Kontakt z działem obsługi klienta

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, Polska

Dział obsługi klienta
Tel: +48 12 2616 140 | Faks: +48 12 2616 149 | Adres e-mail: dok.pl@ecolab.com

Proszę uzupełnić dane
Adres
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

PARTNERSTWO NA RZECZ WIĘKSZEGO DOBRA
 

Nasze wysiłki na rzecz zapewnienia zdrowej i zrównoważonej przyszłości obejmują inwestowanie w ludzi i przyrodę. Ochronę wody i innych zasobów naturalnych. Szkolenie kolejnego pokolenia liderów. Promowanie higieny na całym świecie. To tylko kilka sposobów wdrażania pozytywnych zmian — na rzecz lepszego jutra i lepszego świata.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Nieustannie szukamy sposobów na lepsze wykorzystanie zasobów wodnych. Nasze zaangażowanie obejmuje rozwiązania zapewniane naszym klientom oraz partnerstwa niekomercyjne, których celem jest wspieranie odpowiedzialnego wykorzystania ograniczonych światowych zasobów wody słodkiej. Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, skupione na zachowaniu równowagi wodnej na całym świecie.

Szukamy również możliwości dla naszej firmy i naszych klientów do korzystania z zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści firmom, lokalnym społecznościom i przyrodzie. Rozumiemy znaczenie zależności między żywnością, energią i wodą, dlatego zawsze uwzględniamy wpływ wody w naszym procesie innowacji, produktach i usługach, które udostępniamy, by pomóc klientom wdrażać ich własne strategie zarządzania zasobami wodnymi.

Powiązane zarządzanie zasobami wodnymi

Water Risk Monetizer logo with Ecolab Microsoft Trucost names
Wykorzystywanie danych do obniżenia zużycia wody, ponownego użycia i uzdatniania

Bazujący na technologii Microsoft Azure w chmurze Water Risk Monetizer powstał w celu ulepszenia gospodarowania wodą przez korporacje w świecie, w którym coraz częściej brakuje wody. Dzięki gromadzeniu i analizie miliardów danych z tysięcy punktów danych przesyłanych przez czujniki Ecolab możemy pomagać branżom na całym świecie w rozwiązywaniu problemów wynikających z niedoboru wody, poprawie jej jakości i zwiększeniu wydajności operacyjnej. Mieliśmy zaszczyt otrzymać wyróżnienie za nasze wysiłki od Business Intelligence Group w postaci nagrody 2017 Sustainability Services Award.

AWS logo
Inteligentniejsza, lepsza gospodarka wodna

Ecolab jest pionierem w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi i przoduje w cyfrowej transformacji, która rewolucjonizuje prowadzenie działalności w branży. Dzięki temu jeszcze lepiej zarządzamy zasobami wodnymi dla naszych klientów oraz w naszej własnej działalności biznesowej. Poczyniliśmy znaczne postępy w zarządzaniu zasobami wodnymi. Wciąż jednak czeka nas mnóstwo pracy, by chronić ten cenny i ograniczony zasób, tak niezbędny dla życia ludzkiego.

Informacje zawarte w raporcie dodatkowym

CSR Section 1
Zmiana dla naszych klientów

Pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele biznesowe i cele zrównoważonego rozwoju poprzez pracę 26 500 naszych pracowników w terenie, wykorzystanie zaawansowanych technologii i „połączonej chemii”.

CSR Section 3
Zmiana od wewnątrz

Centrum naszej uwagi stanowią zawsze klienci. Także wewnątrz firmy dbamy o optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów, dzięki czemu osiągamy sukcesy, dbając jednocześnie o środowisko. Rozwijamy nie tylko fabryki na całym świecie, ale również pracujemy nad udoskonaleniem procesów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.