1. Strona główna Nalco Water
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Odpowiedzialność za produkty
Impact that Matters product sustainability image

Zrównoważony rozwój produktu

W opracowywaniu naszych produktów bierzemy pod uwagę ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Kryteria i zasady opakowań „Istotny wpływ” sprawiają, że produkty Ecolab podlegają polityce zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajności. Gwarantujemy, że nasz zespół w odpowiedni sposób dociera do klientów, informując ich o produktach, które pozwalają podejmować odpowiednie wybory z korzyścią dla ludzi i naszej planety.
 

Koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszej działalności oraz na opracowywaniu produktów z myślą o klientach i ich docelowych zastosowaniach.

Od koncentratów i roztworów antybakteryjnych po zaawansowane metody monitorowania, pakowania i dozowania — Ecolab to lider w dziedzinie opracowywania nowych, skutecznych rozwiązań ułatwiających klientom podnoszenie wydajności operacyjnej, jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zachowania zgodności z wymogami przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

We wszystkich działaniach wykorzystujemy nasze możliwości, specjalistyczną wiedzę i technologię. Dzięki zastosowaniu technologii i doświadczenia w wielu branżach zaspokajamy potrzeby coraz większej liczby klientów szukających metod, które gwarantują oszczędności zasobów.

Nasze procedury BHP dotyczące receptur produktów zaczynają się od surowych materiałów. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa produktów weryfikuje wszystkie surowce pod kątem zawartości niepożądanych chemikaliów oraz zgodności z regionalnymi i globalnymi spisami substancji chemicznych. Proces ten dostarcza dane na potrzeby końcowej analizy bezpieczeństwa produktu oraz kart charakterystyki (SDS) wszystkich produktów firmy Ecolab.

Nasz proces analizy oddziaływania produktu na klienta ocenia produkty z wykorzystaniem ponad 20 czynników związanych z wpływem na życie ludzkie, środowisko naturalne i społeczeństwo. Elementy tej analizy to narażenie środowiskowe, systemy pakowania i dostawy, wykorzystanie zasobów naturalnych (wody, energii i materiałów) oraz globalna identyfikacja niekorzystnych składników. W rezultacie czynniki zrównoważonego rozwoju są uwzględniane już we wczesnych etapach procesu opracowywania rozwiązań, co ogranicza potencjalny szkodliwy wpływ naszych produktów — od etapu opracowania, przez eksploatację, aż po utylizację.

Nasze produkty są zgodne z globalnymi przepisami, a my dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą, pomagając kształtować ogólnoświatowe standardy. Ecolab definiuje i wdraża najlepsze praktyki związane z odpowiedzialnością za produkty wspólnie z takimi kluczowymi organizacjami, jak:

Certyfikacja ekologiczna

Oferujemy organizacjom rządowym i pozarządowym specjalistyczną wiedzę z dziedziny opracowywania norm certyfikacji ekologicznej na poziomie produktowym. Jeśli wynika to z potrzeb naszych klientów, uzyskujemy dla naszych produktów odpowiednie certyfikaty ekologiczne. Obecnie już ponad 200 produktów Ecolab może pochwalić się certyfikatem ekologicznym renomowanych organizacji.


Globalna polityka dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska

Niniejsza polityka wyznacza założenia konieczne do ustalania i inspekcji strategii, założeń oraz celów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem.

Globalna POLITYKA W ZAKRESIE DOBROSTANU ZWIERZĄT

Dążymy do wykorzystywania alternatywnych metod oceny bezpieczeństwa podczas opracowywania produktów.

GHS
Globalnie zharmonizowane systemy

Pomagamy klientom spełniać wymogi zgodności z normami GHS/CLP.

REACH
REACH

Nasze produkty spełniają wszystkie wymogi europejskiego rozporządzenia REACH dotyczącego rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie substancji chemicznych.