globalengagement

Globalne zaangażowanie

Nasze zaangażowanie w rozwiązywanie globalnych problemów to coś więcej niż tylko dbałość o dobro naszych klientów i działalności. Pragniemy wykorzystywać naszą specjalistyczną wiedzę tak, aby wspierać zrównoważony rozwój całego świata.

Globalne zaangażowanie i partnerstwo

Dzięki współpracy z czołowymi światowymi organizacjami pozarządowymi (NGO) wzmacniamy naszą świadomość i możliwości w dziedzinie oddziaływania na globalne wyzwania stojące przed naszą działalnością, klientami i społecznościami.

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ „Global Compact” oraz inicjatywy CEO Water Mandate, jak również aktywnym członkiem Korporacyjnego Eko Forum. Nasza współpraca z programami ochrony przyrody pomaga rozwijać inicjatywy dbałości o środowisko naturalne oraz o zrównoważony rozwój w takich priorytetowych regionach, jak Chiny, Meksyk i Stany Zjednoczone.

W ramach partnerstwa z Projektem WET Foundation stworzyliśmy przeznaczony dla młodzieży na całym świecie program edukacyjny Clean and Conserve, skupiający się na edukacji w zakresie zdrowia i higieny oraz rozważnego wykorzystywania zasobów wody.

Rozwój praktyk branżowych

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą i danymi, tak aby brać czynny udział w tworzeniu norm, przepisów i praktyk oraz aby wzmacniać pozycję lidera zrównoważonego rozwoju we wszystkich branżach.

Jako firma prowadzimy aktywną działalność w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak Food Marketing Institute, National Restaurant Association, Grocery Manufacturers Association, Consumer Specialty Products Association, AISE, American Cleaning Institute, Global Food Safety Initiative, Beverage Industry Environmental Roundtable, Sustainable Purchasing Leadership Council oraz World Travel and Tourism Council.