Polityka zwrotów dla klientów

  1. Strona główna
  2. Polityka ochrony danych osobowych pracowników

Ecolab szanuje swoich wszystkich Klientów, a nasze przywiązanie do najwyższej jakości produktów i doskonałej obsługi wspierane jest przez uczciwą i rozsądną politykę zwrotów, która stanowi odpowiedź na obawy klientów i pomaga zarządzać kosztami, zapewnia bezpieczeństwo łańcucha dostaw i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkich Klientów wg regionu i/lub kraju oraz daty wejścia w życie poniższych dokumentów i zastępuje oraz unieważnia wszystkie poprzednie polityki zwrotów. Firma Ecolab zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji i zmian całości lub dowolnych fragmentów niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Do potrzeby niniejszego regulaminu, Klient jest określany jako dowolny podmiot, dla którego firma Ecolab dostarcza produkty lub sprzęt. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Dystrybutor firmy Ecolab dostarcza produkty swoim bezpośrednim klientom. Produktem może być cokolwiek sprzedawane przez firmę Ecolab, nie wliczając w to usług. Zwroty podlegają standardowym opłatom za przywrócenie produktów do użytku, chyba że następują w wyniku błędu firm Ecolab.

 

Klienci mogą skontaktować się ze swoimi Konsultantami Ecolab lub Działem obsługi klienta Ecolab w razie wszelkich pytań związanych z niniejszym regulaminem.

 

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst

DWIE KOLUMNY MODUŁU: NAGŁÓWEK

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst

TRZY KOLUMNY MODUŁU: NAGŁÓWEK

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst

FPO 550x310
MODUŁ PROMOWANY: TYTUŁ

Moduł promowany: tekst