Products using solids packaging technology

Zasady dotyczące opakowań

Ecolab zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości swoich produktów i opakowań. Stale angażujemy się w ulepszenie naszych projektów w celu ograniczenia produkcji odpadów oraz zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu zadowolenia.

 

 

Ecolab angażuje się w bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ma dla Ecolab kluczowe znaczenie, co ma przełożenie na zasady firmy dotyczące opakowań. Opakowanie jest zasadniczym elementem naszych programów, ponieważ wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. W projektach opakowań stosujemy zasady gospodarki cyrkulacyjnej, koncentrując się na innowacjach w zakresie odpadów, ponownym użyciu materiałów oraz zwiększeniu możliwości
recyclingu.

Od wielu lat jesteśmy pionierami w technologii opakowań, w niektórych przypadkach redukując odpady z tradycyjnych opakowań o 99%. Co więcej, szybko wprowadziliśmy opakowania wielokrotnego użytku naszych produktów skoncentrowanych i stosujemy surowce plastikowe powtórnego przetworzenia uzyskane od konsumentów (PCR) w wielu naszych opakowaniach, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa Departamentu Transportu ONZ, a także prawa California Rigid Plastic Packaging Container Law, dotyczącego opakowań ze sztywnych tworzyw sztucznych.

Plastic packaging reduction illustration
Ograniczenie liczby odpadów z tworzyw sztucznych

W 2018 roku zaoszczędziliśmy ponad 15 milionów funtów nowo wyprodukowanych tworzyw sztucznych. Dzięki innowacjom w sposobie tworzenia oraz pakowania naszych produktów, od 2014 roku zapobiegliśmy wprowadzeniu do obiegu 71 milionów funtów tworzyw sztucznych. Oprócz redukcji opakowań oraz ponownego ich użycia, stosowanie przez nas surowców plastikowych z recyclingu od 2014 roku zwiększało się o 10 procent każdego roku.

Jednym z przykładów jest nasza technologia SMARTPOWERTM , która o 99% zmniejsza zużycie tworzyw sztucznych do produkcji pojemnika o pojemności 5 galonów (20 l).

Nasz zespół

Zobowiązanie do osiągnięcia doskonałości projektów opakowań jest możliwe dzięki pracy globalnego zespołu ponad 50 ekspertów ds. opakowań, w tym inżynierów, materiałoznawców, analityków i techników. Ecolab zobowiązuje się do ciągłego ulepszania poziomu bezpieczeństwa oraz trwałości swoich produktów i opakowań.