1. Strona główna
 2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju
 3. Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie
committedtosafety

Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie

Nasze zaangażowanie w osiągnięcie doskonałości w kwestii bezpieczeństwa

Od sposobu, w jaki działamy, przez produkty, które opracowujemy, aż po klientów, którym służymy — nasze zaangażowanie w kwestię bezpieczeństwa jest bezkompromisowe. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać wypadkom, ograniczać ryzyko i wzmacniać pozycję członków zespołu, aby każdy mógł codziennie bezpiecznie wracać do domu pod koniec dnia.
Goal Zero

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zapobieganie wypadkom, nawet najmniejszym. Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik. Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i edukacji, zarówno w naszych własnych obiektach, jak i u klientów. Oceniamy ryzyko przed rozpoczęciem pracy, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym — w każdej placówce Ecolab i gdziekolwiek działamy. Wciąż szkolimy i zachęcamy naszych pracowników do bezpiecznej pracy — przez 100% czasu.

W 2019 r. wciąż angażujemy się w osiąganie doskonałości w kwestii bezpieczeństwa

W podroży

Zmniejszyliśmy ogólny wskaźnik wypadków drogowych o 13%, a wskaźnik poważnych wypadków drogowych o 42% na milion przejechanych mil.

Szkolenia

Szkolenia odgrywają zasadniczą rolę w naszych wysiłkach na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i urazów. Nasze programy obejmują:

 • Szkolenie dla liderów: Szkolenie dla liderów w zakresie bezpieczeństwa pomaga menedżerom zrozumieć, jak zwiększyć kulturę bezpieczeństwa w ich zespołach. 100% menedżerów i pracowników zaangażowanych w poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa odbyło ten trwający pół dnia kurs.
 • Szkolenie dla nowych pracowników: Każdy oddział Ecolab zapewnia nowo zatrudnionym pracownikom sprzedaży i serwisu podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Nasza kultura

 • Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i utrzymywania kultury bezpieczeństwa. 
 • Nasze najnowsze globalne badanie dotyczące zaangażowania wykazało, że 85% pracowników Ecolab jest „bardzo zaangażowanych” w bezpieczeństwo. 

Parametry bezpieczeństwa z 2019 roku

CAŁKOWITA LICZBA ODNOTOWANYCH OBRAŻEŃ CIAŁA

(liczba obrażeń ciała i chorób na 100 pracowników)


2018 2019 Zmiana w %
Ameryka Północna 1.55 1.48 -4%
Europa 0.90 0.80 -11%
Region Azji i Pacyfiku* 0.50 0.63 26%
Chiny 0.23 0.14 -39%
Ameryka Łacińska 0.99 0.62 -37%
Bliski Wschód i Afryka* 0.35 0.58 -66%
ECOLAB ŁĄCZNIE 1.14 1.06 -7%

WSPÓŁCZYNNIK STRACONEGO CZASU SPOWODOWANEGO OBRAŻENIAMI CIAŁA

(stracone dni na 100 pracowników)


2018 2018 Zmiana w %
Ameryka Północna 0.80 0.58 -28%

 

Gdy firma Ecolab przeszła na platformę internetową służącą zgłaszaniu obrażeń ciała i incydentów, dostrzegliśmy szanse udoskonalenia spójności danych związanych ze straconym czasem spowodowanym obrażeniami ciała poza Ameryką Północną. Usprawnienia te będą kontynuowane w 2019 r.

CAŁKOWITY WSKAŹNIK WYPADKÓW DROGOWYCH

(na milion przejechanych mil)
Ofiary śmiertelne: 5


2018 2019 Zmiana w %
Ameryka Północna 2.79 2.52 -10%
Europa 5.00 4.21 -16%
Azja i Pacyfik 2.06 1.84 -11%
Chiny 1.8 1.17 -32%
Ameryka Łacińska 2.88 2.32 -19%
Bliski Wschód i Afryka 2.52 2.41 -4%
ECOLAB ŁĄCZNIE 3.08 2.68 -13%

 

 • Korporacyjnym celem Ecolab jest całkowite wyeliminowanie wypadków i obrażeń ciała.
 • Dane z roku 2017 zostały uzupełnione o nowo nabyte firmy i sprzedane podmioty.
 • Dane dla wszystkich krajów poza Stanami Zjednoczonymi są przekazywane z miesięcznym opóźnieniem. 1 grudnia 2017 r. – 30 listopada 2018 r.
 • Informacji nie można rozbić dla poszczególnych płci i nie obejmują one danych dla niezależnych podwykonawców.
 • Wszystkie działania globalne dostosowane są do standardów dotyczących zgłaszania obrażeń ciała OSHA.

WSKAŹNIK POWAŻNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH (SVAR)

(liczba poważnych wypadków drogowych na milion przejechanych mil)

 

Nasza definicja poważnych wypadków drogowych obejmuje:

 • Ofiary śmiertelne 
 • Uszkodzenia ciała
 • Dachowania pojazdów
 • Zajścia po spożyciu narkotyków i/lub alkoholu
 • Środowiskowe wycieki do gleby lub cieków wodnych

2018 2019 Zmiana w %
Globalnie 0.12 0.07  -42%*

* Stosunkowo niska liczba zgłoszonych incydentów promuje znaczące zmiany procentowe z roku na rok.