1. Strona główna Nalco Champion
  2. Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
  3. Zarządzanie zasobami wodnymi
Image18

Zarządzanie zasobami wodnymi

Aktywnie pracujemy nad poprawą metod wykorzystania zasobów wodnych w ramach naszej działalności oraz w zakresie eksploatowanych działów wodnych. Nasze zaangażowanie wykracza poza naszą działalność w stronę współpracy z liderami i czołowymi organizacjami, które wspierają postęp w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania ograniczonych światowych zasobów słodkiej wody z korzyścią dla środowiska naturalnego, społeczności i biznesu.

Water Risk Monetizer logo with Ecolab Microsoft Trucost names
Water Risk Monetizer

Narzędzie Water Risk Monetizer, opracowane przez firmę Ecolab we współpracy z firmami Trucost i Microsoft, dostarcza przydatnych informacji, na podstawie których można podjąć niezbędne działania, pozwalające przedsiębiorstwom zrozumieć zagrożenia związane z wodą, a następnie ilościowo określić ryzyko finansowe i podejmować świadome, odpowiedzialne decyzje umożliwiające rozwój.