Ecolab WebsiteNalco Water WebsiteNalco Champion Website
  1. Strona główna Nalco Water
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Raport zrównoważonego rozwoju 2017
  4. Zmiana od wewnątrz
  5. Wytyczamy kierunek
Map with Dots

Wytyczamy kierunek

W naszych zakładach na całym świecie wdrażamy te same rozwiązania, które oferujemy naszym klientom, aby zmniejszyć zużycie wody i energii. Krok po kroku zwiększamy poziom zrównoważonego rozwoju naszych zakładów, optymalizując zużycie wody i wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Kontakt z działem obsługi klienta

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, Polska

Dział obsługi klienta
Tel: +48 12 2616 140 | Faks: +48 12 2616 149 | Adres e-mail: dok.pl@ecolab.com

Proszę uzupełnić dane
Adres
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

plantaudit
Bezpieczeństwo wody

Naszym priorytetem jest — i zawsze było — bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów. Bezpieczeństwo wody nie stanowi tutaj wyjątku.

Ecolab jest liderem w dostarczaniu rozwiązań zmniejszających ryzyko związane z patogenami przenoszonymi przez wodę, takimi jak Legionella.

Ellwood City, Pensylwania
W 2017 r. nasz zakład w Ellwood City w Pensylwanii zakończył kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy pewność, że zarówno pracownicy zakładu, jak i mieszkańcy okolicy są bezpieczni. Codzienne testowanie chłodni kominowych oraz regularne kontrole i konserwacja pozwoliły nadać priorytet bezpieczeństwu wody i obniżyć ilość zagrożeń, zapewniając bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie zakładu i wokół niego.

Yangsan Team
Efektywna gospodarka wodna

Jako światowy lider technologii uzdatniania wody od ponad 90 lat wykorzystujemy nasze technologie, by pomagać klientom w osiąganiu więcej przy mniejszym zużyciu wody. Korzystając z własnych technologii dążymy do ograniczenia zużycia i wydajniejszego wykorzystania wody również w obiektach Ecolab.

Wodny recykling pomaga klientom firmy Ecolab w regionach zagrożonych niedoborem wody zmniejszyć ich wpływ na środowisko. W naszych własnych zakładach stosujemy takie samo podejście.

Elk Grove Village, Illinois
Nasz zakład w Elk Grove Village w stanie Illinois specjalizuje się w odnawianiu używanych zmywarek. Ten proces wymagający zużycia dużej ilości wody był przeprowadzany głównie ręcznie, przy bardzo niskim stopniu automatyzacji.

W 2017 r. zakład Elk Grove Village rozpoczął współpracę z zespołem Food & Beverage firmy Ecolab, aby stworzyć własny system mycia na miejscu (Clean-in-Place, CIP), w którym następuje recyrkulacja całej wody używanej do testowania zmywarek gastronomicznych. W zakładowych toaletach zainstalowano również armaturę posiadającą certyfikat LEED. Łącznie te dwa projekty umożliwiły zaoszczędzenie ponad 600 000 galonów (2,2 miliona litrów) wody rocznie oraz zmniejszenie o 50 procent zużycia wody w zakładzie.

Yangsan, Korea Południowa
Zespół naszego zakładu produkcyjnego w Yangsan w Korei Południowej odkrył możliwość odzyskiwania znacznej ilości wody do procesów mycia.

Kluczowym składnikiem wielu naszych produktów jest czysta woda, która jest wytwarzana za pomocą odwróconej osmozy. Woda odpadowa powstała w procesie odwróconej osmozy jest filtrowana i odzyskiwana do celów mycia zbiorników. Zamiast odprowadzać ją do ścieków, zakład Yangsan opracował sposób na przekierowanie tej wysokiej jakości wody do mycia kotłów do mieszania.

Dzięki takiemu opartemu na obiegu podejściu zakład oszczędza ponad 1,3 miliona galonów (2,9 miliona litrów) świeżej wody rocznie, a także 137 000 kWh energii oraz 24 800 USD. Co najważniejsze, fabryka była w stanie zmniejszyć swój wpływ na zasoby wodne, co spowodowało zwiększenie dostępności wody dla lokalnej społeczności.

