Ecolab WebsiteNalco Water WebsiteNalco Champion Website
  1. Strona główna Nalco Water
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Odpowiedzialność za produkty
  4. Praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju
Sustainability practices image featuring Ecolab representative and customers at a facility

Praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju

Stosujemy najlepsze praktyki branżowe, by opracowywać innowacyjne rozwiązania i rozwiązywać problemy klientów, jednocześnie chroniąc środowisko i promując zdrowie. Naszym obowiązkiem jest stosowanie zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszych innowacji, zważywszy na to, że nasze produkty oraz usługi wpływają na ludzi każdego dnia, w prawie każdym zakątku świata. Zwracamy szczególną uwagę na wpływ naszych produktów, skupiając się na zdrowiu ludzkim, wpływie na środowisko, a także niezwykłej efektywności.

 

 

Ecolab angażuje się w bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój.

W Ecolab zwracamy uwagę na to, by bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój były zintegrowane z naszymi produktami, począwszy od naszych działań, przez opracowywanie programów dla naszych klientów, po instrukcje użytkowania. Obowiązek ten jest zakorzeniony w naszych politykach i praktykach regulacyjnych i spoczywa na wszystkich pracownikach Ecolab.

Od koncentratów i roztworów antybakteryjnych po zaawansowane metody monitorowania, pakowania i dozowania — Ecolab to lider w dziedzinie opracowywania nowych, skutecznych rozwiązań ułatwiających klientom podnoszenie wydajności operacyjnej, jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zachowania zgodności z wymogami przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W całej działalności wykorzystujemy swoje możliwości, specjalistyczną wiedzę i technologię. Pomagamy klientom oszczędzać zasoby, zwiększać wydajność oraz zachować bezpieczeństwo, wykorzystując wiedzę oraz technologię z jednej branży i stosując je w innej.

eROI illustration
DOSTARCZANIE DODATKOWEJ WARTOŚCI POPRZEZ TRWAŁE PRODUKTY

Poza wskaźnikami dotyczącymi wody, energii, klimatu oraz odpadów, zrównoważony rozwój produktu jest kluczowym aspektem, który opisuje sposób wpływania naszego programu na ludzi i planetę. Jesteśmy świadomi tego, że nasi klienci, a także ich pracownicy i goście, chcą się czuć bezpiecznie stosując nasze produkty. Zrównoważony rozwój produktu jest włączony w zasady eROI w celu opisania całkowitego wpływu naszego rozwiązania na przedsiębiorstwa, ludzi i społeczności.