Woman at computer in an office

Polityki i praktyki regulacyjne

Nasze zespoły ds. zrównoważonego rozwoju oraz regulacji są kluczowymi partnerami w opracowywaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk w zarządzaniu chemikaliami i komunikacji z naszymi klientami oraz w obrębie naszej działalności.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Nasze procesy regulacyjne są oparte na rygorystycznych, powszechnie stosowanych naukowych parametrach pomiarowych w celu oszacowania wpływu na zdrowie ludzkie oraz środowisko. Ecolab nigdy nie idzie na ustępstwa w kwestii bezpieczeństwa, a nasze programy opracowane są tak, aby spełniać wymogi regulacji na całym świecie.

Nasza strategia zarządzania chemikaliami zaczyna się od naszej globalnej polityki bezpieczeństwa produktów i kieruje ich rozwojem, a także ocenia zachodzące procesy począwszy od surowców. Z bacznością obserwujemy wszystkie środki chemiczne w naszym portfolio. Dzięki naszemu systemowi planowania zasobami przedsiębiorstwa przechowujemy oraz zarządzamy informacjami dotyczącymi surowców i produktów w centralnej bazie danych, aż do poziomu części na milion. System ten zawiera listę globalnych oraz ograniczonych regionalnie substancji, pozwalając Ecolab na zarządzanie istniejącymi produktami oraz ocenę nowych rozwiązań. Korzystamy z bazy danych, aby uczestniczyć w Projekcie śladu chemicznego (non-profit), który stanowi punkt odniesienia dla przedsiębiorstw redukujących użycie środków chemicznych wysokiego ryzyka i wybierających bezpieczniejsze alternatywy.

REACH

Ecolab zobowiązuje się do przewodnictwa w ważnej współpracy naukowej oraz regulacyjnej przy pracy nad REACH, rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym regulacji kwestii stosowania chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).

REACH z Ecolab
Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki współpracujemy z ECHA, aby wspierać przepisy oparte na badaniach naukowych, a także dowiedzieć się, które produkty ujęte są na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) Nalco Water.

Safety guidelines sign
Informowanie o zagrożeniach i bezpieczeństwo pracowników

Globalnie zharmonizowane systemy (GHS) 
Od 2009 roku Ecolab współpracuje z klientami i dostawcami we wdrażaniu Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Zasady BHP
W witrynie OSHA uzyskają Państwo więcej informacji o wytycznych i standardach dotyczących informowania o zagrożeniach w Stanach Zjednoczonych.

Nasz zespół
Rozwiązania Ecolab są tworzone przy udziale zespołu regulacyjnego składającego się z ponad 200 toksykologów, ekspertów ds. danych i systemów, specjalistów ds. regulacji, którzy wspierają innowacje, przy wykorzystaniu komunikacji o zagrożeniach, transportu oraz zgodności z przepisami handlowymi na całym świecie. Zespół Global Product Safety and Stewardship jest kluczowym partnerem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Ecolab i dąży do zminimalizowania wpływu produktów na zdrowie, środowisko oraz społeczeństwo, a także działa na rzecz dostosowywania się do ciągłych zmian regulacyjnych.
Globalna polityka w zakresie dobrostanu zwierząt

Ecolab nie testuje opracowywanych produktów na zwierzętach, stosując metody alternatywne. Naszą politykę mogą Państwo pobrać, klikając poniższy link.