1. Strona główna Nalco Water
  2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju
  3. Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab prezentuje wymierne efekty wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju, które dostarczamy klientom poprzez naszej wysokiej jakości usługi, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Zawiera także szczegółowe dane porównujące działania Ecolab do naszych wewnętrznych wytycznych operacyjnych.

2019 GRI cover image, AWS Certification Plant Imagery
Raport GRI dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej za rok 2019

2019 Corporate Sustainability Report, Partners for Greater Purpose, cover image, AWS Certification Plant Imagery
Korporacyjny Raport zrównoważonego rozwoju 2019

Dążymy do tego, aby umożliwić firmom na całym świecie osiąganie większych korzyści i zmierzanie do doskonałości. Można wiele zyskać na zdolności firmy do adaptacji, zaspokajając potrzeby ludzi i jednoczenie chroniąc zdrowie publiczne oraz zasoby naturalne. Nasz globalny zespół stara się pomagać klientom w rozwoju i wywieraniu pozytywnego wpływu w świecie.

Razem jesteśmy partnerami do wyższych celów.

Dodatkowe raporty i dane

Poprzednie oraz przetłumaczone raporty
Poprzednie oraz przetłumaczone raporty

Firma Ecolab tworzy raporty zrównoważonego rozwoju od roku 2004. W tej sekcji mogą je Państwo pobrać i przeczytać.

CDP logo
Ujawnianie informacji o zanieczyszczeniu wody i klimatu CDP

Informacje przekazywane do CDP, globalnej platformy non-profit, której działania mają na celu ujawnianie danych dotyczących bezpieczeństwa wodnego i zmian klimatu.

environmentandconservation
Dane o wpływie na środowisko naturalne

Dodatkowo Ecolab publikuje szczegóły działań, związanych ze środowiskiem. Dane dotyczące efektywności środowiskowej obejmują dane dotyczące oszczędności energii i wody, zużycia energii elektrycznej, zużycia paliwa, emisji TRI, odpadów niebezpiecznych oraz certyfikatów ISO 14001.