GHS

Globalnie zharmonizowane systemy

Firma Ecolab współpracuje z klientami i dostawcami na całym świecie nad wdrażaniem Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Globalnie zharmonizowane systemy

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) zapewnia ujednolicone podejście do klasyfikowania substancji chemicznych i przekazywania informacji o bezpieczeństwie produktów. Firma Ecolab planuje i wdraża system GHS od 2009 r., włączając normy do niemal 200 000 kart charakterystyki wydawanych co roku w około 66 szablonach opracowanych dla poszczególnych krajów oraz w 43 językach. Wdrażając system GHS wewnętrznie, współpracowaliśmy także z klientami z Europy i Stanów Zjednoczonych, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów w zakresie bezpieczeństwa produktów przed upływem terminu wdrażania systemu GHS w 2015 r.

Co to jest GHS?
GHS to nowy globalny system klasyfikacji chemikaliów. Jest stosowany do informowania o zagrożeniach na etykietach produktów i kartach charakterystyki (SDS, safety data sheet), znanych wcześniej w niektórych krajach/regionach pod nazwą kart charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS, material safety data sheet). Został opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ma zastosowanie do produktów wykorzystywanych w wielu krajach i branżach.
Zasady BHP
Visit the OSHA Website to learn more about Hazard Communications Guidelines and Standards in the USA.

REGISTER FOR GHS TRAINING

Register for GHS Training
Stany Zjednoczone

United States Employees that handle chemicals must be trained on changes due to OSHA's adoption of GHS.

Register for GHS Training
Kanada

Canadian Employees that handle chemicals must be training to changes due to WHIMS.

CLPFAQsEU
Rozporządzenie CLP w Europie
Skrót CLP oznacza system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (produktów). Jest wdrażany w Europie w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych.