Skinman_soft_Produktrange

Skinman™ soft

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Lek Skinman soft to gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Skinman soft jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciwwirusowej. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniają szerokie spektrum działania leku. Lek ten działa na występujące na skórze rąk drobnoustroje: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy osłonkowe (w tym na HBV, HCV, HIV), rotawirusy i wirusy opryszczki.

Skinman™ soft
(60 g + 0,3 g + 0,1 g)/100 g roztwór na skórę
Alcohol isopropylicus + Benzalkonii chloridum + Acidum undecylenicum

Kiedy nie stosować leku Skinman soft:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6;
  • do odkażania błon śluzowych;
  • w okolicy oczu;
  • w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
  • doustnie;
  • na zranioną lub wysuszoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia; punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 22°C. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia zwilżonej powierzchni; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu. Należy przestrzegać zasad stosowania leku oraz zasad bezpieczeństwa.

Podczas otwierania opakowania oraz stosowania leku Skinman soft należy zachować ostrożność.


Lek Skinman soft a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Skinman soft stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Do stosowania na skórę.


Sposób użycia:

Lek tylko do użytku zewnętrznego.
Roztwór gotowy do użycia. Lek należy stosować bez rozcieńczania.

Higieniczne odkażanie rąk:
3ml roztworu wcierać w dłonie przez ½ minuty.

Chirurgiczne odkażanie rąk:
5 ml roztworu wcierać w dłonie przez 1½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle wilgotne.

Działanie prątkobójcze:
3 ml roztworu wcierać w dłonie przez 1½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Przy skażeniu wirusem opryszczki:
roztwór wcierać w ręce przez ½ minuty, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Przy skażeniu rotawirusami:
roztwór wcierać w ręce przez 1 minutę. Lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Inaktywacja wirusów osłonkowych (w tym HBV, HCV, HIV):
roztwór wcierać w ręce przez ½ minuty. Lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Skinman soft:

nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku stosowanego na skórę.

W razie przypadkowego połknięcia:
należy natychmiast dokładnie wypłukać jamę ustną i zasięgnąć porady lekarza.

Postępowanie w razie przypadkowego dostania się leku do oczu:
natychmiast przemyć obficie oczy bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Chlorek benzalkoniowy zawarty w leku może wywoływać podrażnienia skóry. Możliwe są również reakcje uczuleniowe. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem – lek łatwopalny. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Utylizacja

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Skinman soft

100 g roztworu na skórę zawiera:

  • substancje czynne: alkohol izopropylowy 60,0 g benzalkoniowy chlorek, roztwór 0,3 g, kwas undecylowy 0,1 g
  • substancje pomocnicze: glicerol 85%, alkohol mirystynowy, środek zapachowy (Martine PH 799864), błękit patentowy (E 131), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinman soft i co zawiera opakowanie

Skinman soft to niebieski, przezroczysty roztwór.


Opakowanie:

butelki zawierające 100 ml lub 500 ml roztworu na skórę, lub kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13047.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2018/07/20


Dostępne opakowania

Jednostkowe Handlowe Symbol
Butelka 100 ml 50 szt. 3005290
Butelka 500 ml 24 szt. 3005300
Kanister 5000 ml 1 szt. 3005310

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Poznaj inne produkty do higieny rąk

Poniżej przedstawiamy listę powiązanych ofert:

No Events found

DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.