CropProductResponsibility

Odpowiedzialność za produkty

Opracowujemy produkty i rozwiązania pozwalające sprostać wymogom naszych klientów, chronić środowisko naturalne i promować ludzkie zdrowie. Ponieważ nasze produkty i usługi mają wpływ na codzienne życie ludzi w niemal każdym zakątku świata, odpowiadamy za zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszych innowacji. Zwracamy szczególną uwagę na odpowiedzialny dobór składników oraz wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne bez wywierania szkodliwego wpływu na osiągane efekty.

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Odpowiedzialność za produkty

Kontakt

Kontakt

Ecolab Global Headquarters
Biuro ds. Zrównoważonego rozwoju
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Prześlij swoje uwagi i sugestie za pomocą formularza. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego z siedzibą w St. Paul zajmie się sprawą.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszej działalności oraz na opracowywaniu produktów z myślą o klientach i ich docelowych zastosowaniach.

Od koncentratów i roztworów antybakteryjnych po zaawansowane metody monitorowania, pakowania i dozowania — Ecolab to lider w dziedzinie opracowywania nowych, skutecznych rozwiązań ułatwiających klientom podnoszenie wydajności operacyjnej, jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zachowania zgodności z wymogami przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

We wszystkich działaniach wykorzystujemy nasze możliwości, specjalistyczną wiedzę i technologię. Dzięki zastosowaniu technologii i doświadczenia w wielu branżach zaspokajamy potrzeby coraz większej liczby klientów szukających metod, które gwarantują oszczędności zasobów.

Nasze procedury BHP dotyczące receptur produktów zaczynają się od surowych materiałów. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa produktów weryfikuje wszystkie surowce pod kątem zawartości niepożądanych chemikaliów oraz zgodności z regionalnymi i globalnymi spisami substancji chemicznych. This process informs final product safety analysis and safety data sheets (SDSs) for all Ecolab products.

Nasz proces analizy oddziaływania produktu na klienta ocenia produkty z wykorzystaniem ponad 20 atrybutów związanych z wpływem na życie ludzkie, środowisko naturalne i społeczeństwo. Elementy tej analizy to narażenie środowiskowe, systemy pakowania i dostawy, wykorzystanie zasobów naturalnych (wody, energii i materiałów) oraz globalna identyfikacja niekorzystnych składników. W rezultacie czynniki zrównoważonego rozwoju są uwzględniane już we wczesnych etapach procesu opracowywania rozwiązań, co ogranicza potencjalny szkodliwy wpływ naszych produktów — od etapu opracowania, przez eksploatację, aż po utylizację.

Nasze produkty są zgodne z globalnymi przepisami, a my dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą, pomagając kształtować ogólnoświatowe standardy. Ecolab definiuje i wdraża najlepsze praktyki związane z odpowiedzialnością za produkty wspólnie z takimi kluczowymi grupami branżowymi, jak:

Certyfikacja ekologiczna

Oferujemy organizacjom rządowym i pozarządowym specjalistyczną wiedzę z dziedziny opracowywania norm certyfikacji ekologicznej na poziomie produktowym. Jeśli wynika to z potrzeb naszych klientów, uzyskujemy dla naszych produktów odpowiednie certyfikaty ekologiczne. Obecnie już ponad 200 produktów Ecolab może pochwalić się certyfikatem ekologicznym renomowanych organizacji.

GHS
Globalnie zharmonizowane systemy

Pomagamy klientom spełniać wymogi zgodności z normami GHS/CLP.

reach
REACH

Nasze produkty spełniają wszystkie wymogi europejskiego rozporządzenia REACH dotyczącego rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie substancji chemicznych.