1. Strona główna Nalco Water
  2. Odpowiedzialność korporacyjna
  3. Środowisko

Ochrona zasobów Ziemi

Pracujemy razem na rzecz ekologicznych rozwiązań dla całego świata

Man with clipboard and Ecolab hardhat
Przywództwo w zakresie zagadnień dotyczących wody i klimatu

Aktywnie staramy się wywierać pozytywny wpływ na wodę i klimat na naszej planecie, podejmując odpowiedzialne działania. Współpracując z partnerami z całego świata pomagamy w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ochrony najcenniejszych zasobów naszego świata.

 

Environmental Impacts That Matter infographic - Ecolab product sustainability
Zrównoważony rozwój produktu

W opracowywaniu naszych produktów bierzemy pod uwagę ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Nasze podejście do opakowań pomaga zmniejszyć ilość odpadów, ponownie wykorzystać materiały i zwiększyć możliwości recyklingu oraz poprawia bezpieczeństwo i wydajność.


Clear blue river winds through verdant forest - Ecolab sustainable partnerships
Partnerstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym
Dzięki współpracy z czołowymi światowymi organizacjami pozarządowymi (NGO) pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie wyzwań globalnych i poszerzamy możliwości stawienia im czoła..


Wyniki i wpływ

Employees wearing protective gear standing in group - Ecolab
Nagrody i wyróżnienia
Przegląd najnowszych nagród i wyróżnień firmy Ecolab
Man in suit reviews reporting data on screens - Ecolab reporting resources
Zasoby w zakresie sprawozdawczości
Nasze aktualne i ubiegłoroczne sprawozdania oraz coroczny globalny indeks sprawozdawczości
Children smiling and gathering water from well - Ecolab
Ecolab współpracuje z Water.org w celu poprawy dostępu do czystej i bezpiecznej wody, której zużycie jest zrównoważone

Wind turbines producing energy in field - Ecolab
Ecolab jest jedną z firm z elitarnej grupy przedsiębiorstw nominowanych do list A CDP w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego i zasobów wody

Ecolab Smart Water Navigator
Wprowadzenie Smart Water Navigator pozwala na podjęcie działań w kierunku zwiększenia oszczędności wody przez przedsiębiorstwa
Pomagamy klientom w osiągnięciu trwałego wpływu i wykładniczego zwrotu z inwestycji (eROI)

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza działania we własnych placówkach. Rozwiązania Ecolab pomagają klientom osiągnąć wykładniczy zwrot z inwestycji (eROI), co pozwala na przyspieszenie postępu w kierunku zrównoważonych zmian poprzez zrównanie korzyści ekonomicznych i środowiskowych.