1. Strona główna
 2. Zrównoważony rozwój
 3. Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie
committedtosafety

Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zdrowie

Wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa

W Ecolab bezpieczeństwo jest sprawą każdego pracownika. Łączymy metodyczne, oparte na danych podejście do redukcji ryzyka, z inicjatywami mającymi na celu edukowanie i angażowanie naszego zespołu, tak aby wszyscy pracownicy mogli codziennie wracać do domu bezpiecznie.

Goal Zero

Naszym nadrzędnym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zapobieganie wypadkom, nawet najmniejszym. Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik – to także droga do niego. Dążąc do osiągnięcia tego celu, Ecolab przykłada dużą wagę do szkoleń i edukacji. Zarówno w naszych własnych obiektach, jak i w lokalizacjach klientów, przed rozpoczęciem pracy przeprowadzamy ocenę ryzyka, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym.

Obniżanie ryzyka związanego z poruszaniem się po drogach

Dla firmy z dużą liczbą pracowników terenowych, którzy spędzają sporo czasu odwiedzając klientów, prowadzenie pojazdu jest ważnym czynnikiem ryzyka i stanowi istotny obszar potencjalnych usprawnień.

W 2018 r. nasz zespół Pest Elimination w Stanach Zjednoczonych pomyślnie przeprowadził program pilotażowy z bezpieczeństwa predykcyjnego kierowców, zmniejszając liczbę wypadków o 30 procent. Program wykorzystuje szkolenia i konsultacje, a także korzysta z technologii cyfrowej do pomiaru zachowań kierowców i wskaźników takich jak mandaty drogowe do zidentyfikowania kierowców, w przypadku których występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Program zostanie wdrożony w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2019 r., a od 2020 r. swoim zasięgiem obejmie następne kraje.

Korzyści związane z tymi programami wykraczają poza miejsce pracy. Nabyte tutaj dobre nawyki w zakresie prowadzenia pojazdu przekładają się na sposób jazdy pracowników poza godzinami pracy, zwiększając bezpieczeństwo ich rodzin i społeczności lokalnej.

Parametry bezpieczeństwa z 2018 roku

CAŁKOWITA LICZBA ODNOTOWANYCH OBRAŻEŃ CIAŁA

(liczba obrażeń ciała i chorób na 100 pracowników)

 


2017 2018 Zmiana w %
Ameryka Północna 1.77 1.54 -13%
Europa 0.68 0.90 32%
Azja i Pacyfik 0.31 0.50 61%
Chiny 0.27 0.23 -15%
Ameryka Łacińska 0.67 0.99 48%
Bliski Wschód i Afryka 0.63 0.35 -44%
Zasoby ogółem 1.17 1.13 -3%

WSPÓŁCZYNNIK STRACONEGO CZASU SPOWODOWANEGO OBRAŻENIAMI CIAŁA

(stracone dni na 100 pracowników)

 


2017 2018 Zmiana w %
Ameryka Północna 0.83 0.79 -5%

 

Gdy firma Ecolab przeszła na platformę internetową służącą zgłaszaniu obrażeń ciała i incydentów, dostrzegliśmy szanse udoskonalenia spójności danych związanych ze straconym czasem spowodowanym obrażeniami ciała poza Ameryką Północną. Usprawnienia te będą kontynuowane w 2019 r.

 

CAŁKOWITY WSKAŹNIK WYPADKÓW DROGOWYCH

(na milion przejechanych mil)
Ofiary śmiertelne: 5

 


2017 2018 Zmiana w %
Ameryka Północna 2.77 2.8 1%
Europa 4.94 5.02 2%
Azja i Pacyfik 2.26 2.06 -9%
Chiny 1.91 1.8 -6%
Ameryka Łacińska 2.82 2.88 2%
Bliski Wschód i Afryka 2.71 2.49 -8%
Ecolab ogółem 3.09 3.08 0%

 

 • Korporacyjnym celem Ecolab jest całkowite wyeliminowanie wypadków i obrażeń ciała.
 • Dane z roku 2017 zostały uzupełnione o nowo nabyte firmy i sprzedane podmioty.
 • Dane dla wszystkich krajów poza Stanami Zjednoczonymi są przekazywane z miesięcznym opóźnieniem. 1 grudnia 2017 r. – 30 listopada 2018 r.
 • Informacji nie można rozbić dla poszczególnych płci i nie obejmują one danych dla niezależnych podwykonawców.
 • Wszystkie działania globalne dostosowane są do standardów dotyczących zgłaszania obrażeń ciała OSHA.

WSKAŹNIK POWAŻNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH (SVAR)

(liczba poważnych wypadków drogowych na milion przejechanych mil)

 

Nasza definicja poważnych wypadków drogowych obejmuje:

 • Ofiary śmiertelne
 • Uszkodzenia ciała
 • Dachowania pojazdów
 • Zajścia po spożyciu narkotyków i/lub alkoholu
 • Środowiskowe wycieki do gleby lub cieków wodnych

2017 2018 Zmiana w %
Globalnie 0.12 0.12  0%