1. Strona główna
  2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju
  3. Zrównoważony rozwój produktu
Impact that Matters product sustainability image

Zrównoważony rozwój produktu

W opracowywaniu naszych produktów bierzemy pod uwagę ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Kryteria i zasady opakowań „Istotny wpływ” sprawiają, że produkty Ecolab podlegają polityce zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajności. Gwarantujemy, że nasz zespół w odpowiedni sposób dociera do klientów, informując ich o produktach, które pozwalają podejmować odpowiednie wybory z korzyścią dla ludzi i naszej planety.
 
Packaging principles image featuring dispensing system
Zasady dotyczące opakowań

Nasze podejście do opakowań promuje mniejsze zużycie odpadów, ponowne wykorzystanie materiałów i zwiększenie zdolności recyklingu.

Sustainability practices image featuring Ecolab representative and customers at a facility
Praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasze praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju zostały nakreślone w taki sposób, by ich najważniejszym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowiu ludzi i środowisku.

Woman at computer in an office
Przepisy

Nasze zespoły prawne, procesy, polityki i praktyki stanowią dbają o to, by nasi klienci i firmy mogły być o krok przed nieustannie zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Certyfikacja ekologiczna
Oferujemy organizacjom rządowym i pozarządowym specjalistyczną wiedzę z dziedziny opracowywania norm certyfikacji ekologicznej na poziomie produktowym. While all our products are designed with our Impacts that Matter criteria in mind, we obtain eco-certifications for our products based on customer needs. Currently, more than 250 Ecolab products are recognized by reputable eco-certification bodies including:
  • EPA Safer Choice
  • Design for the environment
  • Green Seal
  • EU Ecolabel
  • Korean Ecolabel
  • Nordic Swan
  • Blue Angel
  • USDA Bio-based