1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Healthcare | Program higieny rąk
Hand Hygiene Solution
POTRZEBA ZACHOWANIA CZYSTOŚCI I HIGIENY RĄK

Zakażenia szpitalne stanowią największe i fundamentalne wyzwanie w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. Jednak ze względu na to, że higiena rąk jest najważniejszym dostępnym środkiem zapobiegawczym, możemy zaoferować Państwu pomoc w ich zwalczaniu.

Technologia

TECHNOLOGIA

Technologia — pozwalająca na wyjątkowo efektywne dozowanie często używanych produktów, tam gdzie najbardziej ich potrzeba.
Obsługa klienta

SERWIS

Usługi — dostarczenie ciągłego wsparcia w celu uzyskania nadzwyczajnych rezultatów.
Szkolenie

SZKOLENIA

Szkolenia — dostarczanie indywidualnych rozwiązań dla wszystkich kategorii HCW poprzez konsultacje w placówce.
Information

INFORMACJE

Informacje — ocena, poprawa oraz utrzymanie wysokiego poziomu przestrzegania zasad higieny rąk.
Technologia
NAJLEPSZA W SWOJEJ KATEGORII TECHNOLOGIA
POŁĄCZENIE TECHNOLOGII I HIGIENY DŁONI

Zakażenia szpitalne stanowią największe wyzwanie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Jednak ze względu na to, że higiena rąk jest najważniejszym dostępnym środkiem zapobiegawczym, możemy zaoferować Państwu pomoc w ich zwalczaniu.

W Ecolab zdajemy sobie sprawę, że zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest złożonym procesem. Naszą pasją jest wspieranie Państwa jako partnera w branży ochrony zdrowia, współpracując w ramach programu higieny rąk, aby stawiać czoła codziennej walce z zakażeniami szpitalnymi. Opracowaliśmy kompleksowy program higieny rąk, który stanowi dynamiczne i systemowe podejście opierające się na czterech kluczowych filarach: technologii, serwisie, szkoleniach i informacjach.

Obsługa klienta
NIEZAWODNY SERWIS
SPÓJNA WSPÓŁPRACA
  • Coroczna kampania 5. maja.
  • Kwartalne kampanie przypominające o higienie rąk.
  • Możliwość zaprezentowania nowych publikacji.
  • Współpraca z wykorzystaniem spersonalizowanych raportów w celu tworzenia indywidualnych kampanii.
Szkolenie
KOMPLEKSOWE SZKOLENIA
DOSTOSOWANY PLAN DZIAŁANIA

Po przeprowadzeniu oceny wyjściowej lokalny specjalista ds. wdrożeń klinicznych (Clinical Implementation Specialist) przy współpracy z Państwem stworzy coroczny plan szkoleń.

Nasze ekscytujące, interaktywne sesje treningowe oraz kwartalne kampanie zostały opracowane w celu edukowania załogi i zapewnienia, aby przesłanie higieny rąk było aktualne w całym szpitalu.

Information
PRAKTYCZNE INFORMACJE
OCENA W OPARCIU O WYTYCZNE WHO

Ocena zgodności z wytycznymi w zakresie higieny rąk oraz obiektywna ocena całej struktury programu higieny rąk ma kluczowe znaczenie dla poprawy skuteczności zapobiegania zakażeniom.

Program higieny rąk Ecolab w sposób kompleksowy łączy metodologię WHO:

  • Kontrola stanu wyjściowego z wykorzystaniem 3 kluczowych ocen WHO.
  • Wyniki prezentowane są na bezpiecznym portalu internetowym (z dostępem za pośrednictwem Państwa danych logowania).
  • Niestandardowe raporty filtrowane według rodzaju personalu, oddziału, momentu i audytora.
Nexa Hand Hygiene
SYSTEM DO HIGIENY RĄK NEXA™

System umożliwiający bardziej skuteczną, bezpieczną i zrównoważoną higienę rąk.

Ecolab opracował nowy system do higieny rąk, który łączy nasze produkty chemiczne z wyjątkowym rozwiązaniem dozującym. Dzięki niemu możliwe jest podniesienie poziomu przestrzegania higieny rąk w placówkach służby zdrowia przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka zakażeń szpitalnych.

Więcej