1. Strona główna Nalco Water
  2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

W Ecolab zrównoważony rozwój stanowi integralną część wszystkiego, co robimy. Za sprawą technologii, informacji, usług świadczonych bezpośrednio u klienta i szkoleń pomagamy firmom na całym świecie w osiąganiu świetnych wyników biznesowych, zwiększając jednocześnie pozytywne oddziaływanie środowiskowe i społeczne. To, co robimy — i jak to robimy — ma znaczenie, również dla naszych pracowników, klientów i społeczności.

Dlatego dążymy do tego, aby zapewnić firmom na całym świecie możliwości do rozwoju i dążenia do doskonałości. Codziennie koncentrujemy się na poszukiwaniu dla klientów nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo żywności, utrzymujących czyste i bezpieczne środowisko, optymalizujących zużycie wody i energii oraz poprawiających wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój. Zdobyte doświadczenie pomaga naszym klientom zmniejszyć ich zależność od ograniczonych zasobów naturalnych i osiągać jak najlepsze wyniki przy najniższych kosztach całkowitych. W naszych obiektach pracujemy nad zmniejszeniem zużycia wody, emisji dwutlenku węgla oraz ilości odpadów i wspieraniem bezpiecznego, zróżnicowanego i zintegrowanego zespołu pracowników.

Można wiele zyskać na zdolności firmy do adaptacji, zaspokajając potrzeby ludzi i jednoczenie chroniąc zdrowie publiczne oraz zasoby naturalne. Decyzje podejmowane w tej dekadzie są kluczowe dla stworzenia zrównoważonego stylu życia. Nasz globalny zespół stara się pomagać klientom w rozwoju i wywieraniu pozytywnego wpływu w świecie.

Zrównoważone, wydajne i skuteczne działania oraz produkty są niezbędne do ochrony ludzi i najważniejszych zasobów naturalnych. Wraz z nasilaniem procesów mycia i dezynfekcji na całym świecie w odpowiedzi na ryzyko związane z COVID-19, korzystanie ze skutecznych i zrównoważonych produktów jest niezwykle ważne. Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami podejścia Istotny wpływ firmy Ecolab, które umożliwiają ocenę stopnia zrównoważenia produktu, lub do kontaktu z przedstawicielem Ecolab, by dowiedzieć się, jak Państwa program pasuje do tych kryteriów.

 

_

Najważniejsze w kwestii zrównoważonego rozwoju

Water Potential
Water Risk Monetizer

Pomaganie firmom w zrozumieniu ryzyka związanego z wodą.

eROI Impact
eROIsm Obliczenie Wpływu Klienta

Przecieranie szlaków jest naszą nadrzędną wartością.

Smart Water Navigator logo
Smart Water Navigator

Wsparcie dla firm w osiąganiu celów w zakresie redukcji zużycia wody.