowiązków wynikających z REACH oraz współpracę z dostawcami w celu zapewnienia zrozumienia naszych oczekiwań wynikających z REACH.

REACH z Ecolab

Dowiedz się, jak zabezpieczamy długofalową przyszłość środków chemicznych, na których polegają nasi klienci.

Informacje Ecolab SVHC

Poznaj produkty znajdujące się na Liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).