Skinsept_mucosa_500ml_82015

Skinsept™ mucosa

Preparat do odkażania błon śluzowych

Lek Skinsept mucosa jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi. Skinsept mucosa jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności działania. Substancje czynne wchodzące w skład tego leku: etanol, wodoru nadtlenek i chloroheksydyny diglukonian wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szeroki zakres aktywności. Lek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, wirusobójcze na Herpes simplex (wirus opryszczki), inaktywuje wirusy HBV i HIV. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że lek jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w leku nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

SKINSEPT® MUCOSA
(10,40g + 1,67g + 1,50g) / 100g roztwór na błony śluzowe
Ethanolum 96 per centum + Hydrogenii peroxidum 30 per centum+ Chlorhexidini digluconatis solutio

Kiedy nie stosować leku Skinsept mucosa

 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Leku nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych. Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.
 • Leku Skinsept mucosa nie należy stosować w obrębie jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie) ani na błony śluzowe nosa oraz oskrzeli. Leku nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na jego składniki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować ze środkami zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne, które mogą spowodować dezaktywacje substancji czynnych leku. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przypadkowe połknięcie leku stwarza zagrożenie dla zdrowia.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Skinsept mucosa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinsept mucosa

Lek zawiera 12,4% etanolu (alkoholu etylowego). W razie przypadkowego połknięcia lek ten może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dotyczy to między innymi osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu, oraz dzieci.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Sposób użycia:

Podanie na zewnętrzne błony śluzowe oraz graniczącą z nimi skórę:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór nanieść jednokrotnie, całkowicie pokrywając odkażaną powierzchnię i pozostawić na 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas działania, pozostawiając roztwór na odkażanej powierzchni przez okres do 30 minut.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy pojawia się krótkotrwałe zaczerwienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chloroheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są szczególnie narażone z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego lek Skinsept mucosa można stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych leków, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

 • często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100); podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry
 • rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000); pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny
 • nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt.

Równoczesne stosowanie środków zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne może spowodować dezaktywację chloroheksydyny.


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


Okres przydatności do użycia:

 • 1 rok
 • 8 tygodni po pierwszym otwarciu
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
 • Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa.
 • Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Skinsept mucosa

Substancja aktywna:

100 g roztworu zawiera:

 • 10,4 g etanolu (96%)
 • 1,67 g wodoru nadtlenku 30%
 • 1,50 g chloroheksydyny diglukonianu roztworu.

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, powidon, makroglicerolu hydroksystearynian, substancja zapachowa (83-2890 B), sodu wodorotlenek 37%, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Skinsept mucosa i co zawiera opakowanie

Lek Skinsept mucosa to klarowny, bezbarwny, przezroczysty roztwór o zapachu mentolu.

Opakowanie:

butelki o pojemności 500 ml i 1000 ml.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13033.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2018/07/20


Dostępne opakowania

Jednostkowe Handlowe Symbol
Butelka 500 ml 12 szt. 3005380
Butelka 1000 ml 12 szt. 3005390

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Poznaj inne produkty do dezynfekcji skóry

Poniżej przedstawiamy listę powiązanych ofert:

No Events found

DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.