GHS

Globalnie zharmonizowane systemy

Firma Ecolab współpracuje z klientami i dostawcami na całym świecie nad wdrażaniem Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Globalnie zharmonizowane systemy

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) zapewnia ujednolicone podejście do klasyfikowania substancji chemicznych i przekazywania informacji o bezpieczeństwie produktów. Firma Ecolab planuje i wdraża system GHS od 2009 r., włączając normy do niemal 200 000 kart charakterystyki wydawanych co roku w około 66 szablonach opracowanych dla poszczególnych krajów oraz w 43 językach. Wdrażając system GHS wewnętrznie, współpracowaliśmy także z klientami z Europy i Stanów Zjednoczonych, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów w zakresie bezpieczeństwa produktów przed upływem terminu wdrażania systemu GHS w 2015 r.

Co to jest GHS?
GHS to nowy globalny system klasyfikacji chemikaliów. Jest stosowany do informowania o zagrożeniach na etykietach produktów i kartach charakterystyki (SDS, safety data sheet), znanych wcześniej w niektórych krajach/regionach pod nazwą kart charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS, material safety data sheet). Został opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ma zastosowanie do produktów wykorzystywanych w wielu krajach i branżach.
CLPFAQsEU
Rozporządzenie CLP w Europie
Skrót CLP oznacza system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (produktów). Jest wdrażany w Europie w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych.