1. Strona główna Nalco Water
 2. Odpowiedzialność korporacyjna
 3. Społeczność
 4. Różnorodność, równość i integracja

Różnorodność, równość i integracja

Budowanie bardziej zróżnicowanych i zintegrowanych zespołów pracowników

Zaangażowanie firmy Ecolab w inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i integracji (DE&I) odzwierciedla nasze zakorzenione wartości związane z ideą współpracy, mającą na celu integrację różnych perspektyw, aby pokonywać wyzwania, osiągać cele i postępować właściwe.

Tworzenie bardziej zintegrowanych społeczności

Wykorzystujemy naszą pozycję lidera, aby dać przykład tego, jak słuchać i działać w imieniu społeczności, które wcześniej były pomijane. Podejmujemy działania, by:

 • współpracować z partnerami zewnętrznymi i liderami społeczności, aby dowiedzieć się więcej na temat istotnych problemów społecznych i obywatelskich,
 • pracować nad skłonieniem naszych dostawców do wdrażania sprawiedliwych praktyk handlowych i lobbować rządowe programy reform,
 • finansować inicjatywy w społecznościach, aby urzeczywistnić zmiany na poziomie lokalnym.
Man sitting down and smiling in power plant - Ecolab
Wprowadzanie inicjatywy DE&I poprzez odważne rozmowy

Kilka słów od Tiny Grant, dyrektor ds. zasobów ludzkich (Human Resources Director), która mówi o rozwijaniu sojuszów poprzez konwersację.

Group of women standing on beach - Ecolab
Przyspieszenie postępów, ale do zrobienia jest wiele więcej

Marina Pariseau, wiceprezes ds. różnorodności, równości i integracji (VP of Diversity, Equity and Inclusion) w Ecolab, mówi o przyszłości DEI w Ecolab.

Group of men and women smiling at table while working on project - Ecolab
Wspieranie społeczności

Wspieramy programy i inicjatywy chroniące ludzi oraz przyrodę w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.

Ecolab headquarters signage
Przemyślenia na temat skazania Dereka Chauvina

Christophe Beck, CEO Ecolab, przekazuje swoje przemyślenia po skazaniu Dereka Chauvina.

Wspieranie zróżnicowanych, sprawiedliwych i zintegrowanych zespołów pracowników i oferowanie szans wszystkim osobom

Nieustannie podejmujemy kroki w celu promowania różnorodności, równości i integracji w naszej organizacji poprzez:

 • wyznaczanie ambitnych celów i comiesięczne analizowanie naszych postępów,
 • kontynuacja zapewniania równych wynagrodzeń niezależnie od płci i rasy pracownikom, którzy wykonują taką samą pracę, na tym samym poziomie, z takimi samymi wynikami i doświadczeniem,
 • konsolidację praktyk, szkoleń i diagnostyki w zakresie różnorodności i integracji we wszystkich procesach dotyczących naszych pracowników, od doboru talentów po rozwój liderów​​​​​​​,
 • wspieranie dynamicznej społeczności sieci pracowniczych (Employee Resource Groups, ERG), pomagając w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy zaangażowanymi, młodymi liderami a firmami oferującymi im możliwości rozwoju zawodowego​​​​​​​,
 • wdrażanie najlepszych praktyk inicjatywy DE&I w szkolenia dla wszystkich naszych managerów, zapewnianie wsparcia i wskazówek dotyczących rozmów kwalifikacyjnych oraz selekcji kandydatów.
Global Headquarters building

Po śmierci George'a Floyda w 2020 r. w naszej siedzibie głównej w Saint Paul w stanie Minnesota zobowiązaliśmy się do zapewnienia większej liczby możliwości prowadzenia prawdziwych rozmów na temat rasy i budowania bardziej integracyjnej kultury pomiędzy pracownikami reprezentującymi mniejszości. W związku z tym zobowiązaniem zorganizowaliśmy dwa wydarzenia w ramach Dnia Zrozumienia poświęcone rasie i płci.

