1. Strona główna Nalco Water
  2. Odpowiedzialność korporacyjna
  3. Środowisko
  4. Globalne programy zrównoważonego rozwoju
Ecolab_ITConferenceRoom_2061_V4_RGB_HiRes.tif

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Współpraca z partnerami umożliwia nam rozszerzanie wpływu w świecie, pomagając nam dzielić się rozwiązaniami i fachową wiedzą, aby pracować na rzecz wspólnych celów środowiskowych z partnerami z różnych branż.

Globalne zaangażowanie i partnerstwo

Dzięki współpracy z czołowymi światowymi organizacjami pozarządowymi (NGO) wzmacniamy naszą świadomość i możliwości w dziedzinie oddziaływania na globalne wyzwania stojące przed naszą działalnością, klientami i społecznościami.

  • Nasi partnerzy:
    • Współpracując z Project WET Foundation, współtworzyliśmy program edukacyjny Clean and Conserve, skupiający się na ochronie wody i edukacji w zakresie zdrowej higieny dla młodzieży na całym świecie.
    • Nasza współpraca z The Nature Conservancy pomaga rozwijać inicjatywy w zakresie ochrony i zarządzania zasobami wodnymi w priorytetowych regionach, takich jak Chiny, Meksyk i Stany Zjednoczone.  Dzięki aktywnemu uczestnictwu w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą i danymi, tak aby brać czynny udział w tworzeniu norm, przepisów i praktyk oraz aby wzmacniać pozycję lidera zrównoważonego rozwoju we wszystkich branżach.