Sustainability practices image featuring Ecolab representative and customers at a facility

Praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju

Stosujemy najlepsze praktyki branżowe, by opracowywać innowacyjne rozwiązania i rozwiązywać problemy klientów, jednocześnie chroniąc środowisko i promując zdrowie. Naszym obowiązkiem jest stosowanie zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszych innowacji, zważywszy na to, że nasze produkty oraz usługi wpływają na ludzi każdego dnia, w prawie każdym zakątku świata. Zwracamy szczególną uwagę na wpływ naszych produktów, skupiając się na zdrowiu ludzkim, wpływie na środowisko, a także niezwykłej efektywności.

 

 

Ecolab angażuje się w bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój

W Ecolab zwracamy uwagę na to, by bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój były zintegrowane z naszymi produktami, począwszy od naszych działań, przez opracowywanie programów dla naszych klientów, po instrukcje użytkowania. Obowiązek ten jest zakorzeniony w naszych politykach i praktykach regulacyjnych i spoczywa na wszystkich pracownikach Ecolab.

Od koncentratów i roztworów antybakteryjnych po zaawansowane metody monitorowania, pakowania i dozowania — Ecolab to lider w dziedzinie opracowywania nowych, skutecznych rozwiązań ułatwiających klientom podnoszenie wydajności operacyjnej, jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zachowania zgodności z wymogami przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W całej działalności wykorzystujemy swoje możliwości, specjalistyczną wiedzę i technologię. Pomagamy klientom oszczędzać zasoby, zwiększać wydajność oraz zachować bezpieczeństwo, wykorzystując wiedzę oraz technologię z jednej branży i stosując je w innej.

eROI illustration
Dostarczanie dodatkowej wartości poprzez trwałe produkty

Poza wskaźnikami dotyczącymi wody, energii, klimatu oraz odpadów, zrównoważony rozwój produktu jest kluczowym aspektem, który opisuje sposób wpływania naszego programu na ludzi i planetę.  Jesteśmy świadomi tego, że nasi klienci, a także ich pracownicy i goście, chcą się czuć bezpiecznie stosując nasze produkty.  Zrównoważony rozwój produktu jest włączony w zasady eROI w celu opisania całkowitego wpływu naszego rozwiązania na przedsiębiorstwa, ludzi i społeczności.