Elk Grove Village Team
Zarządzanie zasobami wodnymi

City of Industry oraz Carson, Kalifornia
Jako współtwórca Alliance for Water Stewardship (AWS) Ecolab angażuje się we współpracę z innymi firmami na poziomie lokalnym i zobowiązuje się do zrównoważonego zużycia wody w swoich obiektach.

Standard AWS to globalnie spójny i dostosowywany lokalnie system mający na celu promowanie zrównoważonego wykorzystania wody pitnej. Udział w projekcie wzmacnia zaangażowanie Ecolab w zarządzanie zasobami wodnymi, ochronę zasobów naturalnych i środowiska.

We wrześniu 2015 r. nasza placówka w Taicang w Chinach została pierwszym obiektem na świecie, który uzyskał certyfikat AWS. Pod koniec 2017 r. uzyskaliśmy drugi i trzeci certyfikat AWS dla zakładów produkcyjnych Ecolab w City of Industry oraz Carson, które zlokalizowane są w zagrożonej niedoborem wody południowej Kalifornii.

Dzięki krokom podjętym podczas procesu certyfikacji AWS oraz technologiom oszczędzania wody Ecolab, w tym technologii 3D TRASAR™, zakłady te zaoszczędziły łącznie ponad trzy miliony galonów (11,3 miliona litrów) wody w skali roku, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na wodę pitną ponad 10 000 osób.

Oba obiekty współpracowały również z innymi użytkownikami znajdującymi się w obrębie tego samego działu wodnego, podejmując wspólne działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Platforma California Water Action Collaborative umożliwiła obu zakładom wymianę najlepszych praktyk oraz informacji o bieżących projektach z innymi dużymi firmami w tym samym dziale wodnym.

Fresno Team
Jakość wody

Ecolab sprawia, że świat staje się bardziej czysty, bezpieczniejszy i zdrowszy — dotyczy to także wody używanej w naszych własnych obiektach.

Fresno, Teksas
W naszym zakładzie w Fresno w Teksasie występowały wysokie stężenia miedzi i cynku w wieży chłodniczej i kotle, powodujące zawodność systemu i gorszą jakość ścieków. Dzięki współpracy z zespołem sprzedaży Nalco Water, zakłady Fresno rozwiązały problem, obniżając jednocześnie koszty operacyjne.

W wieżach chłodniczych zastosowano nowe środki chemiczne, aby zapobiec korozji i zmniejszyć obecność mikroorganizmów. Zakład zaradził zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu, zamiast wybielacza stosując ControlBrom CB70 Nalco Water, który ma mniejszy wpływ na metale takie jak cynk i miedź, oraz poprzez monitorowanie obecności środków chemicznych w wodzie w wieżach chłodniczych. Nowy program oczyszczania był automatycznie kontrolowany i monitorowany przy użyciu funkcjonującego w zakładzie systemu 3D TRASAR™, znacznie zmniejszając zawartość metalu w ściekach. W rezultacie zakład nie musi już usuwać ścieków, oszczędzając związane z tym koszty.

Celra, Hiszpania
Zlokalizowany w północnej Hiszpanii zakład Celra firmy Ecolab dążył do poprawy jakości oczyszczania i zarządzania ściekami. Zakład wytwarza produkty zawierające środki powierzchniowo czynne, stosowane w wielu preparatach do mycia i dezynfekcji. Ale środki powierzchniowo czynne trafiały również do ścieków, co stanowiło wyzwanie w zakresie ich oczyszczania.

Dział Nalco Water współpracował z zespołem Celra, aby opracować oparte na badaniach naukowych rozwiązanie do zarządzania strumieniem ścieków w zakładzie utylizacji odpadów. Wykorzystując proces reaktywny o nazwie Fenton udało się obniżyć poziom środków powierzchniowo czynnych w ściekach o 85 procent i znacznie obniżyć koszty uzdatniania, szacunkowo oszczędzając 230 000 USD rocznie.