W sierpniu 2020 r. zorganizowaliśmy nasz pierwszy Dzień Zrozumienia, aby ułatwić dialog na temat rasizmu wymierzonego w osoby czarnoskóre i Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Ponad 4500 pracowników uczestniczyło w spotkaniu w ratuszu, a 1800 osób wzięło udział w sesjach grupowych prowadzonych przez doświadczonych liderów biznesu. W styczniu 2021 r. kontynuowaliśmy rozmowę, skupiając się na kobietach w pracy, równości płci, sojuszach i integracji. W spotkaniu w ratuszu uczestniczyło 8500 pracowników, a w sesji grupowej ponad 3500 osób.

Aby pomóc pracownikom w kontynuowaniu rozmowy, budowaniu zaufania i byciu lepszymi sojusznikami dla osób, które spotykają się z dyskryminacją, ponad jedna czwarta naszych pracowników na całym świecie ukończyła internetowy kurs szkoleniowy Sojusz w praktyce.Najważniejsze etapy i osiągniecia w 2020 r.


40%

wzrost liczby kobiet
i osób BIPOC na stanowiskach kierowniczych
od 2015 r.


Dwucyfrowy

wzrost liczby członków
sieci pracowniczej (Resource Group, ERG)
w 2019 r.


Partnerstwo

z Twin Cities
Rise i Water.org,
aby zwiększać możliwości


Rekrutacja

Rekrutacja w zakresie różnorodności
z HBCU, Hispanic Serving
Institutions i nie tylko


x2

podwojenie kwoty wydanej przez nas w 2020 roku
na zróżnicowanych i należących do mniejszości
dostawców do 2022 roku.


Dostawcy

skupieni na sprawiedliwych
partnerstwach dzięki nowemu
zespołowi ds. różnorodności dostawców

Woman wearing hard hat and goggles in power plant - Ecolab
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej
ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif
Zapoznaj się z celami, które chcemy zrealizować do 2030 r.

Dane osobowe pracowników — 2020 r.

Zależy nam na zwiększaniu różnorodności wśród naszych pracowników na wszystkich szczeblach, w tym na stanowiskach kierowniczych.


Globalna różnorodność płci

Poziom reprezentacji w 2020 r.

Ring chart to show
Pracownicy na całym świecie
 • 72,2% mężczyzn
 • 26,8% kobiet
 • 1,0% nieokreślone
Ring chart to show
Pracownicy kierownictwa na całym świecie
 • 75,6% mężczyzn
 • 24,3% kobiet


Różnorodność rasowa i etniczna w Stanach Zjednoczonych

Poziom reprezentacji w 2020 r.

Ring chart to show
Wszyscy pracownicy w Stanach Zjednoczonych
 • 71,1% nie mniejszość
 • 27,1% mniejszość
 • 1,8% nieokreślone
Ring chart to show
Pracownicy kierownictwa w Stanach Zjednoczonych
 • 81,4% nie mniejszość
 • 17,3% mniejszość
 • 1,3% nieokreślone


Uznanie dla naszego przywództwa w zakresie różnorodności, równości i integracji

Więcej
Working Mother 100 Best Companies 2020 logo
Lista 100 najlepszych firm dla pracujących matek
The Bloomberg Gender-Equality Index logo
Wskaźnik równouprawnienia płci Bloomberg Gender-Equality Index
Diversity Inc Top 50 Companies for Diversity logo
DiversityInc Top 50
Human Rights Campaigns Corporate Equality Index logo
Korporacyjny indeks równości Corporate Equality Index grupy Human Rights Campaign
Secretary of Defense Employer Support Freedom Award logo
Nagroda wolności Freedom Award ESGR Departamentu Obrony
National Association for Female Executives logo
Najlepsze firmy dla kobiet na stanowiskach kierowniczych NAFE