1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Ochrona przed promieniowaniem Drape Armour™
DrapeArmourDA_16_0030_bew_lowres_550x310

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM DRAPE ARMOUR™

Ochrona dzięki Drape Armour™, ekranem dopasowanym do Państwa potrzeb. Drape Armour™ jest teraz dostępny w konfiguracjach LOW, które odpowiadają na wiele potrzeb. Osłona ochronna Drape Armour™, która zapewnia zarówno lepszą opłacalność, jak i skuteczną ochronę przed promieniowaniem rozproszonym, to osłona dostosowana do Państwa potrzeb.
DANE NA TEMAT TŁUMIENIA

Próbki materiałowe do testów są przygotowywane przez wycięcie małych okrągłych tarcz z materiału Drape Armour™ w rozmiarze 21/2" i oszacowanie przez porównanie ułamkowej ilości promieniowania przepuszczonej przez każdą próbkę i ołów o różnej grubości. Źródłem promieniowania jest diagnostyczna lampa rentgenowska pobudzana przez generator wysokiej częstotliwości. Ułamkowe ilości promieniowania przepuszczonego są rejestrowane za pomocą folii i komory jonizacji. aktywnie monitoruje się zarówno potencjał przyspieszania, jak i warstwy półchłonne wiązki promieni rentgenowskich w celu zachowania dokładnej proporcji między próbkami i sesjami testowymi. Ilość ekspozycji jest ustawiana tak, aby uzyskać gęstość optyczną w zakresie odpowiedzi liniowej folii. Testy tłumienia zostały przeprowadzone w zakresie 60–120 kVp.*

*Wykonane badania i opisy dostarczyło niezależne laboratorium badawcze (Health Physicists Northwest)

DRAPE ARMOUR™ I DRAPE ARMOUR™ LOW

Osłony przed promieniowaniem Drape Armour™ i Drape Armour™ LOW są zaprojektowane w celu ochrony w miejscu zabiegu, gdzie promieniowanie rozproszone występuje najczęściej. Osłony te mogą pomóc w ochronie chirurgów i innych członków personelu klinicznego i oferują znaczne tłumienie potwierdzone badaniami.

Oznacza to, że dzięki Drape Armour™ można osiągnąć znaczne oszczędności w zależności od indywidualnych potrzeb. Pełne wyniki, które pomogą Ci wybrać odpowiednią konfigurację Drape Armour™, znajdują się na wykresach na następnej karcie.


Drape Armour™ – Dane tłumienia (mierzone przy 90 kVp)

ProduktZakres w równoważniku ołowiuZakres tłumienia
Drape Armour™0,238 do 0,263 mm Pb88,3% do 90,3%*


Drape Armour™ LOW – Dane tłumienia (mierzone przy 90 kVp)

ProduktZakres w równoważniku ołowiuZakres tłumienia
Drape Armour™ LOWLOW 0,166 do 0,184 mm Pb82,0% do 84,0%*

* Testowane według ASTM F2547-06 (2013) w warunkach wąskiej wiązki; Standardowa metoda testowa do określania właściwości tłumienia w głównej wiązce rentgenowskiej materiałów stosowanych do ochrony przed promieniowaniem generowanym przy użyciu sprzętu rentgenowskiego.