Digital Realty Logo
Studium przypadku:
Opracowanie planu działania dotyczącego inteligentnej gospodarki wodnej z Digital Realty

Misją Digital Realty, czołowego globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie centrów danych, kolokacji i połączeń międzysystemowych, było ulepszenie strategii firmy w zakresie gospodarki wodnej, zminimalizowanie całkowitego zużycia wody, zapewnienie niezawodnego działania i ochrona działalności przed zagrożeniami związanymi z niedoborami wody.

Wyzwania dla przedsiębiorstw w zakresie celów związanych z wodą

Wiele firm stawia sobie cele związane z wodą, ale zbyt często nie wiedzą, jak przełożyć je na rzeczywiste zmniejszenie zużycia wody. Z badania 2017 Ecolab/GreenBiz wiemy, że 82 procent firm nie posiada narzędzi i wiedzy fachowej pozwalających osiągnąć wymierne rezultaty. Badanie powtórzone w 2019 roku wykazało, że chociaż poczucie sytuacji awaryjnej związanej z wodą nasila się, prawie połowa firm nie ma jasnego planu przejścia od celów do wymiernych rezultatów.

Zgodnie z danymi liczbowymi opracowanymi przez S&P Trucost, zużycie wody w przedsiębiorstwach na całym świecie rośnie. Tendencję tą trzeba odwrócić, ponieważ ONZ przewiduje, że w scenariuszu „business as usual” świat stanie przed problemem 40 procentowego deficytu wody słodkiej do 2030 roku.

Aby zapewnić stały wzrost w coraz bardziej ubogim w wodę świecie - i pomóc uniknąć globalnego kryzysu wodnego - przedsiębiorstwa muszą zmniejszyć zużycie wody i opracować inteligentne praktyki w zakresie cyrkulacyjnej gospodarki wodnej. Aplikacja Ecolab Smart Water Navigator pomoże im to osiągnąć poprzez wypełnienie luki pomiędzy dobrymi intencjami a skutecznym działaniem.

Aby to osiągnąć, Smart Water Navigator skupia się na poziomie poszczególnych obiektów. To właśnie tam muszą nastąpić prawdziwe oszczędności wody, ponieważ całość wody pochodzi z otoczenia lokalnego. Każda lokalizacja jest inna ze względu na takie czynniki jak warunki pogodowe, geograficzne i lokalne warunki glebowe, a każdy obiekt wymaga indywidualnych rozwiązań dostosowanych do własnych potrzeb.

Oto jak to działa
  • Każdy z obiektów firmy przeprowadza prostą, internetową ankietę zawierającą 13 pytań.
  • Aplikacja Smart Water Navigator umieszcza każdy obiekt na Krzywej dojrzałości wodnej, co jest jasnym sposobem wizualizacji wydajności gospodarki wodnej.
  • Korzystając z firmowego pulpitu, firmy mogą sortować swoje obiekty według takich zmiennych jak deficyt wodny, lokalizacja i aktualna wydajność. Ułatwia to ustalenie priorytetów dla tych obiektów, które są gotowe do inwestycji i modernizacji związanych z wodą.
  • Aplikacja Smart Water Navigator generuje indywidualny przewodnik branżowy i lokalizacyjny, który proponuje praktyczne działania mające na celu poprawę gospodarki wodnej i przejście do następnego poziomu na Krzywej dojrzałości wodnej dla każdego obiektu.
  • Po podjęciu tych kroków, obiekty mogą ponownie przeprowadzić ocenę i określić, w jaki sposób usprawniły działanie w tym zakresie i co należy zrobić, aby osiągnąć najwyższy poziom na krzywej i wdrażać „inteligentne wykorzystanie wody”.
Rozwiązanie dopasowane do obiektu

Aplikacja Smart Water Navigator pomaga firmom zredukować zużycie wody w poszczególnych obiektach, a w ujęciu zagregowanym, wspiera firmy w osiąganiu celów w zakresie redukcji zużycia wody. Pozwala to zmniejszyć koszty i zapewnia bardziej wydajną i produktywną pracę obiektów.

Ponieważ korzystanie z wody pochłania energię, narzędzie to pomaga również przedsiębiorstwom w ograniczaniu zużycia energii, dalszym obniżaniu kosztów i zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. W coraz bardziej ubogim w wodę świecie, funkcjonowanie jako lepszy zarządca zasobów wodnych oznacza również bycie bardziej odpowiedzialną społecznie firmą i budowanie lepszych relacji z otaczającymi ją społecznościami.

Aplikacja Smart Water Navigator jest bezpłatna i publicznie dostępna. Działa dla każdej branży i każdej firmy, w dowolnym miejscu na świecie, niezależnie od tego, czy zarządza jednym obiektem, dziesiątkami czy nawet setkami.

Narzędzie zostało opracowane przez Ecolab przy współpracy z S&P Trucost, World Resources Institute i Pacific Institute, a także z ekspertami kilku największych światowych firm.

Smart Water Navigator image on a tablet computer
Rozpoczęcie przygody ze Smart Water

Bez względu na to, czy dopiero zaczynają Państwo swoją przygodę ze Smart Water, czy próbują zwiększyć swoją coroczną wydajność w tej kwestii, Smart Water Navigator poprowadzi Państwa w kierunku efektywnej gospodarki wodnej w przejrzystym, czteroetapowym procesie:

  1. Identyfikacja: Ocena obecnego zużycia wody i ryzyka.
  2. Cel: Ustalenie celów obniżenia ryzyka związanego z wodą.
  3. Wdrożenie: Opracowanie planu i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na realizację celów związanych z gospodarką wodną.
  4. Monitorowanie: Śledzenie postępów związanych z gospodarką wodną w miarę upływu czasu.